• Elektronická podatelna

   • Elektronická podatelna základní školy

   • Přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat certifikát, jsou uvedeny na adrese www.postsignum.cz.


    Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese podatelna@zsjundrov.cz.


    Adresa umístění elektronické podatelny: Základní škola, Brno, Jasanová 2, 637 00.


    Úřední hodiny: pracovní dny 8:00 – 14:00.


    Příjem a zpracování elektronického podání: při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis. Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.


    Seznam povolených formátů datových zpráv:
    elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

    • formát *.doc,
    • formát *.rtf,
    • formát *.pdf,
    • formát *.txt,
    • formát *.xls,
    • formát *.jpg,
    • formát *.htm, *.html, *. xml.

    Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat
    datové zprávy
    :

    • CD
    • DVD.

    Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny: vaše
    dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou
    adresu podatelna@zsjundrov.cz.


    Právní předpisy:

    • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění,
    • Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v §§ 6 a 17 o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu,
    • Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace