• Vítejte na oficiálních stránkách základní školy Jasanová 2

 • Co jsme zač?

  ZŠ Jasanová je školou, která dbá na příjemné prostředí a z toho vycházející kvalitní výuku. Základem je přátelský kolektiv a přístup, který má žákům napomoct jak k dobrým studijním výsledkům a nabytí potřebných znalostí, tak k vybudování sociálních vazeb a najití kamarádů. Tomuto napomáhá i kvalitní sportovní zázemí (hala, tělocvična, hřiště bazén) a velký pestrý výběr mimoškolních aktivit. Napříč ročníky se žákům snažíme zprostředkovat zážitky skrze lyžařské výjezdy a školní výlety jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí (Chorvatsko, Anglie…). Vybavením naše škola také nezaostává. Většina tříd disponuje dataprojektory a v rámci výuky mají možnost žáci využít školních tabletů či počítačové učebny. Vše je možné zhlédnout v naší fotogalerii, či nás přímo navštívit na dni otevřených dveří. Budeme se na Vás těšit ve škole, která i přes rostoucí množství žáků (19 tříd se 432 žáky a přípravnou třídou pro žáky s odloženou školní docházkou) stále dbá na individuální a přátelský přístup, na který žáci velmi rádi vzpomínají.
 • Moderní zázemí školy

 • Aktuality

 • Spojení se školou

  Níže naleznete krátký výčet možností komunikačních a finančních spojení se školou
   • Telefon
   • +420 541 220 023
   • Email ředitele
   • Datová schránka
   • k9hmjye
   • E-podatelna
   • Facebook
   • Bankovní účet
   • 37335621/0100
  Další kontakty
 • Kde nás najdete?

 • Přihlášení do informačního systému

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace