• Školní družina

      •  

       Provozní doba školní družiny: od 6.30 do začátku  vyučování – vchod u ŠD

                                                            od konce  vyučování do 16.30

       Vyzvedávání žáků ze školní družiny:

            -         po vyučování  - hlavní vchod – 0 +1.C +2.A +3.+4.tř.

                                                 - vchod u ŠD – 1.A +1.B +2.B

            -         po obědě (12.30 – 14.00 hod) - hlavní vchod – 0 +1.C +2.A +3.+4.tř.

                                                 - vchod u ŠD – 1.A +1.B +2.B

           -         po 15.00 hod. – vchod u ŠD

       Cena za školní družinu činí 200,- Kč a je splatná ve dvou splátkách:

       • září – prosinec (4x200) 800,- Kč – zaplatit během měsíce srpna
       • leden – červen (6x200) 1200,- Kč – zaplatit během měsíce ledna

       Pomůcky do školní družiny:

       • Oblečení na převlečení  ( na ven i na výtvarné činnosti)
       • Deníček A6
       • Papíry na volné kreslení
       • Papírové kapesníky

       Telefon do školní družiny:

       • 530512627 – třída ( ranní družina a po 15.hod.)
       • 530512625 – kabinet ŠD
       • 530512627- přípravná třída

       Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Ohnoutková : ohnoutkova@zsjundrov.cz

        

       Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

        

       Řád školní družiny

       1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 0.,1. a 2. ročníku, 3.,4 a 5. ročníku v případě

       volných míst na základě, řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného poplatku zde

       2. Školní družina je v provozu:

       ráno před zahájením vyučování od: 6:30 . do 8:45

        odpoledne po vyučování od: 11:40 do 16:30

       3. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.

       4. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně.

       5. Děti do ŠD přejímá vychovatelka od třídní učitelky, při ranní službě od rodičů.

       6. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou

       odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů)

       7. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do .16:30 V případě nevyzvednutí

       dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů. Škola může

       v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.

       8. V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem družiny.

       9. Žáci se musí chovat ukázněně a nerozbíhají se. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu

       pedagogických pracovníků.

       10. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě

       uklidí a rozloučí se.

       11. ŠD využívá i následující prostory školy: jídelna, tělocvična, hala, hřiště, bazén,

       učebnu ICT

       12. Ditě nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy.

       13. Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici v

       prostorách ŠD případně si je nosí děti z domova.

       14. Úmyslné poškození inventáře žákem, hradí v plném rozsahu rodiče.

       15. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků. a musí se vyvarovat

       konfliktních situací.

       16. Všechny děti ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

       V Brně : 1.9.2020

        

       ředitel školy: Mgr. Přemysl Jeřábek                                vedoucí školní družiny: Mgr. Jana Ohnoutková

       Rozmístění školní družiny

        

        

       vychovatelka

       třída

       umístění

       1.oddělení 

        Jana Ohnoutková

       0.A+0.B

       O.A.

       2. oddělení 

        Táňa Kravalová

       1.B+2.A 

       1.B

       3. oddělení 

        Šárka Dostálková

       1.A+2.B 

       2.B

       4. oddělení 

        Pavla Pekařová

       2. A+2.B

       2.A

       5. oddělení 

        Eliška Kolaříková

       3.B

       5.A

                                          6. oddělení

        Kateřina Zálešáková

       4.tř

       3.B

       7. oddělení 

        Aneta Holubová'

       3.A+5.tř.

       3.A (4.B)

        

       Rozdělení školní družiny po 15.hod.

        

        

       1.B

       2.A

       2.B

        

       Pondělí

       Kravalová

       Pekařová

       Dostálková

        

       Úterý

       Kravalová

       Pekařová

       Dostálková

        

       Středa

       Kolaříková

       Čermáková

       Dostálková

        

       Čtvrtek

       Kolaříková

       Pekařová

       Dostálková

        

       Pátek

       Ohnoutková

       Pekařová

       Dostálková

        

        

       1.+ 2. od

       4.+ 6. od

       3.+ 5.od

        

        

        

       Ranní družina

        

        

       1.B

       2.A

       2.B

        

       Pondělí

       Ohnoutková

       Zálešáková

       Kašpárková 

        

       Úterý

       Kašpárková

       Kolaříková

       Dostálková 

        

       Středa

       Ohnoutková

       Pekařová

       Kašpárková 

        

       Čtvrtek

       Kašpárková

       Zálešáková

       Dostálková 

        

       Pátek

       Kašpárková

       Pekařová

       Kolaříková 

        

        

       1.+2.od

       4. +6.od

                       3.+5.od

        

        

        

        

        

   •    

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení