• GDPR

   • GDPR - osobní údaje

     

    Informace o ochraně osobních údajů

     

    Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které se týká ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováváním.

     

    Toto nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu - zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

     

    Sdělujeme zákonným zástupcům našich žáků, že naše škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a tudíž je zákonný zástupce povinnen tyto údaje škole poskytnout a škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas zákonného zástupce.

     

    V ostatních případech, kdyby škola potřebovala zpracovávat osobní údaje žáků, vyžádá si od zákonného zástupce souhlas se zpracováním. Jedná se vždy o takové aktivity, které slouží k prezentaci školy na veřejnosti. V převážné míře jde o uveřejňování fotografií, videozáznamů a výrobků žáků nejen na webových stránkách školy a dále k přihlašování žáků na soutěže, výstavy a další akce pořádané školou nebo jinými organizacemi. Poskytnutý souhlas v tomto případě může zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

     

    Všichni zaměstnanci školy byli poučeni o mlčenlivosti při nakládání s osobními údaji žáků školy, zákonných zástupců a dalších osob, k jejimž údajům se mohou v rámci náplně své práce dostat.

     

    Upozorňujeme zákonné zástupce, že v případě udělování plné moci jiné osobě je nutné, aby tato osoba podepsala souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě, že nebude podepsán souhlas se zpracováním údajů, nebude škola plnou moc akceptovat.

     

    kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

     

    Jméno a příjmení: ing. David Žák

     

    Telefon pověřence (služební): 725 654 319

     

    E-mail pověřence (služební): gdpr@jkaccounting.cz

     

    Datová schránka: mqhehgz

     

    Pověřenec byl jmenován na základě Smlouvy o poskytování služeb ve smyslu čl. 37, odst. 6 Nařízení s právnickou osobou, která disponuje týmem odborníků pro tuto činnost tak, aby bylo možno naplnit požadavky zejména stanovené čl.39 Nařízení.

     

    Kontaktní údaje správce

     

    Název organizace: Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

     

    Adresa organizace: Jasanová 647/2, 63700 Brno-Jundrov

     

    IČO : 44994290

     

    Datová schránka:k9hmjye

     

    Povinnost ustanovit pověřence plyne správci dle ustanovení čl. 37 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů.

     

    Jakékoliv dotazy v dané věci posílejte na adresu reditel@zsjundrov.cz nebo pověřenci