• Rok s Rychlými šípy!

        13. 10. 2021

        I v letošním roce připravuje žákovský parlament celoroční hru, která bude provázena různými úkoly jako v Rychlých šípech.

        ÚKOL MĚSÍCE ŘÍJNA:

        Vyjdi na rozhlednu Holedná a pošli nám fotku Tvého maskota, plyšáka či hračky z Holedné.

        Fotku odešli na e-mailovou adresu karel.kozel@zsjundrov.cz do 30.10.2021.

        Více informací u paní učitelky Ohnoutkové nebo pana učitele Kozla.

       • Robotický kroužek

        12. 10. 2021

        Robotický kroužek pro školní rok 2021/2022 bude probíhat každý čtvrtek 15:00 – 16:00, první lekce proběhne ve čtvrtek 21.10. Sraz bude vždy před učebnou informatiky. Určeno pro žáky II. stupně. Počet míst je omezený, maximální kapacita kroužku je 15 žáků. Vyplněné přihlášky odevzdávejte p. učitelce Kristýně Stávkové. Odkaz na přihlášku do kroužku naleznete v odkazu níže.

       • Pozvánka na závody

        30. 9. 2021

        V  sobotu 2. října se v parku na Kolišti uskuteční akce „Skolíme Koliště“.

        Tento festival běhu a dobré nálady má ambici nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů či kulturního programu a zároveň podpořit Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a seznámit veřejnost s jeho činností.

        více informací: http://www.skolimekoliste.cz/

        Leták ke stažení zde

         

       • Opatření Krajské hygienické stanice

        16. 9. 2021

        Krajská hygienická stanice dne 16.9. 2021 rozhodla na základě protiepidemického opatření uzavřít tyto třídy 7.B, 8.B,9.A,9.B., které přechází tímto dnem na distanční výuku. 

        Ostatní třídy pokračují v běžném režimu.

        Děkujeme za pochopení .

                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       • Volby do školské rady

        10. 9. 2021

        Vážení zákonní zástupci,

        ve čtvrtek 9.9. 2021 proběhla volba členů školské rady  za zákonné zástupce .

        Volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula sečetla Vaše hlasy odevzdané a konstatovala, že bylo odevzdáno 205 platných lístků.

        Výsledky voleb:

        1.  p. Helena Vaňková - 41 let, speciální pedagog - 114 hlasů

        2.  p. Marcela Šímová - 45 let, speciální pedagog -  86 hlasů

        3.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka – 76 hlasů

        4.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu – 71 hlasů

        5.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno – 50 hlasů

        Do školské rady při ZŠ Jasanová 2, byly Vámi zvoleny p. Mgr. Helena Vaňková a paní Mgr. Marcela Šímová. Oběma blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

        Všem zúčastněným voličům děkujeme za jejich hlas.       

       • Třídní schůzky a volby do školské rady

        3. 9. 2021

        Ve čtvrtek 9.9. 2021 proběhnou třídní schůzky pro 2.- 9. ročník a volby do školské rady za zákonné zástupce. 

        Zákonní zástupci z 2. - 9. ročníku volební lístky a instrukce obdrží na třídních schůzkách.

        Zákonní zástupci z 1. ročníku mohou odvolit od 15:00 do 17:00 ve vestibulu školy.

        Seznam vámi zvolených kandidátů 

        1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

        2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

        3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

        4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

        5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

         

        Přesnější informace ktřídním schůzkám Vám zašlou TU

         

       • Seznam třídních učitelů pro školní rok 2021-22

        30. 8. 2021

         

        Třídní učitel

        0.A - Mgr.Veronika Báňová

        I. A - Mgr.Zdenka Floriánová

        I. B - Mgr.Anna Kovárníková

        I.C - Mgr.Libuše Císařová

        II. A - Mgr.Marie Zelinová

        II. B - Mgr.Ilona Dostálová

        III. A - Mgr.Ivana Hostinská

        III. B - Mgr.Alice Lesáková

        IV. A - Mgr.Renata Halámková

        IV. B - Mgr.Ivana Gabryšová

        V. A - Mgr.Eva Křížková

        V. B - Mgr.Taťána Hrubá

        VI. A - Mgr.Žaneta Pavlíčková

        VI. B - Bc.Ondřej Vitula

        VII. A - Mgr.Pavlína Kovářová

        VII. B - Ing.Mgr.Kristýna Stávková

        VIII. A - Mgr.Julie Daňková

        VIII. B - Mgr.Karel Kozel

        IX. A - Mgr.Jakub Rajsigl

        IX. B - Mgr.Petra Havlíčková

       • Provoz školy o hlavních prázdninách

        1. 7. 2021

        Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

        děkujeme Vám za úspěšné zvládnutí letošního nestandartního školního roku.

        Přejeme Vám krásné a pohodové léto a po prázdninách se budem zase těšit. 

        Po dobu hlavních prázdnin je budova školy uzavřena.

        Úřední den pro veřejnost  po dobu dovolených (od 1.7. do 25.8.2021) je středa od 9.00 do 13.00.

        Případně po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: 541 22 00 23 i jiný termín.

         

                                                                                                                                     Mgr.Přemysl Jeřábek

                                                                                                                                                ředitel školy

         

       • Vyhlášení náhradního termínu voleb zástupců za zákonné zástupce do školské rady

        1. 7. 2021

        Vážení zákonní zástupci, 

        v pondělí 28.6.2021 volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula sečetla Vaše hlasy odevzdané ve volbě členů do školské rady za zákonné zástupce. Konstatovala, že bylo odevzdáno 31 platných hlasů.

        Pro nedostatečný počet voličů (méně než 50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu  9.9.2021.  Kandidátní listina je neměnná.           

        Všem zúčastněným voličům děkujeme za jejich hlas.                                                           

                                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek

         

       • Volby členů do školské rady za zákonné zástupce

        18. 6. 2021

         

        Vážení zákonní zástupci,

        volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula z vašich došlých návrhů na členy školské rady za zákonné zástupce sestavila tuto kandidátní listinu:

        1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

        2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

        3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

        4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

        5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

        Děkujeme za Vaše návrhy 

        Postup voleb: 

        v pondělí 28.6.2021  od 8:00 do 16:00 máte možnost tajnou volbou osobně zvolit své dva zástupce vhozením volebního lístku se zatrženým navrhovaným kandidátem do volební urny na vrátnici školy.

        Volič, obdrží volební lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek.

        Volí se pouze dva z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.)

        Volební  lístek Vám bude vydán na základě prokázání se občanským průkazem, případně jiným dokladem totožnosti na vrátnici školy v den voleb.

        Každý zákonný zástupce může volit jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

        Při nedostatečném počtu voličů (50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu. Kandidátní listina je neměnná.

                                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek

       • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

        8. 6. 2021

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

        •  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
        • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
        •  Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje.
        • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režimpřestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
       • Volby do školské rady

        26. 5. 2021

        Vážení zákonní zástupci,

        v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada.

        Vzhledem ke končícímu mandátu stávajíci školské rady vyhlašuji volby do školské rady pro období 2021-2024

        Blžší informace zde

        Kandidátní lístek zde                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Otevření sportovní haly a tělocvičny při Základní škole Jasanová

        21. 5. 2021

         

        S účinností ode dne 24. května 2021 až do odvolání mimořádného opatření MZd ze dne 19.5.2021 se obnovuje možnost pronájmů tělocvičny a sportovní haly za následujících omezení :

        - nesmí být přítomno více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a nesmí   být více než 12 osob ve skupině.

        - maximální počet návštěvníků v tělocvičně je 20 osob

        - maximální počet návštěvníků ve sportovní hale je 30 osob

        - přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje

        - všechny přítomné osoby musí splňovat podmínky stanovené v bodu I/18 opatření, s výjimkou dětí mladších 6 let věku:

        a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

        b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

        c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

        d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

        Ochranný prostředek dýchacích cest není při cvičení vyžadován.

         

       • Organizace školy od 24.5.2021

        20. 5. 2021

        Milí žáci a zakonní zástupci ,

         

        od 24.5. 2021 dochází k dalším změnám v organizaci školy :

         

        • všechny ročníky základní školy jsou vyučovány prezenčně
        • vstup do školy hlavním vchodem
        • samotestování žáků probíhá1x týdně 
        • výuka probíhá dle běžného rozvrhu
        • tělesná výchova je povolena i ve vnitřních prostorech
        • všichni strávníci mají přihlášeny obědy - možnost odhlášení  nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
        • vstup třetích osob do budovy školy v době přítomnosti žáků pouze v odůvodněných případech po domluvě  
        • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

         

                                                                                                                                              Mgr. Přemysl Jeřábek

         

       • Organizace školy od 17. května 2021

        13. 5. 2021

         Milí žáci a zákonní zástupci od 17.5. dochází k dalším změnám a v organizaci chodu školy : 

         

        Vzdělávání – škola

        1. Od 17. 5. budou ve škole přítomni žáci celého prvního stupně, 6.B,7.B,8.B, 9.B ostatní distančně.
        2. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.
        3. Nadále platí všechna pravidla k testování a nošení ochranných roušek

        Vzdělávání – školní družina

        1. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
        2. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
        3. Obnovuje se provoz ranní družiny

        Školní stravování

        1. Žáci na prezenční výuce budou mít vždy zajištěné jídlo. V případě, že jídlo nechtějí, musí si ho odhlásit nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
        2. Žáci na distanční výuce nemají jídlo zajištěné a v případě potřeby si ho musí objednat, nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle : 530512632 , nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz . Jídlo si žák odnese v jídlonosiči domů. Výdej do jídlonosičů je od 13:30 do 14:00.

         

        Výše uvedené informace vychází z pokynů MŠMT : https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-final.pdf

                            

       • Organizace školy od 10. května 2021

        6. 5. 2021

        Milí žáci a vážení zákonní zástupci

        od 10.5. 2021 se vrací další třídy do prezenční výuky tak jak to tedy bude probíhat : 

        Vzdělávání – škola

        1. Bude probíhat v týdenních intervalech a to takto:
         1. Od 10.5. (dále liché týdny) budou přítomni ve škole žáci 1.A až 9.A, ostatní distančně.
         2. Od 17. 5. (dále sudé týdny) budou ve škole přítomni žáci 1.B až 9.B ostatní distančně.
         3. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.

        Další informace k organizaci Vám zašlou třídní učitelé a těšíme se na Vás

        Pro 1. stupeň se nic nemění.

       • Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

        21. 4. 2021

         

        Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

        -             negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

        Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

        Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

        Přesné termíny testování žáků ZŠ Jasanová, kteří se hlásí na SŠ, budou oznámeny zákonným zástupcům žáků zprávou na Edupage.

         

       • Nástup do školy

        12. 4. 2021

        Dobrý den, máme za sebou  návrat do školy a první testování. 

        Děkuji všem za zdárnou přípravu a bezproblémový průběh. Velká pochvala dětem, byly velmi šíkovné :-).

         

       • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

        11. 3. 2021

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

        Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

        - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

        ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

        - 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

        ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

        - 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

        - 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

        Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky

        upraví, a změněného harmonogramu, budou  zaslány po vydání opatření obecné povahy.

                                                                                                                             Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

       • Provoz školy od 1.3. 2021

        28. 2. 2021

        Vážení zákonní zástupci a  milí žáci, 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

        vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření (zákaz přítomnosti žáků 3. až 9. ročníků ve školách)

        zakazuje od 1.3.2021 osobní přítomnost  :

        - dětí v mateřské škole

        - dětí v přípravné třídě

        - žáků 1. a 2. ročníků základní školy

        - ve zbývajících školních klubech a družinách,

        Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

        (informace pro 0., 1. a 2. ročník Vám zašlou TU v pondělí)

        Ošetřovné:

        informace pro rodiče :   zde

        Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

        Stravování:

        Po dobu distanční výuky poskytujeme stravování žákům formou výdeje do přinesených nádob.

        Výdej stravy bude probíhat od 11:30 do 13:30.

        Přístup do školní jídelny bude vchodem od sportovní haly (upozorňujeme na nutnost mít respirátor, případně chirurgickou roušku u dětí).

        Žáci, kteří měli obědy automaticky přihlášené (0., 1. a 2. ročník) si obědy v pondělí vyzvednou (bohužel již nelze odhlásit) a v případě nezájmu o stravování v dalších dnech si mohou obědy odhlásit s platností od úterý 2.3.2021 na www.strava.cz , případně na telefonním čísle : 530512632 (pondělí 1.3.2021) nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Ostatní žáci si mohou ( pokud je již nemají ) stejným způsobem obědy přihlásit.

        Omlouváme se za komplikace.

        V případě změny Vás budeme informovat.

        Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Stravování od 1.3.2021

        24. 2. 2021

        Vážení strávníci, 
        od pondělí 1.3. 2021 bychom měli opět vařit v naší školní kuchyni. 
        Žáci 0.,1. a 2. ročníku budou mít stravu automaticky přihlášenou - pokud nebudete mít o odběr stravy zájem, je potřeba si obědy odhlásit v aplikaci www.strava.cz.
        Žáci v distančním vzdělávání mají možnost si odběr stravy přihlásit opět v systému : www.strava.cz  a obědy si vyzvednout do přinesených nádob od 12:00. do 13:30. 
        Telefonní a e-mailové odhlášení momentálně není možné.
        Děkujeme za pochopení .
        S pozdravem

                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

       • Zajištění stravování od 15.2.2021

        10. 2. 2021

        Vážení rodiče a strávníci,

        z vážných důvodů nelze zajistit stravování od čtvrtka 11.2.2021.

        Všichni strávníci mají nyní obědy odhlášeny. Hledáme náhradní řešení, dovážení a vydávání obědů, tak aby byla splněna všechna hygienická a epidemiologická doporučení. Stravování by bylo zajištěno od pondělí 15.2.2021 pouze pro žáky fyzicky přítomné ve škole (0.,1.,2. ročník).

        Rodiče těchto žáků budou dnes anketou vyzváni, zda mají o tento druh stravování zájem.

        Děkujeme za pochopení a vstřícnost.Omlouváme se za komplikace.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Uzavření školní jídelny

        9. 2. 2021

        Vážení strávníci,

        na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí Brno je od 10.2.2021 z epidemiologických důvodů uzavřena školní kuchyně.

        Ve středu 10.2.2021 bohužel obědy nemohou být zajištěny a všichni strávníci jsou na tento den automaticky odhlášeni.

        Od čtvrtka 11.2.2021 je zajištěn dovoz obědů ze Školní kuchyně nám. Svornosti, z kapacitních důvodů však jen pro žáky fyzicky přítomné ve škole(tzn. žáci v distančním vzdělávání nemají od 10.2.2021 obědy).

        Od čtvrtka 11.2.2021 budou všichni žáci fyzicky ve škole přítomni přihlášeni k odběru obědů.

        Odhlášení odběru stravy je možno v aplikaci Strava, případně telefonicky na: 541 22 00 23 vždy dva dny předem nejpozději do 12:00.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

        29. 1. 2021

        Vážení rodiče,

        přihlášky na SŠ a zápisové lístky si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně v příštím týdnu v tuto dobu:

        Po 1. 2. 2021: 8.00 – 12.00

        Út 2. 2. 2021: 11.00 – 12.30, 13.00 – 15.00

        St 3. 2. 2021: 13.00 – 15.00

        Čt 4. 2. 2021: 13.00 – 15.00

        Pá 5. 2. 2021: 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00

        V jiném čase dle domluvy na tel. čísle: 530 512 616 nebo písemně: hajkova@zsjundrov.cz.

         

        Hájková Martina, výchovná poradkyně

       • Předání výpisu z vysvědčení

        27. 1. 2021

        Vážení zákonní zástupci,

        vzhledem k tomu, že je povolena osobní přítomnost jen žáků 1.a 2. ročníku ve škole,  obdrží tito výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2021 ve 4. vyučovací hodině ve škole.

        Ostatní si nemohou osobně vyzvednout výpis z vysvědčení, tento bude zpřístupněn elektronicky a to ve čtvrtek 28.1.2021 od 11:30 na EduPage .

        Postup k vyzvednutí elektronické výpisu z vysvědčení Vám byl zaslán do Edu Page. Originál bude žákům předán do tří dnů po návratu do školy.

        S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek

       • Nástup do školy od 4.1. 2021

        28. 12. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy, zdravíme Vás do nového roku a

        v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

         

        0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

        • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
        • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
        • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
        • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
        • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky
        • všechny třídy mají 4 vyučovací hodiny
        • příchody do školy:

        - hlavní vstup: 7:35 – 1.A. 7:45- 0.A, 7:55 - 0.B

        - vstup u školní družiny: 7:35 – 1.B, 7:45 - 2. A, 7:55 -2.B

        Sraz ve stanovený čas před určeným vchodem, žáky si vyzvedávají třídní učitelé.

         

        Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem – v pondělí 4.1.2021 mají od 9:00 třídnickou hodinu v Teamsech, kde jim TU předají informace k dalšímu průběhu

                                                                                                    

        Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

        • provoz bude zajištěn od 6:30 do 16.30 hod.
        • provoz ranní družiny se neruší- probíhá stejně jak před vánočními prázdninami
        • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
        • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

        Školní jídelna

        • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 4.1.2021 obědy

        – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

        • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
        • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci – je potřeba si obědy přihlásit :

        na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

         

         

         

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

        16. 12. 2020

        Vážení zákonní zástupci a žáci,

        Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

        • základních škol,
        • středních škol a konzervatoří,
        • vyšších odborných škol,
        • základních uměleckých škol,
        • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
        • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

        Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do školy naposledy v pátek 18. prosince.  Následují vánoční prázdniny do 3.1.2021. 

        Školní vyučování začne v pondělí 4.1. 2021 v režimu, který bude v souladu s aktuální situací.  Žáci i rodiče obdrží informace po rozhodnutí MŠMT.

        Školní stravování

        Obědy od 21.12. do 3.1.2021 mají všichni žáci odhlášené. Od 4.1. 2021 budou mít obědy opět přihlášené , pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

        Mgr. Přemysl Jeřábek

       • Obnovení pronájmů

        4. 12. 2020

        Vážení nájemci,

        v souladu s Usnesením vlády ČR  č. 498/2020 Sb. o krizovém opatření jsou od čtvrtka 3. 12. 2020 obnoveny pronájmy prostor tělocvičny a haly.

        Bude nutné dodržovat opatření zde

        V případě zájmu o obnovení pronájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz a upřesněte termín zahájení (po a út skupiny prosím o upřesnění zda máte zájem o 21.12. a 22.12.).

         

       • Informace k provozu školy od 30.11. 2020

        23. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        od pondělí 30.11.2020 se již konečně vracíme do školy a aby vše dobře probíhalo, tak zde je pár informací k provozu: 

        Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

        Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

         Je povolena osobní přítomnost žáků ve škole a povinná prezenční výuka.

        • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

        • žáků 1. stupně základních škol,

        • žáků 9. ročníků základních škol,

        • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

        Rozdělení tříd školy pro rotační výuku na 2 skupiny

        V týdnu od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 1.stupně, 6.A,6.B,7.A.9.A,9.B, v týdnu od 7. 12. 2020 žáci 1. stupně,   7.B, 8.A, 8.B, 9.A,9.B

        Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

        Upravený rozvrh probíhá bez nultých a odpoledních vyučovacích hodin

        Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

        ·         Pokud není z organizačních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

        ·         Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

        ·         Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny .

        ·         Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně u učitele nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

        ·         Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

        ·         Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

        Školní družina od 30.11.2020

        ·       Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 0. až 4. ročníku. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

        ·       Provoz školní družiny je od 6.30 do 16:30. Pro ranní družinu je potřeba se přihlásit z organizačních důvodů do čtvrtka 26.11.2020 do 12:00 na e-mail: ohnoutkova@zsjundrov.cz . Netýká se již přihlášených žáků z minulého týdne.

        Školní stravování

        Všichni žáci jsou od 30.11.2020 k odběru obědů automaticky přihlášeni - pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

        ·       Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

        ·       Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do přinesených nádob

        ·       Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 13.30 do 14:00, stejně tak i cizí strávníci (sourozenci si mohou oběd navzájem vyzvednout při odchodu ze školy)

        ·       Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

        ·       Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

        Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

        Další informace Vám zašlou třídní učitelé. 

        Děkujeme za pochopení . Přejeme pevné zdraví. A těšíme se na Vás a návrat k normálu. 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Provoz školy od 30.11.2020

        20. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        dle sdělení MŠMT se žáci z distanční výuky vrátí do škol k 30.11.2020

        Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů a zveřejněny na webových stránkách školy v pondělí 23.11.2020. 

        S pozdravem a přáním pevného zdraví 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

         

       • Provoz školy od 18.11.2020

        13. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy,

        v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

         

        0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

        • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
        • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
        • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
        • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
        • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky

        Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

        • provoz bude zajištěn od 6:30  do 16.30 hod.
        • provoz ranní družiny se neruší, prosíme o zvážení nutnosti a zaslání závazného zájmu o ranní družinu do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 na e-mail: reditel@zsjundrov.cz
        • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
        • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

        Školní jídelna

        • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 18.11.2020 obědy

        – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
        • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci

         

        Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ke stažení zde)

         

        Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude nadále probíhat distančním způsobem

                                                                                                    

        V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022  pokračuje zákaz osobní přítomnosti žáků 3. - 9. ročníku na základním vzdělávání v základní škole, rovněž je zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání - (úhrada bude poměrně ponížena).

        Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Prodloužení distanční výuky

        1. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně),

        pokračuje distanční výuka pro 0. ročník, 1. a 2. stupeň. Školní družina je mimo provoz. 

        Výuka bude probíhat pomocí Teamsů a Edupage, tak jak v předchozím období.

        Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

        1. stupeň od 11:00 do 12:00
        2. stupeň  od 12:00 do 13:00

        Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

        Pro stravování je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Držte se a dávejte na sebe pozor, přejeme Vám pevné zdraví 

                                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

         

       • Informace pro strávníky

        26. 10. 2020

        Vážení strávníci,

        od 2.11. 2020 budeme již vařit obědy v naší nově rekonstruované kuchyni. Po dobu podzimních prázdnin byly obědy všem strávníkům odhlášené. V případě zájmu o stravování od 2.11.2020 je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

       • Prodloužení podzimních prázdnin

        20. 10. 2020

        Na základě opatření MŠMT jsou podzimní prázdniny : od 26.10.- 30.10.2020

        Po dobu podzimních prázdnin se obědy nevydávají

        OPATŘENÍ MŠMT

        Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

        t a k t o :

        Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol,středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

        Přejeme pevné zdraví 

                                                                                                                       Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel 

         

         

       • Čerpání ošetřovné

        14. 10. 2020

        Vážení rodiče,

        pokud budete v následujících dnech čerpat na vaše dítě ošetřovné, již není potřeba potvrzení z naší základní školy o jejím uzavření. ČSSZ připravuje formulář, který vyplní samotný zaměstnanec formou čestného prohlášení a bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

        Více čtěte na https://www.mpsv.cz/osetrovne  a 

        https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

                                                                                                                                                     Ida Kolaříková

                                                                                                                                      hospodářka ZŠ Jasanová 2, Brno

       • Distanční vzdělávání

        13. 10. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        od středy14.10.2020 na základě opatření vlády ČR ze dne 12.10. 2020 přecházíme na distanční výuku do 23.10.2020. Od 26.10.2020 do 30. 10. 2020  jsou podzimní prázdniny.

        Toto opatření se týká 0. ročníků, 1. i 2. stupně.

        Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který vám bude zaslán pomocí Edupage, případně Teams.

        Distanční výuka je povinná.

        Školní družina bude uzavřena.

        Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

        1. stupeň od 11:00 do 12:00
        2. stupeň  od 12:00 do 13:00

        Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

        Pokud nemáte o výdej stravy zájem je potřeba se odhlásit na tel. čísle : 530512632 do 12:30.

        Děkujeme za pochopení a věřím, že to společně zvládneme

        Přejeme Vám pevné zdraví

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

       • Celoroční soutěž tříd v hlavolamech

        12. 10. 2020

        Letošní rok je poněkud zvláštní tím, že nemůžeme pořádat již tradiční akce. Ale máme tu jednu soutěž, kterou pořádat můžeme! Jedná se o řešení různých rébusů a hlavolamů.

         

        Soutěžní úkoly jsou rozděleny na 1. a 2. stupeň a jednotlivé úkoly budou zadávány vždy na 14 dní,

        najdete je zde

         

        Soutěžní odpovědi odevzdávejte za třídy (nikoli jednotlivce) do schránky na nástěnce žákovského parlamentu.

         

        Těšíme se na vaše řešení a držíme palce!

       • Výuka v příštích dvou týdnech

        9. 10. 2020

        Vážení zákonní zástupci,

        na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 8.10.2020 bude probíhat výuka v týdnu od 12.10. do 16.10. 2020 takto:

        1.      stupeň a přípravné třídy – stejný režim jako doposud

        2.      stupeň - 6. a 7. ročníky prezenční výuka bez 0. a odp. hod.,  8. a 9. roč. distanční výuka

        úkoly pro práci v distanční výuce budou zadávány pomocí Edupage a Teams – distanční výuka je povinná

        Obědy pro žáky v distanční výuce do jídlonosičů budou vydávány od 11:00 – do 11.20 – příchod přes dvůr od školní haly – pokud žáci nebudou stravování využívat, musí se odhlásit na tel. čísle : 530512632.

        V následujícím týdnu (19. 10.- 23.10. 2020) by měly  8. a 9. ročníky prezenční výuku bez 0. a odpoledních hodin a 6. a 7. ročníky výuku distanční.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Pronájmy

        9. 10. 2020

        Na základě  usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020

        jsou všechny vnitřní sportovní prostory (včetně bazénu ) pro pronájmy až do odvolání uzavřeny .

        Děkujeme za pochopení. 

       • Noc s Andersenem 2020

        8. 10. 2020

        Letos nemáme možnost strávit Noc s Andersenem, tak jako předešlé roky (spoustou aktivit ve škole a společným nocováním), ale hlavní myšlenku akce dodržet můžeme. Je to podpora dětského čtenářství.

        V pátek 9. 10. 2020 (můžete samozřejmě i jindy) si vezměte první díl série knih o Harry Potterovi

         a přečtěte si první kapitolu.

        Otázky budou zveřejněné v pondělí 12. 10. 2020

        Za správné odpovědi vás čeká malá odměna.

         

       • Sportovní kroužek

        6. 10. 2020

        Vážení rodiče, milí žáci, 

        sportovní kroužek pro 1. stupeň bude zahájen v pondělí 19.10.2020. Kroužek bude probíhat pod vedením odborně zdatných trenérů a žáci mají možnost si vyzkoušet více druhů sportů. 

        Více informací naleznete zde

        Děkujeme a budeme se těšit! 

         

       • Omezení vstupu veřejnosti do školy.

        17. 9. 2020

          Z důvodu vývoje epidemiologické situace platí od pondělí 21. 9. 2020 až do odvolání omezení vstupu veřejnosti i rodičů do prostor školy s výjimkou sportovišť. Vedoucí kroužků si budou děti vyzvedávat před vstupem do školy.  Předem ohlášené návštěvy jsou možné pouze se souhlasem vedení školy.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace. 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       • Nošení roušek od 18.9.2020

        17. 9. 2020

        Vážení zákonní zástupci  a žáci ,

        na základě mimořádného opatření MZ zde ze 17.9.2020 je od pátku 18.9.2020 povinnost nosit roušky pro druhý stupeň i ve vyučování. Bližší informace zde.

        Děkujeme za pochopení.

                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

         

       • Roušky ve škole

        9. 9. 2020

        Dobrý den, 

        od 10.9.2020 (dle  dnešního vyjádření MŠMT a MZ ) žáci a zaměstnanci školy budou nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách zatím nemusí. Žáci budou mít s sebou minimálně dvě roušky. Prosíme návštěvy ve škole , aby používaly roušky. Situace se může měnit.

         Děkujeme za pochopení.

       • Zahájení školního roku 2020-21

        1. 9. 2020

        Dobrý den ,

        dnes jsme i přes nepříznivé počasí a při snaze o dodržování všech bezpečnostních a epidemiologických doporučení otevřeli nový školní rok 2020-21. Jsme rádi, že se škola zase rozjíždí a i když řešíme mnohé problémy ( třeba školní jídelna), tak si přejeme, aby byl tento rok normálnější než ten minulý. Přejeme Vám i nám ať se nám společně vše daří. 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       • Informace ke stravování

        28. 8. 2020

        Vážení strávníci,

        po dobu rekonstrukce školní kuchyně - dle plánu do 31.10.2020, budeme dovážet stravu ze Školní jídelny nám. Svornosti. Dovoz bude zahájen 7.9.2020. Na přihlašování k odběru se nic neměmí, vše řeší naše paní stravenkářka p. Jana Sedláčková - stravne@zsjundrov.cz, tel: 530512632. Po tuto dobu je na výběr jen jedno jídlo a svačinky pro přípravnou třídu. 

        Ceník stravného : zde

        Děkujeme za pochopení 

       • Příběhy našich sousedů s panem Janem Slabákem, trumpetistou a kapelníkem slavné Moravanky

        3. 7. 2020

        Již podruhé se žáci naší školy zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů. Do hledání pamětníka se v tomto školním roce pustily žákyně 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezie Prokopová. Mezi jundrovskými sousedy objevily trumpetistu a kapelníka slavné dechovky Moravanka pana Jana Slabáka. Natočily s ním rozhovor a jeho životní příběh pak zpracovaly formou audio a fotoreportáže, životopisu a prezentace v PowerPointu. Pro živé vystoupení vyrobily trička s motivem Moravanky a nacvičily také známou písničku pana Slabáka, jen s jiným textem.

         

        Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

         

        https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

         

        https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/brno-iv-23-6-2020/

         

        Závěrečné setkání a představení pamětnických příběhů dalších žákovských týmů brněnských základních škol mělo proběhnout již 10. března. Současně však v tento den byla na základě opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena výuka ve školách a omezeno konání veřejných akcí, a tak závěrečné prezentace byly přesunuty až na 23. červen. Proběhly formou online prezentací, které museli žáci nachystat ve velmi krátkém čase a často nestandardních podmínkách po umožnění přístupu do škol. Odborná porota se nakonec rozhodla ocenit všechny týmy. Soutěžící se všech úkolů zhostili velmi dobře a představili neobyčejné osudy svých „sousedů“ pamětníků.

        Dívkám srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších soutěžních i studijních úspěchů.

        Mgr. Pavlína Kovářová, ZŠ Jasanová

       • Ukončení školního roku a předávání vysvědčení

        28. 6. 2020

        Vážení rodiče a milí žáci,

        v pondělí 29.6. 2020 proběhné předání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku pro 2. stupeň. (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitele)

        v úterý 30.6.2020 proběhne předání vysvědčení a ukončení školního roku pro 1. stupeň (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitelé). 

        Prosíme, aby žáci kteří nenavštěvovali výuku a chtějí si pro vysvědčení dojít, měli vypsané a vámi podepsané čestné prohlášení (viz příloha). Dále by měli mít roušku, jnak nemohou být do školy vpuštěni,

        Děkujeme za pochopení. 

         

       • Zeměpisná olympiáda

        12. 6. 2020

         

        Dne 27/4 2020 se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. Vzhledem k aktuální situaci měl letošní ročník netradiční formu – žáci soutěžili ze svých domovů a vyplňovali online elektronický formulář. Naši školu ve své kategorii reprezentovala Klára Holánová ze 7. A, která do této pokročilé fáze soutěže postoupila po vítězství ve školním kole a následném 2. místě v kole okresním. Klára během soutěže absolvovala tři části – práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Vedla si velmi dobře a v konkurenci nejlepších žáků 7. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií ze všech okresů Jihomoravského kraje skončila na krásném 6. místě. Klárce gratulujeme k úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů nejen do dalších soutěží.

        Mgr. Jakub Rajsigl

       • Co se děje na ZŠ Jasanová aneb Toto nebyly prázdniny

        12. 6. 2020

        Když jsme 11. března zavřeli školu na základě opatření vlády, nikdo z nás netušil, na jak dlouho to bude. Ministerstvo školství mlčelo a první informace jsme měli až v pátek, když už škola byla tři dny zavřená. Začali jsme s distanční výukou a snažili se, aby žáci nebyli nijak poškozeni. Tato role byla nová jak pro děti a učitele, tak i pro rodiče. Většina se s novou situací vyrovnala velmi dobře a pochopila, že to tak musí být a že je potřeba změnit stávající systém. Využívali jsme školní elektronický systém Edupage a přes něj zadávali úkoly a vedli výuku. Novým prvkem byly web konference a video výuka. A i přes to, že si někteří mysleli (bohužel), že jsou prázdniny, komunikace a vzdělávání fungovaly. Za to chci všem velmi poděkovat.

        V budově školy sice nezněl halas a smích žáků a učitelů, ale i tak zde vládl čilý ruch. Nastalé situace jsme využili k úpravám a opravám školy. Byly vymalovány některé učebny a chodby, byly provedeny opravy čerpadel v bazénu a hlavně započala rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Celá škola byla řádně uklizena a dezinfikována, a tak když 11. května nastoupili deváťáci k přípravám na přijímací zkoušky, mohli jen konstatovat, jak vše prohlédlo. Při dalším uvolnění jsme přivítali 170 žáků prvního stupně a i přes přísná opatření, která musíme dodržovat, škola už jede svým starým životem. 8. června jsme umožnili výuku i zbývajícím žákům druhého stupně. Sice v omezeném režimu, ale na rozdíl od jiných škol tuto možnost mají. Není sice vše, jak bychom si přáli, je plno různých a možná i částečně nesmyslných omezení, ale snažíme se najít vyhovující řešení a zabezpečit klidný chod školy.

        V koronavirové době proběhly zápisy do prvních tříd a do přípravné třídy. Přes všechny různé komplikace jsme přijali 71 žáků (z toho 8 odkladů školní docházky). Jak víme z minulých let, všichni pravděpodobně nenastoupí (protože jsou přijati na více školách), ale i tak předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy. Bohužel nebudeme mít příští školní rok logopedickou třídu, ale za to dvě třídy přípravné, do kterých se hlásí enormní počet dětí.

        Jsme rádi, že je o naši školu tak velký zájem. Děkuji všem, kteří na tom mají svůj podíl a svou dobrou prací přispívají k dobrému jménu jundrovské školy.

        Je před námi léto a vše se pozvolna vrací do starých kolejí. Přejeme Vám klidné a pohodové letní dny a hlavně pevné zdraví.

        Ještě jednou veliké díky, že jsme to společně zvládli.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       • Informace pro zákonné zástupce žáků 1.- 4. ročníků

        5. 6. 2020

        Předběžná přihláška do školní družiny

        Vážení rodiče,

        sdělte nám prosím předběžně, zda máte zájem, aby Vaše dítě

        navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2020 – 2021.

                                                      Děkujeme.

         

        Cena školní družiny ve školním roce 2020-2021 bude činit 200,- Kč měsíčně.

        Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 20.6.2020 na adresu: ohnoutkova@zsjundrov.cz , nebo odevzdejte na vrátnici školy.

        Závazné přihlášky budou k dispozici na webových stránkách školy a je nutné je odevzdat nejpozději v první den nástupu dítěte do školní družiny.

        Předběžná přihláška do Školní družiny  ke stažení zde

                                                     Jana Ohnoutková

         

       • Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020

        29. 5. 2020

        Dobrý den, vážení rodiče,

         

        rádi bychom Vás informovali o dobrovolném nástupu žáků 2. stupně do škol od 8. 6. 2020.

        Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.

        file:///C:/Users/admin/Downloads/ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

        Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

        Vzhledem k organizačním možnostem naší školy můžeme nabídnout účast žáků jedenkrát týdně po ročnících.

         

        Počet žáků ve skupině je omezen na maximálně 15 a účast bude dobrovolná (v rámci třídy mohou vzniknout 2 skupiny). Nejednalo by se o klasickou výuku, ale spíše o třídnické a konzultační hodiny. Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny, nejsme schopni poskytovat obědy. Žáci si mohou přinést studený oběd s sebou.

         

        V pondělí 1. 6. 2020 Vám třídní učitelé prostřednictvím Edupage zašlou anketu o zájmu osobní účasti žáka ve škole. Zájem musíte vyjádřit nejpozději do středy 3. 6. 2020  do 10.00, abychom Vás mohli co nejdříve informovat o přesné organizaci možného nástupu žáků do školy.

        Děkujeme za pochopení 😊

                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

         

       • Informace k 25.5.2020

        22. 5. 2020

        Rozpis a časový harmonogram jednotlivých skupin od 25.5.2020

         

        Vstup u školní družiny:

        1.A – 7.30 -11.30

        1.B. – 7.40 - 11.40

        1.C – 7.50 - 11.50

        4.B – 8:00 - 12:00

         

        Vstup u jídelny (naproti haly)

        4.A/1 – 7:35 - 11:35

        4.A/2 – 7:45 - 11:45

        5.A – 7:55 - 11:55

        5.B – 8:05 - 12:05

         

        Hlavní vchod:

        0.ročník – 7:30 - 11:30

        2.A – 7:40 - 11:40

        2.B – 7:50 - 11:50

        3.A – 8:00 - 12:00

        3.B – 8:10 -12:10

         Bližší informace k průběhu zde

        Čestné prohlášení zde

       • Informace pro rodiče k výuce 1. stupně od 25.5.2020

        12. 5. 2020

        Vážení rodiče,

        dle návrhu MŠMT bude od 25.5. možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.
        Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

        Další informace k průběhu a organizace najdete zde

        Čestné prohlášení zde
         

        Děkujem za pochopení a doufejme, že se již nic nezmění :-) a těšíme se na žáky 

       • Příprava na přijimací zkoušky 9. ročník

        7. 5. 2020

        Vážení rodiče a milí žáci,

        Na základě vašich přihlášek jsme rozdělili žáky do dvou skupin rozdělení jsme Vám zaslali na Edupage

        Výuka bude zahájena v pondělí 11.5.2020 a to takto :

        Skupina 1 se před školou sejde v 8: 55 a v 9:00 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 10:00 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

        Skupina 2 se před školou sejde v 10: 25 a v 10:30 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 11:30 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

        Další dny v tomto týdnu budou probíhat ve stejném časovém rozdělení, v příštím týdnu se přehodí Skupina 1 a Skupina 2 v časových nástupech.

        Pro tento týden plánujeme vždy jen 60 minutový blok v jednom předmětu:

        PO, ST, PÁ – Český jazyk – Mgr. Pavla Kovářová

        ÚT, ČT – Matematika – Mgr. Martina Hájková

        Další týden bude toto pořadí přeměněnoˇ

        Prosíme o dodržování těchto pravidel :

        Pravidla pro žáky v přípravě k přijímacím zkouškám

        Žáci

         

        Před vstupem do budovy

        Žáci dodržují před budovou předepsané rozestupy a vyčkají příchodu určeného pedagogického pracovníka.

        Každý žák má s sebou dvě roušky, igelitový sáček pro odložení použité roušky a igelitovou tašku pro uložení obuvi.

        Mají na sobě roušky

        Vstup do školy

        Žáci vstupují do budovy školy po jednom v rámci určené skupiny pod dohledem určeného pracovníka. Složení skupiny určuje ředitel školy a skupina je po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky neměnná.

        U vrátnice školy si pod dohledem určeného pracovníka desinfikují ruce desinfekčním prostředkem.

        Po desinfekci žáci odchází do učebny, kde se přezují a převlečou. Obuv si uloží do igelitové tašky .

        Mají na sobě roušky

        Ve třídě

        Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

        Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

        Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení

        skupiny žáků.

        Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici

        ve třídě.

        V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován

        rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),

        musí se roušky nosit i ve třídě.

        Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

        Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

        Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

        Pobyt v budově

        Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud chtějí opustit učebnu, sdělí určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se pohybují s nasazenou rouškou. Po návratu do třídy si žák desinfikuje ruce připraveným prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen si po použití toalety řádně umýt ruce mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydesinfikovat.

        O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou žáci na chodbě, mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané rozestupy, nemusí mít roušku.

        Strava není školou žákům zajištěna.

        Pedagogický pracovník pověřený přípravou zodpovídá, že v učebně budou žáci od sebe vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné osoby v učebně roušku.

        Dohledem nad žáky je pověřen pedagogický pracovník, který vede nebo má vést přípravu.

        Žáci přítomni na přípravě mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat.

        Opuštění budovy

        Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení přípravy pod vedením určeného pedagogického pracovníka a poté celá skupina v předepsaných rozestupech najednou opustí budovu.

        Při podezření na možné příznaky COVID-19

        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

        Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístněn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

        Prosím nezapomeňte s sebou přinést vypsané a podepsané čestné prohlášení, které jsme vám poslali v příloze. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do výuky.

         

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2

        Případné dotazy na e-mail : reditel@zsjundrov.cz

       • Příprava na přijímací zkoušky - 9. ročník

        4. 5. 2020

        Dobrý den,

        v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účel přípravy na přijímací zkoušky (dále jen příprava).

        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

        O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později.

        Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M)

        Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:

        Příprava bude probíhat každý den v délce 60 minut.

        Stravování nebude zajištěno, žáci budou potřebovat dvě roušky + igelitový pytlík na odložení. Desinfekce je zajištěna.

        Šatní skříňky nebudou k dispozici.

        V příloze zasílám čestné prohlášení, které bude potřeba přinést podepsané 11.5.2020, bez něj žáka nemúžeme vzít k přípravě.

        Nejpozději do 7.5. 2020 do 11.00 hod., potřebujeme znát počet přihlášených žáků - prosíme o přihlášení žáků na e-mail: reditel@zsjundrov.cz.

        Následně zašleme rozdělení do skupin (dle počtu přihlášených) a podrobnější informace k průběhu přípravy.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

        Případné dotazy v dopoledních hodinách na 541220023.

        čestné prohlášení zde

       • Přijímací řízení přípravná třída

        30. 4. 2020

        Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

        V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

        Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

        Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

        Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

        Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

        Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

        Sběr žádostí do přípravné třídy probíhá elektronicky od 1.5. do 14.5.2020

        Způsob dodání:

        1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        3. Osobní doručení – 14.5.2020 od 13.00-17.00 hod
        4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

        Kriteria pro přijetí:

        1. Spádové dítě s odkladem školní docházky

        2. Nespádové dítě s odkladem školní docházky 

        3. Spádové dítě bez odkladu školní docházky

        4. Nespádové dítě bez odkladu školní docházky

         

       • Postupné otevírání škol

        26. 4. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci, milí pracovníci naší školy 

        chtěl bych Vám všem poděkovat za to jak jste se vyrovnali s distanční výukou a s výzvami, které nám tato nelehká situace dává. :-)

        Vzhledem k vyhlášení vlády ČR o postupném otevirání škol víme,  že od 25.5. 2020 by měla být povolena :

        • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

        Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

        Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

            Docházka do škol bude i po 25. 5. 2020 podle závěrů úterního jednání vlády nadále regulovaná. Například děti trpící některým z chronických onemocnění nebo děti, které bydlí společně se starším člověkem, se zřejmě do školy nedostanou.

             MŠMT slíbilo do konce dubna zaslat manuál pro ředitele škol, takže jak budu mít bližší informace, budu Vás informovat. Zatím Vám nejsem schopen říct žádné bližší informace k fungování školní družiny, školní jídelny, ke kroužkům atd. vše se ještě mění každým dnem.  

        Děkuji za pochopení i trpělivost a těším se na setkání s Vámi.

                                                                                                      Mgr. Přemysl Jeřábek , ředitel ZŠ Jasanová 2

         

       • Vyúčtování pronájmů

        20. 4. 2020

        Vážení nájemci,

        v případě, že již víte, že do konce školního roku nebudete využívat pronájmu, a to ani v případě, že to nařízení vlády umožní, máte možnost vyplnit žádost o vyúčtování. Následně ji odešlete na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz. My Vám po té vrátíme peníze za nevyužité hodiny, které byly zrušeny v souvislosti s opatřením vlády.

        Formulář žádosti fyzická osoba zde

        Formulář žádosti právnická osoba zde

       • Matematická soutěž Pangea 2019/2020

        15. 4. 2020

        V polovině února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pangea. Žáci 4. - 9. tříd řešili 15 matematických úloh s reálnými příklady ze života v časovém limitu 45 minut. Do finálového kola, bohužel, nikdo nepostupuje, ačkoliv spousta žáků dosáhla dobrých výsledků. Všem zúčastněným náleží pochvala a certifikát za účast v soutěži.

        Nejlepší řešitelé školního kola:

        Anna Procházková (5.tř.)

        David Vaněk (5.tř.)

        Jiří Vdovec (6.tř.)

        Jiří Meca (6.tř.)

        Eliška Findejsová (6.tř.)


        Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
        Kristýna Stávková

       • Informace k platbám ŠVP a výletů

        26. 3. 2020

         Vážení zákonní zástupci,

        z důvodů současného vývoje okolo COVID - 19 Vás prosím,  neplaťte žádné zálohy na Školy v přírodě a výlety. Pokud se akce uskuteční, tak vás o doplatky požádáme. V případě že jste tak již učinili a  akce se nebude konat,  budou Vám   platby vráceny. (Výjezd do Skotska se řeší s cestovní kanceláří - záleží na vývoji situace s možností výjezdu do zahraničí).

        Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

        Přejeme Vám a vašim blízkým pevné zdraví :-)

        Přemysl Jeřábek, ředitel 

       • Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/21

        26. 3. 2020

        Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

        Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

        bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21 na ZŠ Jasanová 2 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

        Sběr vygenerovaných žádostí ( https://zapisdozs.brno.cz/) o přijetí bude probíhat:

        Spádové děti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

        Nespádové děti: od 21. 4. 2020 do 30. 4. 2020

        Způsob dodání:

        1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        3. Osobní doručení – box vrátnice - pondělí, středa od 9:00 do 12:00 hod
        4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

         

        Žádosti o Odklad školní docházky budou řešeny po telefonické domluvě na 541220031 nebo 541220023 pondělí, středa od 9:00 do 12:00

        Děkujeme za pochopení.

         

        V Brně 25.3.2020                                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Mimořádné opatření

        16. 3. 2020

        Z důvodu vyhlášení karantény na území ČR je škola pro veřejnost do 1.4.2020 uzavřena.

        Úřední hodiny jsou upraveny na pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hod. . Pro komunikaci využívejte elektronický způsob. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.

        Žádosti o ošetřovné zasílejte na : stefkova@zsjundrov.cz

       • Potvrzení pro rodiče na ošetřovné

        11. 3. 2020

        Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující  sdělení:

        Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

        ke stažení zde

       • Mimořádné opatření

        10. 3. 2020

        Vážení rodiče, 

        na základě rozhodnutí vlády ze dne 10.3.2020 :

        Je škola od 11.3. 2020 uzavřena pro přítomnost žáků a studentů až do odvolání. Opatření se týká i školní družiny, školního klubu, kroužků a školní jídelny. 

        Sledujte prosím informace na školním informačním systému Edupage. (www.zsjundrov.cz)

        Děkujeme za pochopení

        Viz : Prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

        Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. II. 

        Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

       • Příběhy našich sousedů s kapelníkem Moravanky Janem Slabákem

        5. 3. 2020

        I v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Za svého pamětníka si vybrali trumpetistu a kapelníka slavné Moravanky pana Jana Slabáka, který v Jundrově žije už mnoho let. Dívky 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezka Prokopová s ním natočily rozhovor, v Radiu R pak dle scénáře zpracovaly audioreportáž, sepsaly jeho životopis. Na závěr připravily o panu Slabákovi prezentaci, kterou představí na slavnostním setkání několika těchto pamětníků v úterý 10. března 2020 v 18 hodin v Kanceláři veřejného ochránce práv na Údolní ul. 39.  Všechny srdečně zveme.

        Jednotlivé úseky jejich práce si můžete prohlédnout na adrese:

        https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

       • O POHÁR BOŘKA STAVITELE

        3. 3. 2020

         

        Na závěr prvního pololetí jsme ve škole uspořádali tradiční „stavitelskou“ soutěž
        O pohár Bořka stavitele. Každá třída vyslala své zástupce, kteří z nanukových dřívek
        a malých dřevěných špachtlí poskládali originální architektonikou stavbu. Mezi jejich výtvory se objevily nejrůznější pyramidální konstrukce, nápodoby farmářských osad s ohradami, stavby s židovskými prvky, zimní motivy s vločkami i polámané srdce. Vystavené práce hodnotili tentokrát všichni zbývající žáci školy. První místo získala 7.A, o druhé místo se podělili žáci 2. B a 5.A a třetí místo obsadila 6.A. Vítězům a dalším soutěžícím gratulujeme
        a těšíme se na jejich příští architektonické nápady.

       • NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

        3. 3. 2020

         

        NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

        Dne 27. ledna skládali někteří deváťáci Mezinárodní certifikát z německého jazyka ÖSD Zertifikat A2. Od září se pravidelně každou středu setkávali v kroužku Němčina trochu jinak a společně s panem učitelem Kozlem trénovali gramatiku, pravopis, slovní zásobu
        a konverzaci na nejrůznější témata. U zkoušky, kterou pravidelně organizuje Rakouský institut v Brně, uspěli Anita Vodová a Ondřej Červinka. Oběma blahopřejeme a přejeme, ať jim je němčina dobrým pomocníkem nejen při cestě na střední školy, ale i celým jejich dalším životem.

       • DO BOJE S ČEŠTINOU!

        3. 3. 2020

         

         

        Ve středu 27. listopadu 2019 se 18 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ Jasanová zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. V první části se potýkali s pravopisnými a gramatickými pravidly, zamýšleli se nad významy slov i významem čárky ve větě, hledali typické znaky pro umělecký, odborný, prostě sdělovací a publicistický styl. Druhá část olympiády byla tradičně věnována psaní slohových textů na zadané téma. Letošní zadání znělo Tomu říkám překvapení! a žáci si sami mohli zvolit, jakou prozaickou formou téma zpracují. Nejčastěji se objevovala vyprávění, ale vyskytla se i úvaha, popis. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michaela Fialová (9. tř.) na 1. místě, Patrik Kašpar (9. tř.) na 2. místě a David Lančík
        (9. tř.) na 3. místě. Gratulujeme!

        Všem soutěžícím děkujeme za účast, oceňujeme odvahu a chuť vyzrát nad češtinou a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních a zkouškách.

         

       • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        2. 3. 2020

        Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        27. – 28. března 2020

         

        Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po šestnácté.

        V letošním roce si připomínáme 20. výročí českého překladu  a vydání Harryho Pottera. Proto se celé letošní pohádkové nocování na naší škole bude inspirovat jeho dobrodružstvími.

        Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

        18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

        Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

        pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, zdolávání překážek v tělocvičně, čarodějnický tanec, výroba kouzelnických lektvarů,  zajímavé stolní hry…

        21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

        Konec akce: sobota 28. března  8.00 hod.

        Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 25. března.

                                                       Jana Ohnoutková

         

        Úkol č. 1: Nakresli, podle své fantazie, na výkres o formátu A4, svou kouzelnou třídu, nebo přímo celou školu.

         

        Úkol č. 2: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 9. března.

         

         

        Úkol č. 3: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 16. března.

         

         

       • LVK Kouty 2. stupeň

        6. 2. 2020

        Dnes jsme dopoledne lyžovali, snowboardovali a trénovali na odpolední slalom. Odpoledne proběhly závody v slalomu, které všichni závodnici úspěšně absolvovali. Večer proběhlo vyhlášení soutěží v úklidu a v slalomu. Všichni jsou v pořádku a těší se zítra na Vás.:-)Ráno uklidíme, sbalíme a ještě pojedeme lyžovat. Odpoledne plánujeme příjezd okolo 17:00

       • LVK Kouty 2. stupeň

        5. 2. 2020

        Dnes nám nádherně sněžilo, trochu foukalo , ale hlavně se jezdilo :-) na lyžích i na snowboardech. Odpoledne jsme u chaty postavili stavby ze sněhu a hráli hry. Večer jsme rozlosovali závody na zítřek. Zdravíme a pozdravujeme.

       • Matematické soutěže 2019/2020

        3. 2. 2020

        Matematická olympiáda 

        Úspěšní řešitelé školního kola Z5: Anna Mejzlíková, Anna Procházková

         

        Pythagoriáda 

        Úspěšní řešitelé školního kola:

        5. tř.: Anna Mejzlíková, David Vaněk, Valerie Jakubcová, Jonáš Vik

        7. tř.: Alexandra Píšková

         

        Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

        Mgr. Martina Hájková

          

       • Hippo Yoga

        28. 1. 2020

         

        Milí rodiče,

        ve 2. pololetí nově otevíráme pro žáky ZŠ Jasanová kroužek jógy, a to každý čtvrtek odpoledne s certifikovanou lektorkou Monikou.

        Kroužek jógy na Vaší škole je součástí projektu Jóga do škol, který podporuje Škola podnikavých žen.

        Našim cílem je podpora zdravého fyzického i psychického vývoje Vašich dětí. S dětmi cvičíme dle unikátní koncepce, která vychází z dlouholetého učení pana B. K. S. Iyengara.

        Zakomponovány jsou i prvky doporučované dětskými fyzioterapeuty. Cvičíme s pomůckami, aby se děti do pozic dostávaly správně, a také, aby je jóga bavila. Na našich hodinách nechybí hry a povídání. Děti si vyzkoušejí i různé role v týmu při skupinových aktivitách.

        Dotazy ráda zodpovím na 774 431 977. Více informací najdete na webu: www.hippoyoga.cz

        S přáním krásného dne,

         

        Ing.et Ing. Hana-Marie Stejná, MSc.

        Zakladatelka školy Hippo Yoga

       • LVK Kouty 1.stupeň

        22. 1. 2020

        Dnesjsme dopoledne vyrazili v rámci odpočinkového dne na Tetřeví chatu a protože ski bus měl poruchu tak odpoledne jsme lyžovali a snowboardovali u chaty. Zítra nás čekají závody . Všichni jsou v pohodě a zdraví Vás.

       • ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2019/2020 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

        7. 1. 2020

         

        Dne 17. 12. 2019 se na ZŠ Jasanová konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle ročníků, přičemž vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola.

        Systém soutěže:

        Každá kategorie obsahovala soutěžní otázky a úkoly rozdělené do tří bloků: práce s atlasem (řešení všech otázek a úkolů této části vycházela ze školního atlasu), test geografických znalostí (teoretické znalosti z oboru geografie bez možnosti využití školního atlasu) a praktická část (práce s mapou, tabulkami, grafy, texty a tvorba mapy).

        Výsledky (nejlepší 3 z každé kategorie):  (podtržení vítězové postupují do okresního kola)

        Kategorie A – 6. ročník (celkem 80 bodů)

        1. Barbora Bednářová (6.A) – 53,5 bodů
        2. Klára Horáková (6.A) – 42 b
        3. Martin Chvátal (6.B) – 40 b

        Kategorie B – 7. ročník (celkem 90 bodů)

        1. Klára Holánová (7.A) – 80 bodů
        2. Adam Horák (7.A) – 69 b
        3. Nela Kratochvílová (7.A) a Jolana Kašpárková (7.B) – 68 b

        Kategorie C – 8. + 9. ročník (celkem 90 bodů)

        1. Kateřina Pelikánová (9.) – 66,5 bodů
        2. Viktorie Kosmáková (8.B) – 58 b
        3. Anna Koláčná (8.B) – 55 b

         

        Všem soutěžícím děkuji za účast, vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchů do okresního kola.

        Mgr. Jakub Rajsigl

       • PF 2020

        19. 12. 2019

        Vážení přátelé, přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2020 jen to nejlepší:-)

       • Vystoupení na Zelném trhu

        16. 12. 2019

        Vystoupení pěveckého sboru na Zelném trhu

         

        Po úspěšných vystoupeních našeho školního pěveckého sboru při rozsvěcování vánočního stromu v Jundrově a na brněnském výstavišti čeká naše zpěváky ještě další vánoční zpívání – na Adventu na Zelném trhu ve středu 18. prosince ve 12 hodin.

        Přijďte nás podpořit a držte nám palce!

        Mgr. Pavlína Kovářová

       • Den mezinárodní kuchyně - Itálie

        25. 11. 2019

         

        Společnost Asociace školních jídelen ČR svými zajímavými a odbornými projekty propojuje školní jídelny v České republice a pozitivně propaguje jejich význam. Prostřednictvím workshopů a seminářů motivuje, inspiruje a přispívá k profesnímu růstu pracovníků školních jídelen.

        Dne 20.listopadu se zaměstnankyně školní jídelny Základní školy Jasanové zúčastnily semináře, který byl orientován na italskou kuchyni. Cílem účasti byla především inspirace, jak pomoci při výchově dětí k získání žádoucích stravovacích návyků. Seminář byl po celou dobu provázen výkonným ředitelem společnosti, panem PhDr. Karlem Jahodou ve spolupráci s metodiky školního stravování, odborníky přes výživu, lékaři, řediteli škol, vedoucími ŠJ a v neposlední řadě záštity odborných partnerů z řad Státního zdravotního ústavu. V praktické části semináře si vybraní zaměstnanci školních jídelen vyzkoušeli přípravu pravého italského menu pod vedením italského kuchaře Emanuela Ridiho. Na základě semináře bude vytvořen školní projekt „Den mezinárodní italské kuchyně“, přičemž ZŠ Jasanovou poctí svou návštěvou představitelé italské ambasády.

         

       • Osmáci v Praze

        6. 11. 2019

        8.A a 8.B jsou na dva dny v Praze. Prohlídka Poslanecké sněmovny, katedrály svatého Víta, Zlatá ulička, projížďka po Vltavě, Muzeum Iluzí atd.. Prostě super. Všichni jsou v pohodě a zdraví Vás.

       • BBM, Lužánky

        31. 10. 2019

         

        22.10. se konalo 2. podzimní kolo Běhu brněnské mládeže v Lužánkách. Naše škola dosáhla velmi pěkných úspěchů, např. Vojtěch Truska 4.A 1.místo, Ema Myšková 6.B 2. místo, Jakub Šípek 3. místo, Jan Cígler 2. místo. Ostatní žáci se nejhůře umístili do 15. místa. Moc všem gratulujeme. A na jaře vyrazíme do dalších kol, kde bude určitě ještě více míst na bedně!!!!

       • Den přírodních věd

        22. 10. 2019

        Dne 17. 10. 2019 se v ZOO Brno konal 7. ročník soutěže Den přírodních věd, kterou žáci naší školy tradičně navštěvují. Letošní ročník se nesl v duchu tématu „Zachraň se, kdo můžeš“ a byl zaměřen zejména na ochranu přírody. Soutěž již tradičně připravovali studenti SPŠCH Brno, kteří si pro žáky připravili celkem 6 přírodovědně zaměřených stanovišť – fyzika, biodiverzita, čtvrtohory, bezobratlí, obratlovci, pedologie + zemědělství. Na stanovištích studenti soutěžícím demonstrovali různá témata a soutěžící poté odpovídali na předem připravené otázky. Za každé stanoviště mohli žáci obdržet maximálně 6 bodů, celkem za soutěž tedy 36 bodů.

        Naši školu výborně reprezentovali žáci 7. ročníku. Družstvo 7. A (Klára Holánová, Alexandra Píšková, Vojtěch Janoušek) prošlo soutěží bez ztráty bodu a v konkurenci celkem 52 družstev zvítězilo. Družstvo 7. B (Lukáš Starý, Zuzana Mrhačová a Jolana Kašpárková) si vedlo rovněž skvěle a se ziskem 32 bodů dosáhlo krásného 4. místa.

        Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů (nejen) do dalších soutěží.

         

         

          

       • FabLab Experience

        5. 10. 2019

         

        Ve středu 2. 10. 2019 jsme s žáky 8. B navštívili FabLab Experience na Čichnové. V pojízdné laboratoři jsme viděli, jak se pracuje na různých laboratorních přístrojích. Například jak plotr vyřezává obrázky a nápisy, které se nažehlují na trička, dále jak pracuje 3D tiskárna, gravírovací zařízení a jak moc přibližuje elektronový mikroskop. Žáci získali informace o moderních technologiích, ke kterým by se v běžném životě velmi těžko dostali a někteří se hned ptali, kdy se do laboratoře mohou podívat individuálně, aby si něco vytvořili sami. Téměř všichni byli nadšeni a těší se na další návštěvu podobných laboratoří.

          

       • Jízdní řád autobusu na Pochod SBOŠ

        2. 10. 2019

        Jízdní řád svozových autobusů dne 5. 10. 2019 na akci Turistický pochod

         

        Bus č. 1

        Dopravní podnik města Brna

        Kloubový autobus

        Brno-Bohunice, zastávka Pod Nemocnicí, směr centrum…………………..     7.45

        Dolní Loučky, náves……………………………………………………………………………     8.30

        Bus č. 2

        Autobus firmy pana Vyhnalíka (jede dvakrát)

        Brno-Slatina, ZŠ Jihomoravské náměstí…………………………………………….      8.00 ……….  9.30

        Brno-Líšeň, zastávka Horníkova, směr do města……………………………….      8.10 .. …….. 9.40

        Dolní Loučky, rozc. pod železniční zastávkou…………………………………….      8.45  ……… 10.15

        Bus č. 3               

        Autobus firmy pana Vyhnalíka

        Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. u školy………………………………………..      8.20

        Dolní Loučky, rozc. pod železniční zastávkou…………………………………….      9.00

        Bus č. 4

        Autobus firmy pana Vyhnalíka

        Brno-Bohunice, zast. Běloruská, bližší k radnici………………………………….     8.45

        Brno-Jundrov, zast. Optátova ve směru k vozovně Komín ………………..      8.55

        Dolní Loučky, rozc. pod železniční zastávkou…………………………………….      9.30

        Jízda zpět

        Odjezdy z Předklášteří do Brna k Semilassu

        Autobus firmy pana Vyhnalíka

        15.15, 16.15, 17.15          Kapacita těchto tří spojů je omezená, použijte též vlak.

        Odjezdy vlaků z Tišnova do Brna-Králova Pole

        14.28, 15.13, 15.28, 16.28, 17.13, 17.28, 18.28

        mapa pochodu zde

       • Turistický pochod SOBŠ

        9. 9. 2019

        Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

        Základní škola a mateřská škola Brno, Bosonožské náměstí 44

        Základní škola Brno, Jasanová 2

        Základní škola Brno, Pavlovská 16

        Základní škola Brno, Arménská 21

        Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2

        Základní škola a mateřská škola Brno, Horníkova 1

        CVČ Labyrint Brno-Bohunice

        Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, Ukrajinská 2b

        Orel Brno-Bohunice

        Taneční klub Martiny Bartuschkové

         

        pořádají

        T U R I S T I C K Ý

        P O C H O D

         

        V sobotu 5. 10. 2019

        Start trasy délky 11,2 km: od 8.30 hod. do 11.30 hod.

        Železniční zastávka Dolní Loučky

        Vstup volný

        Účastnit se může široká veřejnost,

        zveme hlavně děti s rodiči, příbuznými a přáteli.

         

        Na startu rodina či skupina obdrží startovní průkaz a vydá se na trasu podle plánku s cílem v Předklášteří. Pořadatelé pro účastníky připravili vážné i nevážné úkoly na kontrolních stanovištích a malé odměny na závěr.

         

        Cíl: do 17.00 hod. Předklášteří, prostranství před klášterem

        Na start se můžete dopravit vlakem (odjezd z Brna-dolního nádraží v 7.50 nebo 9.50) nebo speciálně vypraveným autobusem, jehož jízdní řád zveřejníme na webech pořádajících škol.

        Z Předklášteří se můžete dostat do Brna linkovými autobusy, vlakem z Tišnova nebo objednanými autobusovými spoji, které budou mít konečnou u Semilassa.  

         

        Při vyhlídce na naprosto mizerné počasí bude během čtvrtku 3.10. v pořádajících školách akce zrušena.  

         

       • Organizace zahájení školního roku 2019/20

        26. 8. 2019

        Organizace zahájení školního roku 2019/20

        Školní rok zahájíme pro prvňáčky a žáky přípravné třídy v pondělí 2.9. 2019 v 8:00 před vstupem do školy. Ostatní budou mít zahájení ve svých třídách.

        V pondělí 2.9. - 1. třídy a 1.st do 10:00, 2.st. do 10:45 (od 8:40 budou informační schůzky pro rodiče prvňáků ve školní jídelně)

        V úterý 3.9. - 1.třídy do 10: 00, 1.st. do 11:40, 2.st. do 12:40

        Středa 4.9. - 1. třídy do 10:45, 1.st. do 11:40, 2. st. do 12:40

        Čtvrtek 5.9. a pátek 6.9. - 1.třídy do 11:40, 1.st do 11: 40, 2.st. do 12:40

        Od čtvrtka  5.9. výuka dle prozatímního rozvrhu bez nultých a odpoledních hodin

        Přejeme Vám klidný zbytek a prázdnin a těšíme se na Vás .

         

       • Výjezd Chorvatsko

        4. 7. 2019

        Vážení rodiče,
        od června 2019 máme společně se Základní školu Ivana Rabljanina na ostrově Rab společný projekt na ekologii a naši žáci mohou vyjet v termínu 9.9-13.9.2019 na nádherný chorvatský ostrov Rab, kde budou ubytováni v mládežnickém centru u pláže. Projekt je primárně určen žákům 7. ročníku příštího školního roku, ale mohou i z jiných ročníků druhého stupně. Je zaměřen na ekologii a na procvičení konverzace v německém jazyce.
        Cena ubytování s plnou penzí a s dopravou by se měla vejít do 4500 Kč.

        .........................................................................................................................

        Návratka :zašlete na : reditel@zsjundrov.cz do 31.7.2019

        Máme zájem , aby se naše dítě:

        …………………………………………………………………………………………

        Zúčastnil/a poznávacího zájezdu na Rab v termínu 9.9.-13.9.2019

        Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………………………….

        Zálohu 2000,- zaplaťte na účet : 37335621/0100 do 31.7.2019 a 2500,- do 30.8.2019

        Variabilní symbol : číslo pojištěnce

        Do poznámky napište jméno dítěte a Chorvatsko

         

         

       • PRÁZDNINY :-)

        28. 6. 2019

        Krásné letní dny a pohodu. Po dobu hlavních prázdnin bude škola uzavřena.Úřední dny jsou středa od 9:00 do 13:00. V případě po domluvě na 541220023.

       • Železný Empík

        21. 6. 2019

        Žáci naší školy  se 20.6. 2019 zúčastnili soutěže Městské policie Železný Empík ,za 6. třídu Jakub Šípek,Silvie Majerová,Gabriela Strouhalová.Podařilo se jim v konkurenci jiných brněnských i mimobrněnských škol zvítězit ve své věkové kategorii,prokázali hbitost,rychlost,vytrvalost,zručnost i střeleckou zdatnost .Soutěže se zúčastnili i mladší spolužáci ze 4. ročníku -Valerie Jakubcová,Ondřej Hebký a David Vaněk.Všem patří dík a vítězům blahopřejeme.            T.Hrubá

       • Informace pro strávníky

        18. 6. 2019

        Vážení strávnici,připomínáme, že z důvodu přechodu na jiný stravovací program, od 1.11.2018 již nelze  vracet čipy ve školní jídelně. Čipy jsou nevratné.

        Z organizačních důvodů lze obědy odhlašovat nejpozději do 25.6.2019

        Děkujeme za pochopení

       • Volné hodiny k pronájmu

        23. 10. 2018

        Volné hodiny k pronájmu:

         

        Tělocvična:        Po a St 20:30 – 21:30 (22:00)

         

        Od 1.4.2019       Po 17:00 – 18:00

                                       Út 19:00 – 20:00

                                       St 16:00 – 19:00

                                       Čt 16:00 – 17:00

                                       Pá 15:00 – 19:00

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bazén:                 Po 15:00 – 17:00     a      20:00 – 21:00

                                       Út 16:00 – 17:00      a     19:00 – 21:00

                                       St 15:00 – 16:00       a     18:00 – 21:00

                                       Čt 10:15 – 11:15  volno pouze do 28.2.2019

                                       Pá 12:15 – 15:00

         

        Od 1.4.2019        Pá 15:00 – 16:30

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Sportovní hala:

                                       Po 19:00 – 21:30     1 kurt

                                       St 20:00 – 21:30      1 kurt

                                       Čt 20:30 – 21:30      1 kurt

         

        Od 1.4.2019 a od 15.4.2019 více volných termínů.

        V případě zájmu volejte : 541220023 nebo e-mail: hospodar@zsjundrov.cz

       • Zlatý list

        28. 5. 2019

        V sobotu 11. 5. 2019 se uskutečnilo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, do které postoupila dvě družstva z naší školy díky vítězství v městském kole. Sice jsme nebyli v plném počtu, ani v původní vítězné sestavě, která se zúčastnila městského kola, ale i tak jsme si to všichni včetně paní učitelky Havlíčkové a pana učitele Rajsigla parádně užili. Soutěž se konala v hodonínské základně ekologického hnutí Brontosaurus a Svazu českých ochránců přírody a jejím okolí. I přes obtížnost některých úkolů nás výborná nálada neopouštěla. Fantastického úspěchu dosáhli naši zástupci mladší kategorie z řad žáků 6. ročníku ve složení Píšková Alexandra, Holánová Klára, Janoušek Vojtěch (6. A), Starý Lukáš, Mrhačová Zuzana a Kašpárková Jolana (6. B), kteří i přes silnou konkurenci soutěž suverénně ovládli a postupují tak do celorepublikového finále, které proběhne v červnu ve Vanově u Telče.  Za účast dále děkuji našemu staršímu týmu, jehož členy byli Ondřej Červinka, Lucie Fialová, Vendula Jelínková (8. A), Linda Baierová a Karen Böhmová (9. B).

         

                                                                                                                                             Karen Böhmová     9.B

       • Turistický pochod 6.10.2018 - Jízdní řád

        3. 10. 2018

        TURISTICKÝ POCHOD

        6. 10. 2018

        Jízdní řád svozového kloubového autobusu:

        Jundrov, Optátova, zastávka směr město                       8.10

        vůz pojede přes Kohoutovice a Veselku

        Bosonohy, zast. ul. Pražská                                            8.30

        ZŠ Svážná, zastávka autobusů na ul. Jihlavská,

        směr město                                                                      8.35

        Bohunice, Pod Nemocnicí,

        zastávka ve směru do sídliště                                         8.40                                       9.50

        ZŠ Horníkova, zastávka v ul. Podruhova

        směr Ochoz                                                                    8.55

        Pozořice, u lesa, severní okraj zástavby                        9.15                                       10.25

        Zpět

        Hostěnice, obecní úřad, zastávka směr Ochoz             15.15                                     16.30

        ZŠ Horníkova, zastávka v ul. Podruhova                      15.35                                     16.50

        Brno, hlavní nádraží                                                      15.55                                     17.10

         

         

                        S oběma jízdami ráno pojede průvodce J. Harmata

                        Odpoledne v 15.15 pojede řidič samostatně, v 16.30 pojede J. Harmata

       • Soutěž Zlatý list Českého svazu ochránců přírody 3.5. 2019

        14. 5. 2019

         

        Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy . Soutěž je určena dětem školního věku se zájmem o přírodu a problematiku ochrany životního prostředí. Soutěží se v kategoriích mladší (do 6. třídy) a starší (7. – 9. třída). Soutěžní družstvo tvoří dvě tříčlenné hlídky, které na stanovištích přírodovědné stezky prokazují znalosti a dovednosti v oborech botanika, dendrologie, bezobratlí živočichové, studenokrevní obratlovci, ornitologie a savci, ekologie a ochrana živ. prostředí, geologie, astronomie a meteorologie.

        Žáci naší školy se zúčastnili městského kola, které se konalo v brněnské zoologické zahradě. Městské kolo ve starší kategorii vyhrálo družstvo ve složení: Karen Böhmová, Linda Baierová, Rosalie Šiklarová, Kateřina Pelikánová, Lucie Fialová, Ondřej Červinka .  První místo v mladší kategorii vyhrálo také družstvo z naší školy ve složení: Alexandra Píšková, Klára Holánová, Vojtěch Janoušek, Jolana Kašpárková, Zuzana Mrhačová, Lukáš Starý. Obě družstva postupují do krajského kola.

       • KRAJSKÁ SOUTĚŽ V ČEŠTINĚ

        30. 4. 2019

         

         

        V úterý 2. dubna se ve Středisku volného času Lužánky sešlo na třicet dětí z celé jižní Moravy, které se staly úspěšnými řešiteli okresních kol Olympiády v českém jazyce a postoupily do krajské soutěže. Naši školu reprezentovala v I. kategorii, jež je určená žákům 8. a 9. tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, opět Maruška Mejzlíková z 9. A. Za své vynikající jazykové znalosti a tvůrčí spisovatelský talent (vyprávění na téma Apríl) získala v konkurenci nejlepších jihomoravských účastníků překrásné 10. místo. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

        Mgr. Pavlína Kovářová, vyuč. ČJL

       • Příběhy našich sousedů

        30. 4. 2019

         

        V lednu letošního roku se vybraní žáci 8. třídy zapojili do projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů. Jeho cílem je představit veřejnosti pamětníky, kteří byli svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy – nacismus a komunismu.

        Žáci s pomocí prarodičů a jejich přátel z řad té nejstarší generace, s pomocí učitelů a pracovníků organizace Post Bellum, která tento projekt zaštiťuje, hledají tyto pamětníky mezi obyvateli měst a obcí, městských částí, nahrávají  jejich vyprávění, pořizují fotografie a další dokumentaci aj. Následně pak vše zpracují a vytvoří (např. v powerpointovské prezentaci) portrét této osobnosti na pozadí doby a historických událostí.

        Kromě toho se také seznamují s důležitými událostmi 20. století (např. druhá světová válka, situace u nás po roku 1948, rok 1968 a následné období), hledají informace v knihovnách a archivech, dokonce společně s dalšími spolužáky navštívili prostory bývalé brněnské káznice v Zábrdovicích.

        Jundrovského pamětníka Ericha Veselého a jeho životní příběh představí dívky z 8. třídy veřejnosti při společném setkání na Nové radnici v Brně v úterý 28. května 2019 v 17 hodin.

        Mgr. Pavlína Kovářová, ZŠ Jasanová

       • Noc s Andersenem 2019

        4. 3. 2019

        Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        29. – 30. března 2019

        Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po patnácté.

        Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

        18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

        Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

        literární stezka, pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, sportovní hry v tělocvičně, diskotéka, vaření,  zajímavé stolní hry…

        21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

        Konec akce: sobota 30. března,  8.00 hod.

        Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 27. března.

                                                                                                                                            Jana Ohnoutková

        Úkol č. 1: Hans Christian Andersen napsal spoustu krásných pohádek. Některý z příběhů si přečtěte (nebo si nechte přečíst) a na výkres A4 nakreslete podle pohádky obrázek.

        Úkol č. 2:

        Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 11. 3. 

        Úkol č. 3:

        Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 18. 3. 

         

       • BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

        1. 2. 2019

         

         

         

        Naše škola se od školního roku 2018/2019 zapojila do projektu

        BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

        ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

         

        Cílem projektu je

        • navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka
        • zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání
        • vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

         

        Ve spolupráci s pracovištěm Lipky, Rozmarýnkem, se účastníme podaktivity 3.6 Pobytové environmentální praktikum pro druhý stupeň ZŠ , jejímž cílem je pro vybraný ročník 2. stupně ZŠ vytvořit výukový cyklus, navazující na školní učivo. Jedná se o environmentální praktikum s biologickými, zejména botanickými tématy, příp. také s geografickými a ekologickými souvislostmi. Součástí společně vyvinutého programu bude i rozšíření povědomí o lokálních přírodních specifikách. Pobytový program se bude odehrávat na terénní základně v místním regionu. Při řešení environmentálního problému žáci využijí digitální techniku a kreativní a podnikavý přístup.

         

         

         

         

       • Úspěšně soutěžíme v městském kole

        30. 1. 2019

         

        Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se ve Středisku volné času Lužánky konalo městské (okresní kolo) Olympiády v českém jazyce. Naši školu v této soutěži reprezentovala žákyně 9.A Marie Mejzlíková. V konkurenci 49 dětí z brněnských základních škol a osmiletých či šestiletých gymnázií vybojovala překrásné 4. místo.

        I tentokrát, stejně jako ve školním kole, se soutěžilo ve dvou částech. V první části, mluvnické, žáci hledali významy slov, jednoznačné a mnohoznačné otázky a odpovědi, v textu posuzovali spisovné a nespisovné výrazy. Ve druhé části, slohové, se zamýšleli nad tématem Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte.

        Marušce k úspěšnému umístění srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí i v dalších soutěžních kláních.

        Mgr. Pavlína Kovářová, vyuč. ČJL

         

       • ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2018/2019 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

        30. 1. 2019

         

        Dne 28. 1. 2019 se na ZŠ Jasanová konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle ročníků, přičemž vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola.

        Systém soutěže:

        Každá kategorie obsahovala soutěžní otázky a úkoly rozdělené do tří bloků: práce s atlasem (řešení všech otázek a úkolů této části vycházela ze školního atlasu), test geografických znalostí (teoretické znalosti z oboru geografie bez možnosti využití školního atlasu) a praktická část (práce s mapou, tabulkami, grafy, texty a tvorba mapy).

        Výsledky:  (podtrženi jsou vítězové jednotlivých kategorií, kteří postupují do okresního kola)

        Kategorie A – 6. ročník (celkem 80 bodů)

        1. Klára Holánová (6.A) – 64 bodů
        2. Vojtěch Janoušek (6.A) – 63,5 bodů
        3. Lukáš Starý (6.B) – 60 bodů

        4. – 5. Jolana Kašpárková (6.B) – 55 bodů

        4. – 5. Zuzana Mrhačová (6.B) – 55 bodů

        6. – 7. Adam Horák (6.A) – 54, 5 bodů

        6. – 7. Jindřich Vlach (6.B) – 54, 5 bodů

        8.   Adéla Citovecká (6.A) – 53, 5 bodů

        9.   Alexandra Píšková (6.A) – 51, 5 bodů

        Kategorie B – 7. ročník (celkem 90 bodů)

        1. Roman Jedlička (7.B) – 35,5 bodů
        2. Jindřich Žítek (7.A) – 33 bodů

        Kategorie C – 8. + 9. ročník (celkem 90 bodů)

        1. Marie Mejzlíková (9.A) – 57,5 bodů
        2. Dominik Borák (9.A) - 54 bodů
        3. František Hubík (9.B) – 47 bodů
        4. Aleš Neudert - 41 bodů
        5. Kateřina Pelikánová (8.) – 40 bodů
        6. Rosalie Šiklarová (9.B) – 35,5 bodů
        7. Ondřej Červinka (8.) - 29 bodů

         

        Všem soutěžícím děkuji za účast, vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchů do okresního kola.

        Mgr. Jakub Rajsigl

       • 45. ročník Olympiády v českém jazyce u nás na Jasance

        14. 1. 2019

        Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letošního ročníku se zúčastnilo neuvěřitelných 18 žáků z 9. A a 9. B. Soutěž má již tradičně dvě části, mluvnickou a slohovou. Mluvnická část byla tentokrát zaměřena na významy slov, česká rčení a přísloví. Ve slohové části se žáci zamýšleli nad tématem „Co všechno umí světlo“. Pro svá vyjádření si mohli zvolit jakýkoliv prozaický slohový útvar (např. vyprávění, úvahu, umělecký popis, fejeton, aj.), podmínkou však bylo vytvořit text o 25 – 30 řádcích. Nejúspěšnějšími řešitelkami a vítězkami se staly Marie Mejzlíková (9. A) a Rosalie Šiklarová (9. B), druhé místo obsadili Klára Pleská a Eduard Mensa (oba z 9. A) a třetí místo získali Linda Baierová a František Hubík z 9. B. Ostatní soutěžící obdrželi čestná uznání.

        Všem srdečně gratulujeme a vítězkám přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 24. ledna 2019 v SVČ Lužánky.

        Mgr. Pavlína Kovářová, vyuč. ČJL

        Výběr ze slohových prací zde

       • Změna v rozvrhu

        18. 12. 2018

        Od středy 19.12. do 21.12. nejsou nulté hodiny a odpolední vyučování.

        V pátek 21. 12. první stupeň končí po 4. vyučovací  hodině (11:40) a 2. stupeň 5. vyučovací hodinou (12:40)

       • Vánoční jarmark

        18. 12. 2018

        Ve čtvrtek 13.12. se konal školní Vánoční jarmark. Výsledek z prodeje je určen pro ,,našeho,,adoptovaného studenta Jujeho v Indii. Dále jsme peníze použili pro brněnský Chovánek, kde jsme předali dva CD přehrávače pro zdejší děti. Děkuji všem co se na přípravě jarmarku podíleli a všem co si něco koupili :-) foto zde

       • Novoměstský pohár 2

        6. 12. 2018

        Novoměstský pohár

                        Po překvapivém postupu z úterní části turnaje jsme ve čtvrtek 6. 12. 2018 pokračovali ve čtvrtfinálové skupině spolu se ZŠ Otevřená, ZŠ Hudcova a ZŠ Herčíkova. V prvním zápase jsme hráče ze ZŠ Hudcova porazili těsně 5:4. Ve druhém utkání nás čekal soupeř ze ZŠ Otevřená, ve kterém jsme po nepodařené druhé polovině prohráli jasně 3:7. Pro postup do semifinále jsme ve třetím zápase potřebovali získat alespoň bod za remízu. Proti hráčům ZŠ Herčíkova byla hra vyrovnaná, výsledek byl nakonec opravdu remízový (2:2).

                        V semifinále nám budoucí vítěz turnaje (ZŠ Slovanské nám.) nedovolil skoro nic a celkem hladce nás porazil (7:3) a věděli jsme, že budeme hrát jen zápas o třetí místo. V něm nás ZŠ Milénova porazila 5:2. To byl náš závěrečný zápas. Po slavnostním vyhlášení vítězů, předání diplomů a pohárů už jen proběhlo focení družstev a odjeli jsme zpět do naší školy.

                        Pokud se podíváme na celkové pořadí v letošním Novoměstském poháru, najdeme ZŠ Jasanová na čtvrtém místě, to je určitě velký úspěch, všechny tři týmy, které se umístili lépe, mají ve svých družstvech vždy několik žáků, kteří se florbalu věnují závodně. Všichni naši hráči si zaslouží pochvalu za výbornou reprezentaci ZŠ Jasanová.

       • Novoměstský pohár

        5. 12. 2018

        Novoměstský pohár

        V úterý 4.12.2018 se na ZŠ Novoměstská konal florbalový turnaj žáků čtvrtých a pátých tříd. Naši žáci přijeli bez předcházejících tréninků pouze vyzkoušet hru proti soupeřům z jiných škol. Po rozlosování jsme byli v naší skupině (ZŠ Novolíšeňská, ZŠ Elišky Přemyslovny, ZŠ nám. Míru, ZŠ Krásného a my) spíše jako outsideři.

        V prvním zápase (proti ZŠ Elišky Přemyslovny) jsme ale soupeře porazili 4:1. Potom nás čekala dlouhá pauza, čekali jsme až budou v naší tělocvičně odehrány tři zápasy. Možná nás tak dlouhá pauza rozhodila a další soupeř (ZŠ Krásného) nás porazil 5:2. Po takové porážce jsme měli asi čtvrthodinovou pauzu, ve které jsme si uvědomili, že pro úspěch v turnaji musíme oba zbývající zápasy vyhrát a řekli jsme si v čem se chceme zlepšit a jakých chyb je nutné se vyvarovat.

        V následujícím zápase (proti ZŠ Nám. Míru) jsme zlepšili naši obranu, nedostali jsme ani jeden gól, zlepšili střelbu ze střední vzdálenosti a vyhráli jsme 7:0. Po krátké přestávce byl v plánu poslední zápas naší skupiny a čekal nás papírově nejtěžší soupeř (ZŠ Novolíšeňská), který dnes ještě neprohrál. V tomto zápase se nám podařilo zrychlit pohyb na hřišti, dobře jsme si nahrávali a díky výbornému nasazení, pár vynikajícím zákrokům našeho brankáře a několika přesným střelám jsme vyhráli 6:3.

        Po zápase jsme se v šatně rychle převlíkli a počkali až rozhodčí výsledky zapíše do tabulky a spočítá celkové pořadí. Po spočítání bodů v tabulce bylo jasné, že to bude velmi těsné, tři týmy totiž získaly po devíti bodech a počítalo se skóre. Díky našemu dobrému brankáři a výborným střelcům jsme měli skóre nejlepší, naši skupinu jsme vyhráli a postoupili jsme do městského kola, které se odehraje ve čtvrtek 6.12.2018.

        Na další zápasy se těšíme a doufáme, že postoupíme i do krajského finále.

       • Sběr papíru

        5. 11. 2018

        Žákovský parlament základní školy Jasanová

        pořádá

        Sběr starého papíru

         

        Od pondělí 12. 11. do pátku 16. 11. 2018

        od 7.30 do 7.55 hod.

        na zahradě školní družiny

        Jaký materiál sbírat? Sběrový papír jako noviny, letáky, časopisy, knihy (pouze bez pevných vazeb)

        Jaká je požadovaná kvalita? Materiál nesmí obsahovat plasty, kovy, dřevo apod. a musí být dobře svázaný.

        Za přinesený starý papír předem děkují

         žáci ZŠ Jasanová.

         

         

         

       • Organizace školního roku 2018-19

        4. 9. 2018

        Organizace školního roku

         

        Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

        Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

        Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

        Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

         

        Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

        11. 2. - 17. 2. 2019

        Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

         

        Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

        Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

         

         

       • Organizace zahájení školního roku

        27. 8. 2018

         

        Školní rok zahájíme pro prvňáčky a žáky přípravné třídy v pondělí 3.9. 2018 v 8:00 před vstupem do školy. Ostatní budou mít zahájení ve svých třídách.

        V pondělí 3.9. - 1. třídy a 1.st do 10:00, 2.st. do 10:45 (od 8:40 budou informační schůzky pro rodiče prvňáků ve školní jídelně)

        V úterý 4.9. - 1.třídy do 10: 00, 1.st. do 11:40, 2.st. do 12:40

        Středa 5.9. - 1. třídy do 10:45, 1.st. do 11:40, 2. st. do 12:40

        Čtvrtek 6.9. a pátek 7.9. - 1.třídy do 11:40, 1.st do 11: 40, 2.st. do 12:40

        Od čtvrtka  6.9. výuka dle prozatímního rozvrhu bez nultých a odpoledních hodin

        Přejeme Vám klidný zbytek a prázdnin a těšíme se na Vás .

         

       • Výstava prací ŠD

        4. 5. 2018

        Dobrodružství, napětí najdeš v knížkách pro děti  pozvánka na výstavu

        I letos se žáci naší školní družiny pochlubí svými pracemi na oblastní výstavě výtvarných a literárních prací školních družin. Na výstavě je možno shlédnout dobrodružné příběhy z dětských knížek nakreslené žáky školních družin Jundrova, Bystrce, Komína a Žabovřesek.

        Výstava se koná v cukrárně Smile – Bystrc u kostela /zastávka ZOO/ do 31. května 2018

       • Den Země

        16. 4. 2018

        Žákovský parlament ZŠ Jasanová pořádá při příležitosti

        Dne Země

        v úterý 24. dubna

        Přírodovědnou stezku

         

        Tříčlenné skupinky poběží po značené cestě lesem a budou plnit úkoly zaměřené na člověka a přírodu. Hodnotí se správnost splnění a čas.

        Začátek závodu : ve 14.00 hod. před školní družinou

        Konec závodu: 15.00 hod.

        S sebou sportovní oblečení a obutí.

         

        V případě deště se závod nekoná.

         

         

       • Sběr starého papíru

        16. 4. 2018

        Žákovský parlament základní školy Jasanová

        pořádá

        Sběr starého papíru

        Od úterý 17. dubna do pátku 20. dubna 2018

        od 7.30 do 7.55 hod.

        na zahradě školní družiny

         

        Jaký materiál sbírat? Sběrový papír jako noviny, letáky, časopisy, knihy (pouze bez pevných vazeb)

        Jaká je požadovaná kvalita? Materiál nesmí obsahovat plasty, kovy, dřevo apod. a musí být dobře svázaný.

        Za přinesený starý papír předem děkují

         žáci ZŠ Jasanová.

         

       • Kniha je můj kamarád

        22. 3. 2018

        V prvním březnovém týdnu se jako každým rokem konala na ,,Jasance" čtenářská přehlídka. Vybraní zástupci všech tříd 1. stupně se sešli v naší školní knihovně a společně zde strávili příjemnou část středečního odpoledne.

        Přehlídky se zúčastnilo 31 žáků z 1. - 5. ročníku.

        Eliška Procházková, Táňa Štanclová, Karolína Horáková, Eliška Labská, Martin Brdička,

        Tereza Balíková, Lýdie Svobodová, Magda Šperková, Sebastian Řičánek, Kristýna Palasová,

        Jakub Bednář, Aneta Daňková, Antonie Karolína Vodová, Eliška Šímová, Hana Křesálková, Ondřej Hebký, Sofie Havlíková, Sofia Gataullina, Adéla Krupičková, Bára Bednářová, Jakub Králík,

        Tomáš Jüttner, Zuzana Báčová, Mojžíš Prokop, Tomáš Merollo, Teresa Mittnerová, Magdaléna Topinková, Ondřej Bartoš, Lukáš Starý, Jolana Kašpárková a Jakub Šípek.

         

        Všichni čtenáři představili ostatním posluchačům svou oblíbenou knihu a přečetli z ní krátký úryvek Vybrali si pohádky, pověsti, knihy dobrodružné, příběhy o dětech i zvířátkách.

         

        Děti vyprávěly i četly s velkým nadšením a ostatní spolužáci se zaujetím naslouchali.

        I letos se potvrdilo, že kniha je jejich opravdovým kamarádem.

        Odměnou za jejich vystoupení jim byla zajímavá knížka, diplom a menší sladkost.

        Děti z ,,Jasanky"opět dokázaly, že jsou dobrými čtenáři a čtou  rádi.

         

         

           Mgr. Zdenka Floriánová

       • Keramika 1. A

        22. 3. 2018

        Dnes jsme si vyzkoušeli zručnost při  tvoření z keramické hlíny.

        Všechny děti projevily velkou dávku trpělivosti, pečlivosti a vzájemné pomoci.

        Za odborného vedení  pracovnic z Helceletky  tak vznikly originální dárky pro maminky k svátku.

        foto zde

       • Chemická olympiáda

        13. 3. 2018

        Okresní kolo chemické olympiády

        V pátek 2.3. se na SPŠ chemické uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Z naší školy se zúčastnily Jana a Martina Ruttkayovy, které postoupily ze školního kola. V okresním kole se utkaly se žáky brněnských základních škol a víceletých gymnázií a mezi téměř 40 konkurenty obsadily, se shodným počtem bodů, krásné 23. a 24. místo. Soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

       • Školní knihovna

        6. 3. 2018

        Vážení rodiče,

        v letošním školním roce byla na naší škole opět pro děti otevřena knihovna.

        Žáci si mohou zdarma půjčovat knížky ve středu 6. vyučovací hodinu

        individuálně nebo v rámci družiny. Knihu půjčujeme většinou na 2 týdny.

        Při návštěvě knihovny každý žák obdržel svou průkazku, ve které je zapsáno číslo knihy a datum zapůjčení.

         Naším cílem je podpořit čtenářskou gramotnost a u dětí rozvíjet kladný vztah ke knihám.

        Do školní knihovny můžete také dětské knihy darovat.

        Děkujeme za spolupráci.

       • Schůzka - hory 2.st.

        31. 1. 2018

        Informační schůzka  pro zákonné zástupce žáků, kteří pojedou na LVK Hrubá Voda je v úterý 13.2.2018 od 16:00 hod. 

        Upozorňujeme, že kdo nebude mít do 10.2.2018 doplaceno - na hory nejede . Děkujeme za pochopení. 

       • Vitamínový den

        30. 1. 2018

        V pondělí 29.1. 2018 se na naší škole konal ve spolupráci s firmou MK Fruit Vitamínový den. Naši žáci si mohli vyzkoušet výrobu zdravého cukroví, přípravu ovocných a zeleninových koktejlů a samozřejmě i vše ochutnat . Také se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o zelenině a ovoci. To vše v rámci projektu Ovoce do škol.

        foto zde

       • Platby obědů

        20. 12. 2017

         Vážení strávníci,

        od 1.1.2018 již nebudeme tisknout složenky na úhradu stravného

        Doporučujeme zadat trvalý příkaz ve výši při 22 odběrech měsíčně:

        MŠ  3- 6                  880,- (včetně svačinek)

        ZŠ  6- 10                528,-

             11-14                 572,-

        SŠ 15- 18               616,-  

        +10 Kč denně svačinka 

        Přebytek na účtu Vám bude k 30.6. vyučtován a následně zaslán na učet 

        Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření povede k zjednodušení plateb.  

       • Vánoční akademie 2017

        14. 12. 2017

        V úterý 19.12.2017 se konala školní akademie, kterou jsme z kapacitních důvodů přesunuli do Rubínu a ani 350 míst v sále nedostačovalo. Naši žáci pod vedením svých učitelů předvedli nádherný program, který velmi příjemně navodil vánoční atmosféru. Děkuji všem, kteří se na přípravě akademie podíleli a to i na úkor svého volného času -:). Děkuji také všem těm, kteří vyjádřili svoji podporu a uznání. Těm , kteří se do sálu nedostali se omlouváme, ale opravdu jsme se snažili najít větší sál a zde je aspoň pár fotografií.

        Dále Vás zveme na vánoční vystoupení na náměstí Svobody v pátek 22.12. v 10:30.

        Přejeme Vám krásné vánoční dny a do nového roku vše nejlepší.   

        foto zde  

       • LVK 1. stupeň

        9. 12. 2017

         

        Lyžařský výcvikový kurz – Hrubá Voda 2018

        Sraz v pondělí 8. 1.2018 v 8:00 na parkovišti na ulici Úzká

        Návrat v pátek 12. 1. 2018 okolo 17. hodiny tamtéž

        Začínáme v pondělí obědem a končíme obědem

        Vleky 1000,- Kč

        odevzdat na srazu:

        · Potvrzení o bezinfekčnosti

        · Potvrzení o seřízení lyží

        · Kontakty

        · Kopii kartičky pojištěnce, léky (pokud dítě užívá), které odevzdá před odjezdem

          zdravotníkovi.

       • Návštěva v LDN

        9. 12. 2017

        Ve středu 6.12. navštívili naši žáci 5.B s paní učitelkou Hrubou a s paní učitelkou Kovárníkovou LDN SurGal Clinic v Bohunicích, Zde  klientům předali obrázky pro radost a rozdali drobné dárky. Dále jim zpříjemnili pobyt zpěvem a návštěvou u lůžek. DĚKUJEME :-) 

        foto zde