• Vítejte na oficiálních stránkách základní školy Jasanová 2

 • Zápis do prvních tříd

  Zveme Vás na zápis do prvních tříd, který proběhne 14. a 15. 4. 2023. Společně s ním se 14. 4. uskuteční i den otevřených dveří.
  Více informací
 • Aktuality

   • Noc s Andersenem
   • 20. 3. 2023
   • úkol č.3 – odpověz na otázky

    1. Kdo to byl Hans Christian Andersen?
    2. Kdo napsal knihy s Ferdou mravencem?
    3. Jak se jmenoval nejlepší přítel Ferdy mravence?
    4. Co dělá ilustrátor?
    5. Obrázky, ke které knize namalovala Helena Zmatlíková? (alespoň 3)
    6. Jaká je Tvá nejoblíbenější knížka?
   • Noc s Andersenem: více
   • Noc s Andersenem
   • 6. 3. 2023

   • Úkol číslo 2

    Ferda mravenec se nebál postavit k jakékoliv práci. Ukažte, že jste stejně
    šikovní jako Ferda. Uvařte, nebo upečte za pomoci rodičů nějaké jídlo a do
    školy přineste potvrzení, že jste to dokázali.
    Jana Ohnoutková

   • Noc s Andersenem: více
   • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství 31. března – 1. dubna 2023
   • 27. 2. 2023
   • Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po sedmnácté.

    V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a 90 let od prvního vydání Ferdy Mravence. Proto bude celé letošní pohádkové nocování jimi inspirováno.

    Sraz účastníků : pátek 31.3.2023 v 18.00 hod. ve školní družině.

   • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství 31. března – 1. dubna 2023 : více
 • Co jsme zač?

  ZŠ Jasanová je školou, která dbá na příjemné prostředí a z toho vycházející kvalitní výuku. Základem je přátelský kolektiv a přístup, který má žákům napomoct jak k dobrým studijním výsledkům a nabytí potřebných znalostí, tak k vybudování sociálních vazeb a najití kamarádů. Tomuto napomáhá i kvalitní sportovní zázemí (hala, tělocvična, hřiště bazén) a velký pestrý výběr mimoškolních aktivit. Napříč ročníky se žákům snažíme zprostředkovat zážitky skrze lyžařské výjezdy a školní výlety jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí (Chorvatsko, Anglie…). Vybavením naše škola také nezaostává. Většina tříd disponuje dataprojektory a v rámci výuky mají možnost žáci využít školních tabletů či počítačové učebny. Vše je možné zhlédnout v naší fotogalerii, či nás přímo navštívit na dni otevřených dveří. Budeme se na Vás těšit ve škole, která i přes rostoucí množství žáků (19 tříd se 432 žáky a přípravnou třídou pro žáky s odloženou školní docházkou) stále dbá na individuální a přátelský přístup, na který žáci velmi rádi vzpomínají.
 • Moderní zázemí školy

 • Spojení se školou

  Níže naleznete krátký výčet možností komunikačních a finančních spojení se školou
   • Telefon
   • +420 541 220 023
   • Email ředitele
   • Datová schránka
   • k9hmjye
   • E-podatelna
   • Facebook
   • Bankovní účet
   • 37335621/0100
  Další kontakty
 • Kde nás najdete?

 • Přihlášení do informačního systému

  • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace