• Školní družina

     • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

      Řád školní družiny

      1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 0.,1. a 2. ročníku, 3.,4 a 5. ročníku v případě

      volných míst na základě, řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného poplatku zde

      2. Školní družina je v provozu:

      ráno před zahájením vyučování od: 6:30 . do 8:45

       odpoledne po vyučování od: 11:40 do 16:30

      3. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.

      4. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně.

      5. Děti do ŠD přejímá vychovatelka od třídní učitelky, při ranní službě od rodičů.

      6. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou

      odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů)

      7. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do .16:30 V případě nevyzvednutí

      dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů. Škola může

      v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.

      8. V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem družiny.

      9. Žáci se musí chovat ukázněně a nerozbíhají se. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu

      pedagogických pracovníků.

      10. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě

      uklidí a rozloučí se.

      11. ŠD využívá i následující prostory školy: jídelna, tělocvična, hala, hřiště, bazén,

      učebnu ICT

      12. Ditě nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy.

      13. Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici v

      prostorách ŠD případně si je nosí děti z domova.

      14. Úmyslné poškození inventáře žákem, hradí v plném rozsahu rodiče.

      15. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků. a musí se vyvarovat

      konfliktních situací.

      16. Všechny děti ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

      V Brně : 1.9.2020

       

      ředitel školy: Mgr. Přemysl Jeřábek                                vedoucí školní družiny: Mgr. Jana Ohnoutková

      Rozmístění školní družiny

       

       

      vychovatelka

      třída

      umístění

      1.oddělení 

       Jana Ohnoutková

      0.A+0.B

      O.A.

      2. oddělení 

       Táňa Kravalová

      1.B+2.A 

      1.B

      3. oddělení 

       Šárka Dostálková

      1.A+2.B 

      2.B

      4. oddělení 

       Pavla Pekařová

      2. A+2.B

      2.A

      5. oddělení 

       Eliška Kolaříková

      3.B

      5.A

                                         6. oddělení

       Kateřina Zálešáková

      4.tř

      5.B

      7. oddělení 

       Aneta Holubová'

      3.A+5.tř.

      3.A (4.B)

       

      Rozdělení školní družiny po 15.hod.

       

       

      1.B

      2.A

      2.B

       

      Pondělí

      Kravalová

      Pekařová

      Dostálková

       

      Úterý

      Kravalová

      Pekařová

      Dostálková

       

      Středa

      Kolaříková

      Čermáková

      Dostálková

       

      Čtvrtek

      Kolaříková

      Pekařová

      Dostálková

       

      Pátek

      Ohnoutková

      Pekařová

      Dostálková

       

       

      1.+ 2. od

      4.+ 6. od

      3.+ 5.od

       

       

       

      Ranní družina

       

       

      1.B

      2.A

      2.B

       

      Pondělí

      Ohnoutková

      Zálešáková

      Kašpárková 

       

      Úterý

      Kašpárková

      Kolaříková

      Dostálková 

       

      Středa

      Ohnoutková

      Pekařová

      Kašpárková 

       

      Čtvrtek

      Kašpárková

      Zálešáková

      Dostálková 

       

      Pátek

      Kašpárková

      Pekařová

      Kolaříková 

       

       

      1.+2.od

      4. +6.od

                      3.+5.od

       

       

       

       

         • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení