• GPDR

  • GDPR - osobní údaje

   Informace o ochraně osobních údajů

   Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které se týká ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováváním. Toto nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu - zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   Sdělujeme zákonným zástupcům našich žáků, že naše škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a tudíž je zákonný zástupce povinnen tyto údaje škole poskytnout a škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas zákonného zástupce.

   V ostatních případech, kdyby škola potřebovala zpracovávat osobní údaje žáků, vyžádá si od zákonného zástupce souhlas se zpracováním. Jedná se vždy o takové aktivity, které slouží k prezentaci školy na veřejnosti. V převážné míře jde o uveřejňování fotografií, videozáznamů a výrobků žáků nejen na webových stránkách školy a dále k přihlašování žáků na soutěže, výstavy a další akce pořádané školou nebo jinými organizacemi. Poskytnutý souhlas v tomto případě může zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

   Všichni zaměstnanci školy byli poučeni o mlčenlivosti při nakládání s osobními údaji žáků školy, zákonných zástupců a dalších osob, k jejimž údajům se mohou v rámci náplně své práce dostat.

   Upozorňujeme zákonné zástupce, že v případě udělování plné moci jiné osobě je nutné, aby tato osoba podepsala souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě, že nebude podepsán souhlas se zpracováním údajů, nebude škola plnou moc akceptovat.

   kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

   Jméno a příjmení: ing. David Žák

   Telefon pověřence (služební): 725 654 319

   E-mail pověřence (služební): gdpr@jkaccounting.cz

   Datová schránka: mqhehgz

   Pověřenec byl jmenován na základě Smlouvy o poskytování služeb ve smyslu čl. 37, odst. 6 Nařízení s právnickou osobou, která disponuje týmem odborníků pro tuto činnost tak, aby bylo možno naplnit požadavky zejména stanovené čl.39 Nařízení. 

   Kontaktní údaje správce

   Název organizace: Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

   Adresa organizace: Jasanová 647/2, 63700 Brno-Jundrov

   IČO : 44994290

   Datová schránka:k9hmjye

   Povinnost ustanovit pověřence plyne správci dle ustanovení čl. 37 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů.

   Jakékoliv dotazy v dané věci posílejte na adresu reditel@zsjundrov.cz nebo pověřenci.