• Školní jídelna 

    Přihlášení a odhlášení stravy lze provést elektronicky zde jídelna: 0518, přihlašovací údaje dostal každý žák při podání přihlášky. 

    Platbu za obědy je nutné zaslat vždy nejpozději k 20. předcházejícího měsíce. 

    Číslo účtu: 15531621/0100, variabilní symbol dostane každý žák po odevzdání přihlášky.

    MŠ 3 – 6 let

    28,-

    Celkem 1150,- (včetně svačinek)

    6 – 10 let

    30,-

    Celkem 700,-

     

     

    + přípravná třída svačina 264,-

    11 – 14 let

    31,-

    Celkem 720,-

    15 a víc let

    33,-

    Celkem 760,-

     

    Svačina: MŠ     9,-

                   ZŠ     12,-  (nutné přihlásit v kanceláři školní jídelny nebo elektronicky na svém účtu)

    Obědy mají žáci přihlášené automaticky do výše konta, při nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole je nutné oběd odhlásit, první den nemoci lze vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11:00 - 11:30.

    Odhlašování obědů: stravne@zsjundrov.cz nebo telefonicky 530512632 p. Sedláčková.

    Nutné zakoupit čip za 115,- (čip je nevratný) - neplatí pro MŠ.

     

     

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • jan.wellech@euceni.eu
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení