• Provoz o prázdninách

      Po dobu hlavních prázdnin je škola uzavřena.

      Úřední dny jsou středy: od 9:00 do 13:00

      Případně po domluvě na: 541220023

      Krásné a pohodové letní dny :-)

       

     • Příběhy našich sousedů s panem Janem Slabákem, trumpetistou a kapelníkem slavné Moravanky

      Již podruhé se žáci naší školy zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů. Do hledání pamětníka se v tomto školním roce pustily žákyně 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezie Prokopová. Mezi jundrovskými sousedy objevily trumpetistu a kapelníka slavné dechovky Moravanka pana Jana Slabáka. Natočily s ním rozhovor a jeho životní příběh pak zpracovaly formou audio a fotoreportáže, životopisu a prezentace v PowerPointu. Pro živé vystoupení vyrobily trička s motivem Moravanky a nacvičily také známou písničku pana Slabáka, jen s jiným textem.

       

      Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

       

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

       

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/brno-iv-23-6-2020/

       

      Závěrečné setkání a představení pamětnických příběhů dalších žákovských týmů brněnských základních škol mělo proběhnout již 10. března. Současně však v tento den byla na základě opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena výuka ve školách a omezeno konání veřejných akcí, a tak závěrečné prezentace byly přesunuty až na 23. červen. Proběhly formou online prezentací, které museli žáci nachystat ve velmi krátkém čase a často nestandardních podmínkách po umožnění přístupu do škol. Odborná porota se nakonec rozhodla ocenit všechny týmy. Soutěžící se všech úkolů zhostili velmi dobře a představili neobyčejné osudy svých „sousedů“ pamětníků.

      Dívkám srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších soutěžních i studijních úspěchů.

      Mgr. Pavlína Kovářová, ZŠ Jasanová

     • Ukončení školního roku a předávání vysvědčení

      Vážení rodiče a milí žáci,

      v pondělí 29.6. 2020 proběhné předání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku pro 2. stupeň. (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitele)

      v úterý 30.6.2020 proběhne předání vysvědčení a ukončení školního roku pro 1. stupeň (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitelé). 

      Prosíme, aby žáci kteří nenavštěvovali výuku a chtějí si pro vysvědčení dojít, měli vypsané a vámi podepsané čestné prohlášení (viz příloha). Dále by měli mít roušku, jnak nemohou být do školy vpuštěni,

      Děkujeme za pochopení. 

       

     • Zeměpisná olympiáda

       

      Dne 27/4 2020 se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. Vzhledem k aktuální situaci měl letošní ročník netradiční formu – žáci soutěžili ze svých domovů a vyplňovali online elektronický formulář. Naši školu ve své kategorii reprezentovala Klára Holánová ze 7. A, která do této pokročilé fáze soutěže postoupila po vítězství ve školním kole a následném 2. místě v kole okresním. Klára během soutěže absolvovala tři části – práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Vedla si velmi dobře a v konkurenci nejlepších žáků 7. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií ze všech okresů Jihomoravského kraje skončila na krásném 6. místě. Klárce gratulujeme k úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů nejen do dalších soutěží.

      Mgr. Jakub Rajsigl

     • Co se děje na ZŠ Jasanová aneb Toto nebyly prázdniny

      Když jsme 11. března zavřeli školu na základě opatření vlády, nikdo z nás netušil, na jak dlouho to bude. Ministerstvo školství mlčelo a první informace jsme měli až v pátek, když už škola byla tři dny zavřená. Začali jsme s distanční výukou a snažili se, aby žáci nebyli nijak poškozeni. Tato role byla nová jak pro děti a učitele, tak i pro rodiče. Většina se s novou situací vyrovnala velmi dobře a pochopila, že to tak musí být a že je potřeba změnit stávající systém. Využívali jsme školní elektronický systém Edupage a přes něj zadávali úkoly a vedli výuku. Novým prvkem byly web konference a video výuka. A i přes to, že si někteří mysleli (bohužel), že jsou prázdniny, komunikace a vzdělávání fungovaly. Za to chci všem velmi poděkovat.

      V budově školy sice nezněl halas a smích žáků a učitelů, ale i tak zde vládl čilý ruch. Nastalé situace jsme využili k úpravám a opravám školy. Byly vymalovány některé učebny a chodby, byly provedeny opravy čerpadel v bazénu a hlavně započala rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Celá škola byla řádně uklizena a dezinfikována, a tak když 11. května nastoupili deváťáci k přípravám na přijímací zkoušky, mohli jen konstatovat, jak vše prohlédlo. Při dalším uvolnění jsme přivítali 170 žáků prvního stupně a i přes přísná opatření, která musíme dodržovat, škola už jede svým starým životem. 8. června jsme umožnili výuku i zbývajícím žákům druhého stupně. Sice v omezeném režimu, ale na rozdíl od jiných škol tuto možnost mají. Není sice vše, jak bychom si přáli, je plno různých a možná i částečně nesmyslných omezení, ale snažíme se najít vyhovující řešení a zabezpečit klidný chod školy.

      V koronavirové době proběhly zápisy do prvních tříd a do přípravné třídy. Přes všechny různé komplikace jsme přijali 71 žáků (z toho 8 odkladů školní docházky). Jak víme z minulých let, všichni pravděpodobně nenastoupí (protože jsou přijati na více školách), ale i tak předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy. Bohužel nebudeme mít příští školní rok logopedickou třídu, ale za to dvě třídy přípravné, do kterých se hlásí enormní počet dětí.

      Jsme rádi, že je o naši školu tak velký zájem. Děkuji všem, kteří na tom mají svůj podíl a svou dobrou prací přispívají k dobrému jménu jundrovské školy.

      Je před námi léto a vše se pozvolna vrací do starých kolejí. Přejeme Vám klidné a pohodové letní dny a hlavně pevné zdraví.

      Ještě jednou veliké díky, že jsme to společně zvládli.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

     • Informace pro zákonné zástupce žáků 1.- 4. ročníků

      Předběžná přihláška do školní družiny

      Vážení rodiče,

      sdělte nám prosím předběžně, zda máte zájem, aby Vaše dítě

      navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2020 – 2021.

                                                    Děkujeme.

       

      Cena školní družiny ve školním roce 2020-2021 bude činit 200,- Kč měsíčně.

      Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 20.6.2020 na adresu: ohnoutkova@zsjundrov.cz , nebo odevzdejte na vrátnici školy.

      Závazné přihlášky budou k dispozici na webových stránkách školy a je nutné je odevzdat nejpozději v první den nástupu dítěte do školní družiny.

      Předběžná přihláška do Školní družiny  ke stažení zde

                                                   Jana Ohnoutková

       

     • Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020 informace k zahájení

      Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,

      dnes Vám třídní učitelé zašlou přes EDUPAGE přesnější informace k zahájení . 

      Nezapomeňte prosím,  aby dítě mělo s sebou podepsané čestné prohlášení ke stažení zde. Bez něj nemůže dítě nastoupit. Děkujme a těšíme se na vás :-)

      Případné dotazy na : reditel@zsjundrov.cz

     • Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020

      Dobrý den, vážení rodiče,

       

      rádi bychom Vás informovali o dobrovolném nástupu žáků 2. stupně do škol od 8. 6. 2020.

      Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.

      file:///C:/Users/admin/Downloads/ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

      Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

      Vzhledem k organizačním možnostem naší školy můžeme nabídnout účast žáků jedenkrát týdně po ročnících.

       

      Počet žáků ve skupině je omezen na maximálně 15 a účast bude dobrovolná (v rámci třídy mohou vzniknout 2 skupiny). Nejednalo by se o klasickou výuku, ale spíše o třídnické a konzultační hodiny. Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny, nejsme schopni poskytovat obědy. Žáci si mohou přinést studený oběd s sebou.

       

      V pondělí 1. 6. 2020 Vám třídní učitelé prostřednictvím Edupage zašlou anketu o zájmu osobní účasti žáka ve škole. Zájem musíte vyjádřit nejpozději do středy 3. 6. 2020  do 10.00, abychom Vás mohli co nejdříve informovat o přesné organizaci možného nástupu žáků do školy.

      Děkujeme za pochopení 😊

                                                                                   Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

       

     • Informace k 25.5.2020

      Rozpis a časový harmonogram jednotlivých skupin od 25.5.2020

       

      Vstup u školní družiny:

      1.A – 7.30 -11.30

      1.B. – 7.40 - 11.40

      1.C – 7.50 - 11.50

      4.B – 8:00 - 12:00

       

      Vstup u jídelny (naproti haly)

      4.A/1 – 7:35 - 11:35

      4.A/2 – 7:45 - 11:45

      5.A – 7:55 - 11:55

      5.B – 8:05 - 12:05

       

      Hlavní vchod:

      0.ročník – 7:30 - 11:30

      2.A – 7:40 - 11:40

      2.B – 7:50 - 11:50

      3.A – 8:00 - 12:00

      3.B – 8:10 -12:10

       Bližší informace k průběhu zde

      Čestné prohlášení zde

     • Informace pro rodiče k výuce 1. stupně od 25.5.2020

      Vážení rodiče,

      dle návrhu MŠMT bude od 25.5. možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.
      Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

      Další informace k průběhu a organizace najdete zde

      Čestné prohlášení zde
       

      Děkujem za pochopení a doufejme, že se již nic nezmění :-) a těšíme se na žáky 

     • Příprava na přijimací zkoušky 9. ročník

      Vážení rodiče a milí žáci,

      Na základě vašich přihlášek jsme rozdělili žáky do dvou skupin rozdělení jsme Vám zaslali na Edupage

      Výuka bude zahájena v pondělí 11.5.2020 a to takto :

      Skupina 1 se před školou sejde v 8: 55 a v 9:00 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 10:00 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

      Skupina 2 se před školou sejde v 10: 25 a v 10:30 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 11:30 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

      Další dny v tomto týdnu budou probíhat ve stejném časovém rozdělení, v příštím týdnu se přehodí Skupina 1 a Skupina 2 v časových nástupech.

      Pro tento týden plánujeme vždy jen 60 minutový blok v jednom předmětu:

      PO, ST, PÁ – Český jazyk – Mgr. Pavla Kovářová

      ÚT, ČT – Matematika – Mgr. Martina Hájková

      Další týden bude toto pořadí přeměněnoˇ

      Prosíme o dodržování těchto pravidel :

      Pravidla pro žáky v přípravě k přijímacím zkouškám

      Žáci

       

      Před vstupem do budovy

      Žáci dodržují před budovou předepsané rozestupy a vyčkají příchodu určeného pedagogického pracovníka.

      Každý žák má s sebou dvě roušky, igelitový sáček pro odložení použité roušky a igelitovou tašku pro uložení obuvi.

      Mají na sobě roušky

      Vstup do školy

      Žáci vstupují do budovy školy po jednom v rámci určené skupiny pod dohledem určeného pracovníka. Složení skupiny určuje ředitel školy a skupina je po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky neměnná.

      U vrátnice školy si pod dohledem určeného pracovníka desinfikují ruce desinfekčním prostředkem.

      Po desinfekci žáci odchází do učebny, kde se přezují a převlečou. Obuv si uloží do igelitové tašky .

      Mají na sobě roušky

      Ve třídě

      Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

      Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

      Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení

      skupiny žáků.

      Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici

      ve třídě.

      V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován

      rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),

      musí se roušky nosit i ve třídě.

      Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

      Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

      Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

      Pobyt v budově

      Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud chtějí opustit učebnu, sdělí určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se pohybují s nasazenou rouškou. Po návratu do třídy si žák desinfikuje ruce připraveným prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen si po použití toalety řádně umýt ruce mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydesinfikovat.

      O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou žáci na chodbě, mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané rozestupy, nemusí mít roušku.

      Strava není školou žákům zajištěna.

      Pedagogický pracovník pověřený přípravou zodpovídá, že v učebně budou žáci od sebe vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné osoby v učebně roušku.

      Dohledem nad žáky je pověřen pedagogický pracovník, který vede nebo má vést přípravu.

      Žáci přítomni na přípravě mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat.

      Opuštění budovy

      Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení přípravy pod vedením určeného pedagogického pracovníka a poté celá skupina v předepsaných rozestupech najednou opustí budovu.

      Při podezření na možné příznaky COVID-19

      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

      Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístněn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

      Prosím nezapomeňte s sebou přinést vypsané a podepsané čestné prohlášení, které jsme vám poslali v příloze. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do výuky.

       

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2

      Případné dotazy na e-mail : reditel@zsjundrov.cz

     • Příprava na přijímací zkoušky - 9. ročník

      Dobrý den,

      v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účel přípravy na přijímací zkoušky (dále jen příprava).

      Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

      O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později.

      Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M)

      Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:

      Příprava bude probíhat každý den v délce 60 minut.

      Stravování nebude zajištěno, žáci budou potřebovat dvě roušky + igelitový pytlík na odložení. Desinfekce je zajištěna.

      Šatní skříňky nebudou k dispozici.

      V příloze zasílám čestné prohlášení, které bude potřeba přinést podepsané 11.5.2020, bez něj žáka nemúžeme vzít k přípravě.

      Nejpozději do 7.5. 2020 do 11.00 hod., potřebujeme znát počet přihlášených žáků - prosíme o přihlášení žáků na e-mail: reditel@zsjundrov.cz.

      Následně zašleme rozdělení do skupin (dle počtu přihlášených) a podrobnější informace k průběhu přípravy.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

      Případné dotazy v dopoledních hodinách na 541220023.

      čestné prohlášení zde

     • Přijímací řízení přípravná třída

      Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

      V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

      Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

      Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

      Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

      Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

      Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

      Sběr žádostí do přípravné třídy probíhá elektronicky od 1.5. do 14.5.2020

      Způsob dodání:

      1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      3. Osobní doručení – 14.5.2020 od 13.00-17.00 hod
      4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

      Kriteria pro přijetí:

      1. Spádové dítě s odkladem školní docházky

      2. Nespádové dítě s odkladem školní docházky 

      3. Spádové dítě bez odkladu školní docházky

      4. Nespádové dítě bez odkladu školní docházky

       

     • Postupné otevírání škol

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci, milí pracovníci naší školy 

      chtěl bych Vám všem poděkovat za to jak jste se vyrovnali s distanční výukou a s výzvami, které nám tato nelehká situace dává. :-)

      Vzhledem k vyhlášení vlády ČR o postupném otevirání škol víme,  že od 25.5. 2020 by měla být povolena :

      • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

      Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

      Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

          Docházka do škol bude i po 25. 5. 2020 podle závěrů úterního jednání vlády nadále regulovaná. Například děti trpící některým z chronických onemocnění nebo děti, které bydlí společně se starším člověkem, se zřejmě do školy nedostanou.

           MŠMT slíbilo do konce dubna zaslat manuál pro ředitele škol, takže jak budu mít bližší informace, budu Vás informovat. Zatím Vám nejsem schopen říct žádné bližší informace k fungování školní družiny, školní jídelny, ke kroužkům atd. vše se ještě mění každým dnem.  

      Děkuji za pochopení i trpělivost a těším se na setkání s Vámi.

                                                                                                    Mgr. Přemysl Jeřábek , ředitel ZŠ Jasanová 2

       

     • Vyúčtování pronájmů

      Vážení nájemci,

      v případě, že již víte, že do konce školního roku nebudete využívat pronájmu, a to ani v případě, že to nařízení vlády umožní, máte možnost vyplnit žádost o vyúčtování. Následně ji odešlete na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz. My Vám po té vrátíme peníze za nevyužité hodiny, které byly zrušeny v souvislosti s opatřením vlády.

      Formulář žádosti fyzická osoba zde

      Formulář žádosti právnická osoba zde

     • Matematická soutěž Pangea 2019/2020

      V polovině února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pangea. Žáci 4. - 9. tříd řešili 15 matematických úloh s reálnými příklady ze života v časovém limitu 45 minut. Do finálového kola, bohužel, nikdo nepostupuje, ačkoliv spousta žáků dosáhla dobrých výsledků. Všem zúčastněným náleží pochvala a certifikát za účast v soutěži.

      Nejlepší řešitelé školního kola:

      Anna Procházková (5.tř.)

      David Vaněk (5.tř.)

      Jiří Vdovec (6.tř.)

      Jiří Meca (6.tř.)

      Eliška Findejsová (6.tř.)


      Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
      Kristýna Stávková

     • Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

      Termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet.

      Prioritou u nového zákona bylo zachování rovnováhy mezi zájmem dětí, rodičů, škol a všech dalších návazných kroků, jako jsou například přijímací zkoušky na vysoké školy.

      Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky

      Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

      Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

      Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

     • Informace k platbám ŠVP a výletů

       Vážení zákonní zástupci,

      z důvodů současného vývoje okolo COVID - 19 Vás prosím,  neplaťte žádné zálohy na Školy v přírodě a výlety. Pokud se akce uskuteční, tak vás o doplatky požádáme. V případě že jste tak již učinili a  akce se nebude konat,  budou Vám   platby vráceny. (Výjezd do Skotska se řeší s cestovní kanceláří - záleží na vývoji situace s možností výjezdu do zahraničí).

      Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

      Přejeme Vám a vašim blízkým pevné zdraví :-)

      Přemysl Jeřábek, ředitel 

     • Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/21

      Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

      Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

      bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21 na ZŠ Jasanová 2 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Sběr vygenerovaných žádostí ( https://zapisdozs.brno.cz/) o přijetí bude probíhat:

      Spádové děti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

      Nespádové děti: od 21. 4. 2020 do 30. 4. 2020

      Způsob dodání:

      1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      3. Osobní doručení – box vrátnice - pondělí, středa od 9:00 do 12:00 hod
      4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

       

      Žádosti o Odklad školní docházky budou řešeny po telefonické domluvě na 541220031 nebo 541220023 pondělí, středa od 9:00 do 12:00

      Děkujeme za pochopení.

       

      V Brně 25.3.2020                                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Mimořádné opatření

      Z důvodu vyhlášení karantény na území ČR je škola pro veřejnost do 1.4.2020 uzavřena.

      Úřední hodiny jsou upraveny na pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hod. . Pro komunikaci využívejte elektronický způsob. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.

      Žádosti o ošetřovné zasílejte na : stefkova@zsjundrov.cz

     • Vyhlášení nouzového stavu

      Na základě vyhlášení vlády o nouzovém stavu jsou od pátku 13.3. 2020 od 6:00 

                                všechny pronájmy zrušeny

      Děkujeme za pochopení 

       

     • Potvrzení pro rodiče na ošetřovné

      Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující  sdělení:

      Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

      ke stažení zde

     • Mimořádné opatření

      Vážení rodiče a milí žáci,

      dnes Vám byly zprávou na EDUPAGE odeslány úkoly a informace k učivu vašich dětí do konce týdne. Další budou zaslány v pondělí 16.3.2020. 

     • Mimořádné opatření

      Vážení rodiče, 

      na základě rozhodnutí vlády ze dne 10.3.2020 :

      Je škola od 11.3. 2020 uzavřena pro přítomnost žáků a studentů až do odvolání. Opatření se týká i školní družiny, školního klubu, kroužků a školní jídelny. 

      Sledujte prosím informace na školním informačním systému Edupage. (www.zsjundrov.cz)

      Děkujeme za pochopení

      Viz : Prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

      Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. II. 

      Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

     • Příběhy našich sousedů s kapelníkem Moravanky Janem Slabákem

      I v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Za svého pamětníka si vybrali trumpetistu a kapelníka slavné Moravanky pana Jana Slabáka, který v Jundrově žije už mnoho let. Dívky 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezka Prokopová s ním natočily rozhovor, v Radiu R pak dle scénáře zpracovaly audioreportáž, sepsaly jeho životopis. Na závěr připravily o panu Slabákovi prezentaci, kterou představí na slavnostním setkání několika těchto pamětníků v úterý 10. března 2020 v 18 hodin v Kanceláři veřejného ochránce práv na Údolní ul. 39.  Všechny srdečně zveme.

      Jednotlivé úseky jejich práce si můžete prohlédnout na adrese:

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

     • O POHÁR BOŘKA STAVITELE

       

      Na závěr prvního pololetí jsme ve škole uspořádali tradiční „stavitelskou“ soutěž
      O pohár Bořka stavitele. Každá třída vyslala své zástupce, kteří z nanukových dřívek
      a malých dřevěných špachtlí poskládali originální architektonikou stavbu. Mezi jejich výtvory se objevily nejrůznější pyramidální konstrukce, nápodoby farmářských osad s ohradami, stavby s židovskými prvky, zimní motivy s vločkami i polámané srdce. Vystavené práce hodnotili tentokrát všichni zbývající žáci školy. První místo získala 7.A, o druhé místo se podělili žáci 2. B a 5.A a třetí místo obsadila 6.A. Vítězům a dalším soutěžícím gratulujeme
      a těšíme se na jejich příští architektonické nápady.

     • NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

       

      NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

      Dne 27. ledna skládali někteří deváťáci Mezinárodní certifikát z německého jazyka ÖSD Zertifikat A2. Od září se pravidelně každou středu setkávali v kroužku Němčina trochu jinak a společně s panem učitelem Kozlem trénovali gramatiku, pravopis, slovní zásobu
      a konverzaci na nejrůznější témata. U zkoušky, kterou pravidelně organizuje Rakouský institut v Brně, uspěli Anita Vodová a Ondřej Červinka. Oběma blahopřejeme a přejeme, ať jim je němčina dobrým pomocníkem nejen při cestě na střední školy, ale i celým jejich dalším životem.

     • DO BOJE S ČEŠTINOU!

       

       

      Ve středu 27. listopadu 2019 se 18 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ Jasanová zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. V první části se potýkali s pravopisnými a gramatickými pravidly, zamýšleli se nad významy slov i významem čárky ve větě, hledali typické znaky pro umělecký, odborný, prostě sdělovací a publicistický styl. Druhá část olympiády byla tradičně věnována psaní slohových textů na zadané téma. Letošní zadání znělo Tomu říkám překvapení! a žáci si sami mohli zvolit, jakou prozaickou formou téma zpracují. Nejčastěji se objevovala vyprávění, ale vyskytla se i úvaha, popis. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michaela Fialová (9. tř.) na 1. místě, Patrik Kašpar (9. tř.) na 2. místě a David Lančík
      (9. tř.) na 3. místě. Gratulujeme!

      Všem soutěžícím děkujeme za účast, oceňujeme odvahu a chuť vyzrát nad češtinou a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních a zkouškách.

       

     • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

      Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

      27. – 28. března 2020

       

      Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po šestnácté.

      V letošním roce si připomínáme 20. výročí českého překladu  a vydání Harryho Pottera. Proto se celé letošní pohádkové nocování na naší škole bude inspirovat jeho dobrodružstvími.

      Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

      18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

      Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

      pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, zdolávání překážek v tělocvičně, čarodějnický tanec, výroba kouzelnických lektvarů,  zajímavé stolní hry…

      21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

      Konec akce: sobota 28. března  8.00 hod.

      Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 25. března.

                                                     Jana Ohnoutková

       

      Úkol č. 1: Nakresli, podle své fantazie, na výkres o formátu A4, svou kouzelnou třídu, nebo přímo celou školu.

       

      Úkol č. 2: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 9. března.

       

       

      Úkol č. 3: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 16. března.

       

       

     • LVK Kouty 2. stupeň

      Dnes jsme dopoledne lyžovali, snowboardovali a trénovali na odpolední slalom. Odpoledne proběhly závody v slalomu, které všichni závodnici úspěšně absolvovali. Večer proběhlo vyhlášení soutěží v úklidu a v slalomu. Všichni jsou v pořádku a těší se zítra na Vás.:-)Ráno uklidíme, sbalíme a ještě pojedeme lyžovat. Odpoledne plánujeme příjezd okolo 17:00

     • LVK Kouty 2. stupeň

      Dnes nám nádherně sněžilo, trochu foukalo , ale hlavně se jezdilo :-) na lyžích i na snowboardech. Odpoledne jsme u chaty postavili stavby ze sněhu a hráli hry. Večer jsme rozlosovali závody na zítřek. Zdravíme a pozdravujeme.

     • Matematické soutěže 2019/2020

      Matematická olympiáda 

      Úspěšní řešitelé školního kola Z5: Anna Mejzlíková, Anna Procházková

       

      Pythagoriáda 

      Úspěšní řešitelé školního kola:

      5. tř.: Anna Mejzlíková, David Vaněk, Valerie Jakubcová, Jonáš Vik

      7. tř.: Alexandra Píšková

       

      Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

      Mgr. Martina Hájková

        

     • Hippo Yoga

       

      Milí rodiče,

      ve 2. pololetí nově otevíráme pro žáky ZŠ Jasanová kroužek jógy, a to každý čtvrtek odpoledne s certifikovanou lektorkou Monikou.

      Kroužek jógy na Vaší škole je součástí projektu Jóga do škol, který podporuje Škola podnikavých žen.

      Našim cílem je podpora zdravého fyzického i psychického vývoje Vašich dětí. S dětmi cvičíme dle unikátní koncepce, která vychází z dlouholetého učení pana B. K. S. Iyengara.

      Zakomponovány jsou i prvky doporučované dětskými fyzioterapeuty. Cvičíme s pomůckami, aby se děti do pozic dostávaly správně, a také, aby je jóga bavila. Na našich hodinách nechybí hry a povídání. Děti si vyzkoušejí i různé role v týmu při skupinových aktivitách.

      Dotazy ráda zodpovím na 774 431 977. Více informací najdete na webu: www.hippoyoga.cz

      S přáním krásného dne,

       

      Ing.et Ing. Hana-Marie Stejná, MSc.

      Zakladatelka školy Hippo Yoga

     • LVK Kouty 1.stupeň

      Dnesjsme dopoledne vyrazili v rámci odpočinkového dne na Tetřeví chatu a protože ski bus měl poruchu tak odpoledne jsme lyžovali a snowboardovali u chaty. Zítra nás čekají závody . Všichni jsou v pohodě a zdraví Vás.

     • LVK Kouty 1. stupeň 1

      Všichni  včera v pořádku dorazili, proběhlo rozřazení do družstev. Dnes jsme už všichni lyžovali na vleku. Pozdravujeme a máme se dobře

     • ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2019/2020 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

       

      Dne 17. 12. 2019 se na ZŠ Jasanová konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle ročníků, přičemž vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola.

      Systém soutěže:

      Každá kategorie obsahovala soutěžní otázky a úkoly rozdělené do tří bloků: práce s atlasem (řešení všech otázek a úkolů této části vycházela ze školního atlasu), test geografických znalostí (teoretické znalosti z oboru geografie bez možnosti využití školního atlasu) a praktická část (práce s mapou, tabulkami, grafy, texty a tvorba mapy).

      Výsledky (nejlepší 3 z každé kategorie):  (podtržení vítězové postupují do okresního kola)

      Kategorie A – 6. ročník (celkem 80 bodů)

      1. Barbora Bednářová (6.A) – 53,5 bodů
      2. Klára Horáková (6.A) – 42 b
      3. Martin Chvátal (6.B) – 40 b

      Kategorie B – 7. ročník (celkem 90 bodů)

      1. Klára Holánová (7.A) – 80 bodů
      2. Adam Horák (7.A) – 69 b
      3. Nela Kratochvílová (7.A) a Jolana Kašpárková (7.B) – 68 b

      Kategorie C – 8. + 9. ročník (celkem 90 bodů)

      1. Kateřina Pelikánová (9.) – 66,5 bodů
      2. Viktorie Kosmáková (8.B) – 58 b
      3. Anna Koláčná (8.B) – 55 b

       

      Všem soutěžícím děkuji za účast, vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchů do okresního kola.

      Mgr. Jakub Rajsigl

     • PF 2020

      Vážení přátelé, přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2020 jen to nejlepší:-)

     • Vystoupení na Zelném trhu

      Vystoupení pěveckého sboru na Zelném trhu

       

      Po úspěšných vystoupeních našeho školního pěveckého sboru při rozsvěcování vánočního stromu v Jundrově a na brněnském výstavišti čeká naše zpěváky ještě další vánoční zpívání – na Adventu na Zelném trhu ve středu 18. prosince ve 12 hodin.

      Přijďte nás podpořit a držte nám palce!

      Mgr. Pavlína Kovářová

     • Den mezinárodní kuchyně - Itálie

       

      Společnost Asociace školních jídelen ČR svými zajímavými a odbornými projekty propojuje školní jídelny v České republice a pozitivně propaguje jejich význam. Prostřednictvím workshopů a seminářů motivuje, inspiruje a přispívá k profesnímu růstu pracovníků školních jídelen.

      Dne 20.listopadu se zaměstnankyně školní jídelny Základní školy Jasanové zúčastnily semináře, který byl orientován na italskou kuchyni. Cílem účasti byla především inspirace, jak pomoci při výchově dětí k získání žádoucích stravovacích návyků. Seminář byl po celou dobu provázen výkonným ředitelem společnosti, panem PhDr. Karlem Jahodou ve spolupráci s metodiky školního stravování, odborníky přes výživu, lékaři, řediteli škol, vedoucími ŠJ a v neposlední řadě záštity odborných partnerů z řad Státního zdravotního ústavu. V praktické části semináře si vybraní zaměstnanci školních jídelen vyzkoušeli přípravu pravého italského menu pod vedením italského kuchaře Emanuela Ridiho. Na základě semináře bude vytvořen školní projekt „Den mezinárodní italské kuchyně“, přičemž ZŠ Jasanovou poctí svou návštěvou představitelé italské ambasády.

       

     • Osmáci v Praze

      8.A a 8.B jsou na dva dny v Praze. Prohlídka Poslanecké sněmovny, katedrály svatého Víta, Zlatá ulička, projížďka po Vltavě, Muzeum Iluzí atd.. Prostě super. Všichni jsou v pohodě a zdraví Vás.

     • Stávka

      Základní škola Jasanová se stávky pedagogických pracovníků 6.11.2019 nezúčastní.

     • BBM, Lužánky

       

      22.10. se konalo 2. podzimní kolo Běhu brněnské mládeže v Lužánkách. Naše škola dosáhla velmi pěkných úspěchů, např. Vojtěch Truska 4.A 1.místo, Ema Myšková 6.B 2. místo, Jakub Šípek 3. místo, Jan Cígler 2. místo. Ostatní žáci se nejhůře umístili do 15. místa. Moc všem gratulujeme. A na jaře vyrazíme do dalších kol, kde bude určitě ještě více míst na bedně!!!!

     • Den přírodních věd

      Dne 17. 10. 2019 se v ZOO Brno konal 7. ročník soutěže Den přírodních věd, kterou žáci naší školy tradičně navštěvují. Letošní ročník se nesl v duchu tématu „Zachraň se, kdo můžeš“ a byl zaměřen zejména na ochranu přírody. Soutěž již tradičně připravovali studenti SPŠCH Brno, kteří si pro žáky připravili celkem 6 přírodovědně zaměřených stanovišť – fyzika, biodiverzita, čtvrtohory, bezobratlí, obratlovci, pedologie + zemědělství. Na stanovištích studenti soutěžícím demonstrovali různá témata a soutěžící poté odpovídali na předem připravené otázky. Za každé stanoviště mohli žáci obdržet maximálně 6 bodů, celkem za soutěž tedy 36 bodů.

      Naši školu výborně reprezentovali žáci 7. ročníku. Družstvo 7. A (Klára Holánová, Alexandra Píšková, Vojtěch Janoušek) prošlo soutěží bez ztráty bodu a v konkurenci celkem 52 družstev zvítězilo. Družstvo 7. B (Lukáš Starý, Zuzana Mrhačová a Jolana Kašpárková) si vedlo rovněž skvěle a se ziskem 32 bodů dosáhlo krásného 4. místa.

      Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů (nejen) do dalších soutěží.

       

       

        

     • FabLab Experience

       

      Ve středu 2. 10. 2019 jsme s žáky 8. B navštívili FabLab Experience na Čichnové. V pojízdné laboratoři jsme viděli, jak se pracuje na různých laboratorních přístrojích. Například jak plotr vyřezává obrázky a nápisy, které se nažehlují na trička, dále jak pracuje 3D tiskárna, gravírovací zařízení a jak moc přibližuje elektronový mikroskop. Žáci získali informace o moderních technologiích, ke kterým by se v běžném životě velmi těžko dostali a někteří se hned ptali, kdy se do laboratoře mohou podívat individuálně, aby si něco vytvořili sami. Téměř všichni byli nadšeni a těší se na další návštěvu podobných laboratoří.

        

     • Jízdní řád autobusu na Pochod SBOŠ

      Jízdní řád svozových autobusů dne 5. 10. 2019 na akci Turistický pochod

       

      Bus č. 1

      Dopravní podnik města Brna

      Kloubový autobus

      Brno-Bohunice, zastávka Pod Nemocnicí, směr centrum…………………..     7.45

      Dolní Loučky, náves……………………………………………………………………………     8.30

      Bus č. 2

      Autobus firmy pana Vyhnalíka (jede dvakrát)

      Brno-Slatina, ZŠ Jihomoravské náměstí…………………………………………….      8.00 ……….  9.30

      Brno-Líšeň, zastávka Horníkova, směr do města……………………………….      8.10 .. …….. 9.40

      Dolní Loučky, rozc. pod železniční zastávkou…………………………………….      8.45  ……… 10.15

      Bus č. 3               

      Autobus firmy pana Vyhnalíka

      Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. u školy………………………………………..      8.20

      Dolní Loučky, rozc. pod železniční zastávkou…………………………………….      9.00

      Bus č. 4

      Autobus firmy pana Vyhnalíka

      Brno-Bohunice, zast. Běloruská, bližší k radnici………………………………….     8.45

      Brno-Jundrov, zast. Optátova ve směru k vozovně Komín ………………..      8.55

      Dolní Loučky, rozc. pod železniční zastávkou…………………………………….      9.30

      Jízda zpět

      Odjezdy z Předklášteří do Brna k Semilassu

      Autobus firmy pana Vyhnalíka

      15.15, 16.15, 17.15          Kapacita těchto tří spojů je omezená, použijte též vlak.

      Odjezdy vlaků z Tišnova do Brna-Králova Pole

      14.28, 15.13, 15.28, 16.28, 17.13, 17.28, 18.28

      mapa pochodu zde

     • Turistický pochod SOBŠ

      Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

      Základní škola a mateřská škola Brno, Bosonožské náměstí 44

      Základní škola Brno, Jasanová 2

      Základní škola Brno, Pavlovská 16

      Základní škola Brno, Arménská 21

      Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2

      Základní škola a mateřská škola Brno, Horníkova 1

      CVČ Labyrint Brno-Bohunice

      Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, Ukrajinská 2b

      Orel Brno-Bohunice

      Taneční klub Martiny Bartuschkové

       

      pořádají

      T U R I S T I C K Ý

      P O C H O D

       

      V sobotu 5. 10. 2019

      Start trasy délky 11,2 km: od 8.30 hod. do 11.30 hod.

      Železniční zastávka Dolní Loučky

      Vstup volný

      Účastnit se může široká veřejnost,

      zveme hlavně děti s rodiči, příbuznými a přáteli.

       

      Na startu rodina či skupina obdrží startovní průkaz a vydá se na trasu podle plánku s cílem v Předklášteří. Pořadatelé pro účastníky připravili vážné i nevážné úkoly na kontrolních stanovištích a malé odměny na závěr.

       

      Cíl: do 17.00 hod. Předklášteří, prostranství před klášterem

      Na start se můžete dopravit vlakem (odjezd z Brna-dolního nádraží v 7.50 nebo 9.50) nebo speciálně vypraveným autobusem, jehož jízdní řád zveřejníme na webech pořádajících škol.

      Z Předklášteří se můžete dostat do Brna linkovými autobusy, vlakem z Tišnova nebo objednanými autobusovými spoji, které budou mít konečnou u Semilassa.  

       

      Při vyhlídce na naprosto mizerné počasí bude během čtvrtku 3.10. v pořádajících školách akce zrušena.  

       

     • Organizace zahájení školního roku 2019/20

      Organizace zahájení školního roku 2019/20

      Školní rok zahájíme pro prvňáčky a žáky přípravné třídy v pondělí 2.9. 2019 v 8:00 před vstupem do školy. Ostatní budou mít zahájení ve svých třídách.

      V pondělí 2.9. - 1. třídy a 1.st do 10:00, 2.st. do 10:45 (od 8:40 budou informační schůzky pro rodiče prvňáků ve školní jídelně)

      V úterý 3.9. - 1.třídy do 10: 00, 1.st. do 11:40, 2.st. do 12:40

      Středa 4.9. - 1. třídy do 10:45, 1.st. do 11:40, 2. st. do 12:40

      Čtvrtek 5.9. a pátek 6.9. - 1.třídy do 11:40, 1.st do 11: 40, 2.st. do 12:40

      Od čtvrtka  5.9. výuka dle prozatímního rozvrhu bez nultých a odpoledních hodin

      Přejeme Vám klidný zbytek a prázdnin a těšíme se na Vás .

       

     • Výjezd Chorvatsko

      Vážení rodiče,
      od června 2019 máme společně se Základní školu Ivana Rabljanina na ostrově Rab společný projekt na ekologii a naši žáci mohou vyjet v termínu 9.9-13.9.2019 na nádherný chorvatský ostrov Rab, kde budou ubytováni v mládežnickém centru u pláže. Projekt je primárně určen žákům 7. ročníku příštího školního roku, ale mohou i z jiných ročníků druhého stupně. Je zaměřen na ekologii a na procvičení konverzace v německém jazyce.
      Cena ubytování s plnou penzí a s dopravou by se měla vejít do 4500 Kč.

      .........................................................................................................................

      Návratka :zašlete na : reditel@zsjundrov.cz do 31.7.2019

      Máme zájem , aby se naše dítě:

      …………………………………………………………………………………………

      Zúčastnil/a poznávacího zájezdu na Rab v termínu 9.9.-13.9.2019

      Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………………………….

      Zálohu 2000,- zaplaťte na účet : 37335621/0100 do 31.7.2019 a 2500,- do 30.8.2019

      Variabilní symbol : číslo pojištěnce

      Do poznámky napište jméno dítěte a Chorvatsko

       

       

     • PRÁZDNINY :-)

      Krásné letní dny a pohodu. Po dobu hlavních prázdnin bude škola uzavřena.Úřední dny jsou středa od 9:00 do 13:00. V případě po domluvě na 541220023.

     • Železný Empík

      Žáci naší školy  se 20.6. 2019 zúčastnili soutěže Městské policie Železný Empík ,za 6. třídu Jakub Šípek,Silvie Majerová,Gabriela Strouhalová.Podařilo se jim v konkurenci jiných brněnských i mimobrněnských škol zvítězit ve své věkové kategorii,prokázali hbitost,rychlost,vytrvalost,zručnost i střeleckou zdatnost .Soutěže se zúčastnili i mladší spolužáci ze 4. ročníku -Valerie Jakubcová,Ondřej Hebký a David Vaněk.Všem patří dík a vítězům blahopřejeme.            T.Hrubá

     • Organizace výuky v týdnu od 24.6. do 28.6.2019

      V pondělí 24.6. výuka dle rozvrhu TU ve svých třídách

      od úterý 25. 6.

      I. st. - výuka končí po 4. vyučovací hodině

      II. st. - výuka končí po 5.vyučovací hodině, odpolední výuka a ani 0.hod již v tomto týdnu nejsou.        

      28/6 slavnostní rozloučení s 9. roč.(1.vyuč.hod.), v průběhů 2.vyuč.hod.rozdávání vysvědčení výuka konči v 9:40.

     • Informace pro strávníky

      Vážení strávnici,připomínáme, že z důvodu přechodu na jiný stravovací program, od 1.11.2018 již nelze  vracet čipy ve školní jídelně. Čipy jsou nevratné.

      Z organizačních důvodů lze obědy odhlašovat nejpozději do 25.6.2019

      Děkujeme za pochopení

     • Volné hodiny k pronájmu

      Volné hodiny k pronájmu:

       

      Tělocvična:        Po a St 20:30 – 21:30 (22:00)

       

      Od 1.4.2019       Po 17:00 – 18:00

                                     Út 19:00 – 20:00

                                     St 16:00 – 19:00

                                     Čt 16:00 – 17:00

                                     Pá 15:00 – 19:00

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Bazén:                 Po 15:00 – 17:00     a      20:00 – 21:00

                                     Út 16:00 – 17:00      a     19:00 – 21:00

                                     St 15:00 – 16:00       a     18:00 – 21:00

                                     Čt 10:15 – 11:15  volno pouze do 28.2.2019

                                     Pá 12:15 – 15:00

       

      Od 1.4.2019        Pá 15:00 – 16:30

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Sportovní hala:

                                     Po 19:00 – 21:30     1 kurt

                                     St 20:00 – 21:30      1 kurt

                                     Čt 20:30 – 21:30      1 kurt

       

      Od 1.4.2019 a od 15.4.2019 více volných termínů.

      V případě zájmu volejte : 541220023 nebo e-mail: hospodar@zsjundrov.cz

     • Zlatý list

      V sobotu 11. 5. 2019 se uskutečnilo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, do které postoupila dvě družstva z naší školy díky vítězství v městském kole. Sice jsme nebyli v plném počtu, ani v původní vítězné sestavě, která se zúčastnila městského kola, ale i tak jsme si to všichni včetně paní učitelky Havlíčkové a pana učitele Rajsigla parádně užili. Soutěž se konala v hodonínské základně ekologického hnutí Brontosaurus a Svazu českých ochránců přírody a jejím okolí. I přes obtížnost některých úkolů nás výborná nálada neopouštěla. Fantastického úspěchu dosáhli naši zástupci mladší kategorie z řad žáků 6. ročníku ve složení Píšková Alexandra, Holánová Klára, Janoušek Vojtěch (6. A), Starý Lukáš, Mrhačová Zuzana a Kašpárková Jolana (6. B), kteří i přes silnou konkurenci soutěž suverénně ovládli a postupují tak do celorepublikového finále, které proběhne v červnu ve Vanově u Telče.  Za účast dále děkuji našemu staršímu týmu, jehož členy byli Ondřej Červinka, Lucie Fialová, Vendula Jelínková (8. A), Linda Baierová a Karen Böhmová (9. B).

       

                                                                                                                                           Karen Böhmová     9.B

     • Spolupráce naší školy s Fakultou sportovních studií

      Naše škola se zapojila do projektu Fakulty sportovních studií Brno s názvem "Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 - 11 let". 

      Studenti fakulty provedou meření zdatnosti u žáků 5. ročníků. To proběhne ve dvou dnech 17. a 18. 10. 2018 ve třídách a v tělocvičně školy.

     • Turistický pochod 6.10.2018 - Jízdní řád

      TURISTICKÝ POCHOD

      6. 10. 2018

      Jízdní řád svozového kloubového autobusu:

      Jundrov, Optátova, zastávka směr město                       8.10

      vůz pojede přes Kohoutovice a Veselku

      Bosonohy, zast. ul. Pražská                                            8.30

      ZŠ Svážná, zastávka autobusů na ul. Jihlavská,

      směr město                                                                      8.35

      Bohunice, Pod Nemocnicí,

      zastávka ve směru do sídliště                                         8.40                                       9.50

      ZŠ Horníkova, zastávka v ul. Podruhova

      směr Ochoz                                                                    8.55

      Pozořice, u lesa, severní okraj zástavby                        9.15                                       10.25

      Zpět

      Hostěnice, obecní úřad, zastávka směr Ochoz             15.15                                     16.30

      ZŠ Horníkova, zastávka v ul. Podruhova                      15.35                                     16.50

      Brno, hlavní nádraží                                                      15.55                                     17.10

       

       

                      S oběma jízdami ráno pojede průvodce J. Harmata

                      Odpoledne v 15.15 pojede řidič samostatně, v 16.30 pojede J. Harmata

     • Vracení čipů ve školní jídelně

      Vážení strávnici, z důvodu přechodu na jiný stravovací program,  od 1.11.2018   již nebude možné vracet čipy ve školní jídelně. Čipy budou nevratné. Proto, majitelé školní karty ISIC,  mohou ještě vrátit čipy do konce října. 

      Děkujeme za pochopení. 

     • Soutěž Zlatý list Českého svazu ochránců přírody 3.5. 2019

       

      Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy . Soutěž je určena dětem školního věku se zájmem o přírodu a problematiku ochrany životního prostředí. Soutěží se v kategoriích mladší (do 6. třídy) a starší (7. – 9. třída). Soutěžní družstvo tvoří dvě tříčlenné hlídky, které na stanovištích přírodovědné stezky prokazují znalosti a dovednosti v oborech botanika, dendrologie, bezobratlí živočichové, studenokrevní obratlovci, ornitologie a savci, ekologie a ochrana živ. prostředí, geologie, astronomie a meteorologie.

      Žáci naší školy se zúčastnili městského kola, které se konalo v brněnské zoologické zahradě. Městské kolo ve starší kategorii vyhrálo družstvo ve složení: Karen Böhmová, Linda Baierová, Rosalie Šiklarová, Kateřina Pelikánová, Lucie Fialová, Ondřej Červinka .  První místo v mladší kategorii vyhrálo také družstvo z naší školy ve složení: Alexandra Píšková, Klára Holánová, Vojtěch Janoušek, Jolana Kašpárková, Zuzana Mrhačová, Lukáš Starý. Obě družstva postupují do krajského kola.

     • KRAJSKÁ SOUTĚŽ V ČEŠTINĚ

       

       

      V úterý 2. dubna se ve Středisku volného času Lužánky sešlo na třicet dětí z celé jižní Moravy, které se staly úspěšnými řešiteli okresních kol Olympiády v českém jazyce a postoupily do krajské soutěže. Naši školu reprezentovala v I. kategorii, jež je určená žákům 8. a 9. tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, opět Maruška Mejzlíková z 9. A. Za své vynikající jazykové znalosti a tvůrčí spisovatelský talent (vyprávění na téma Apríl) získala v konkurenci nejlepších jihomoravských účastníků překrásné 10. místo. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

      Mgr. Pavlína Kovářová, vyuč. ČJL

     • Příběhy našich sousedů

       

      V lednu letošního roku se vybraní žáci 8. třídy zapojili do projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů. Jeho cílem je představit veřejnosti pamětníky, kteří byli svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy – nacismus a komunismu.

      Žáci s pomocí prarodičů a jejich přátel z řad té nejstarší generace, s pomocí učitelů a pracovníků organizace Post Bellum, která tento projekt zaštiťuje, hledají tyto pamětníky mezi obyvateli měst a obcí, městských částí, nahrávají  jejich vyprávění, pořizují fotografie a další dokumentaci aj. Následně pak vše zpracují a vytvoří (např. v powerpointovské prezentaci) portrét této osobnosti na pozadí doby a historických událostí.

      Kromě toho se také seznamují s důležitými událostmi 20. století (např. druhá světová válka, situace u nás po roku 1948, rok 1968 a následné období), hledají informace v knihovnách a archivech, dokonce společně s dalšími spolužáky navštívili prostory bývalé brněnské káznice v Zábrdovicích.

      Jundrovského pamětníka Ericha Veselého a jeho životní příběh představí dívky z 8. třídy veřejnosti při společném setkání na Nové radnici v Brně v úterý 28. května 2019 v 17 hodin.

      Mgr. Pavlína Kovářová, ZŠ Jasanová

     • Noc s Andersenem 2019

      Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

      29. – 30. března 2019

      Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po patnácté.

      Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

      18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

      Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

      literární stezka, pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, sportovní hry v tělocvičně, diskotéka, vaření,  zajímavé stolní hry…

      21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

      Konec akce: sobota 30. března,  8.00 hod.

      Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 27. března.

                                                                                                                                          Jana Ohnoutková

      Úkol č. 1: Hans Christian Andersen napsal spoustu krásných pohádek. Některý z příběhů si přečtěte (nebo si nechte přečíst) a na výkres A4 nakreslete podle pohádky obrázek.

      Úkol č. 2:

      Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 11. 3. 

      Úkol č. 3:

      Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 18. 3. 

       

     • Ředitelské volno 1.3.2019

      Z důvodu většího počtu nemocných virozou, vyhlašuji z preventivních důvodů  1.3. 2019 ředitelské volno. Školní družina bude mimo provoz. Stravování zajištěno od 11:440 do 13:30. Děkujeme za pochopení. Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

       

       

       

      Naše škola se od školního roku 2018/2019 zapojila do projektu

      BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

      ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

       

      Cílem projektu je

      • navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka
      • zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání
      • vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

       

      Ve spolupráci s pracovištěm Lipky, Rozmarýnkem, se účastníme podaktivity 3.6 Pobytové environmentální praktikum pro druhý stupeň ZŠ , jejímž cílem je pro vybraný ročník 2. stupně ZŠ vytvořit výukový cyklus, navazující na školní učivo. Jedná se o environmentální praktikum s biologickými, zejména botanickými tématy, příp. také s geografickými a ekologickými souvislostmi. Součástí společně vyvinutého programu bude i rozšíření povědomí o lokálních přírodních specifikách. Pobytový program se bude odehrávat na terénní základně v místním regionu. Při řešení environmentálního problému žáci využijí digitální techniku a kreativní a podnikavý přístup.

       

       

       

       

     • Úspěšně soutěžíme v městském kole

       

      Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se ve Středisku volné času Lužánky konalo městské (okresní kolo) Olympiády v českém jazyce. Naši školu v této soutěži reprezentovala žákyně 9.A Marie Mejzlíková. V konkurenci 49 dětí z brněnských základních škol a osmiletých či šestiletých gymnázií vybojovala překrásné 4. místo.

      I tentokrát, stejně jako ve školním kole, se soutěžilo ve dvou částech. V první části, mluvnické, žáci hledali významy slov, jednoznačné a mnohoznačné otázky a odpovědi, v textu posuzovali spisovné a nespisovné výrazy. Ve druhé části, slohové, se zamýšleli nad tématem Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte.

      Marušce k úspěšnému umístění srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí i v dalších soutěžních kláních.

      Mgr. Pavlína Kovářová, vyuč. ČJL

       

     • ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2018/2019 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

       

      Dne 28. 1. 2019 se na ZŠ Jasanová konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle ročníků, přičemž vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola.

      Systém soutěže:

      Každá kategorie obsahovala soutěžní otázky a úkoly rozdělené do tří bloků: práce s atlasem (řešení všech otázek a úkolů této části vycházela ze školního atlasu), test geografických znalostí (teoretické znalosti z oboru geografie bez možnosti využití školního atlasu) a praktická část (práce s mapou, tabulkami, grafy, texty a tvorba mapy).

      Výsledky:  (podtrženi jsou vítězové jednotlivých kategorií, kteří postupují do okresního kola)

      Kategorie A – 6. ročník (celkem 80 bodů)

      1. Klára Holánová (6.A) – 64 bodů
      2. Vojtěch Janoušek (6.A) – 63,5 bodů
      3. Lukáš Starý (6.B) – 60 bodů

      4. – 5. Jolana Kašpárková (6.B) – 55 bodů

      4. – 5. Zuzana Mrhačová (6.B) – 55 bodů

      6. – 7. Adam Horák (6.A) – 54, 5 bodů

      6. – 7. Jindřich Vlach (6.B) – 54, 5 bodů

      8.   Adéla Citovecká (6.A) – 53, 5 bodů

      9.   Alexandra Píšková (6.A) – 51, 5 bodů

      Kategorie B – 7. ročník (celkem 90 bodů)

      1. Roman Jedlička (7.B) – 35,5 bodů
      2. Jindřich Žítek (7.A) – 33 bodů

      Kategorie C – 8. + 9. ročník (celkem 90 bodů)

      1. Marie Mejzlíková (9.A) – 57,5 bodů
      2. Dominik Borák (9.A) - 54 bodů
      3. František Hubík (9.B) – 47 bodů
      4. Aleš Neudert - 41 bodů
      5. Kateřina Pelikánová (8.) – 40 bodů
      6. Rosalie Šiklarová (9.B) – 35,5 bodů
      7. Ondřej Červinka (8.) - 29 bodů

       

      Všem soutěžícím děkuji za účast, vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchů do okresního kola.

      Mgr. Jakub Rajsigl

     • 45. ročník Olympiády v českém jazyce u nás na Jasance

      Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letošního ročníku se zúčastnilo neuvěřitelných 18 žáků z 9. A a 9. B. Soutěž má již tradičně dvě části, mluvnickou a slohovou. Mluvnická část byla tentokrát zaměřena na významy slov, česká rčení a přísloví. Ve slohové části se žáci zamýšleli nad tématem „Co všechno umí světlo“. Pro svá vyjádření si mohli zvolit jakýkoliv prozaický slohový útvar (např. vyprávění, úvahu, umělecký popis, fejeton, aj.), podmínkou však bylo vytvořit text o 25 – 30 řádcích. Nejúspěšnějšími řešitelkami a vítězkami se staly Marie Mejzlíková (9. A) a Rosalie Šiklarová (9. B), druhé místo obsadili Klára Pleská a Eduard Mensa (oba z 9. A) a třetí místo získali Linda Baierová a František Hubík z 9. B. Ostatní soutěžící obdrželi čestná uznání.

      Všem srdečně gratulujeme a vítězkám přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 24. ledna 2019 v SVČ Lužánky.

      Mgr. Pavlína Kovářová, vyuč. ČJL

      Výběr ze slohových prací zde

     • PF 2019

      Krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2019 jen to nejlepší 

      Děkujeme za Vaši podporu

     • Změna v rozvrhu

      Od středy 19.12. do 21.12. nejsou nulté hodiny a odpolední vyučování.

      V pátek 21. 12. první stupeň končí po 4. vyučovací  hodině (11:40) a 2. stupeň 5. vyučovací hodinou (12:40)

     • Betlémské světlo

      V pátek 21.12.2018

      9:00-12:00

      ve vestibulu školy Jasanová 2

      (na Betlémské světlo si přineste vlastní svíčku nejlepé v lucerničce příp. sklenici)

      14-16:30 ve školní družině

     • Vánoční jarmark

      Ve čtvrtek 13.12. se konal školní Vánoční jarmark. Výsledek z prodeje je určen pro ,,našeho,,adoptovaného studenta Jujeho v Indii. Dále jsme peníze použili pro brněnský Chovánek, kde jsme předali dva CD přehrávače pro zdejší děti. Děkuji všem co se na přípravě jarmarku podíleli a všem co si něco koupili :-) foto zde

     • Novoměstský pohár 2

      Novoměstský pohár

                      Po překvapivém postupu z úterní části turnaje jsme ve čtvrtek 6. 12. 2018 pokračovali ve čtvrtfinálové skupině spolu se ZŠ Otevřená, ZŠ Hudcova a ZŠ Herčíkova. V prvním zápase jsme hráče ze ZŠ Hudcova porazili těsně 5:4. Ve druhém utkání nás čekal soupeř ze ZŠ Otevřená, ve kterém jsme po nepodařené druhé polovině prohráli jasně 3:7. Pro postup do semifinále jsme ve třetím zápase potřebovali získat alespoň bod za remízu. Proti hráčům ZŠ Herčíkova byla hra vyrovnaná, výsledek byl nakonec opravdu remízový (2:2).

                      V semifinále nám budoucí vítěz turnaje (ZŠ Slovanské nám.) nedovolil skoro nic a celkem hladce nás porazil (7:3) a věděli jsme, že budeme hrát jen zápas o třetí místo. V něm nás ZŠ Milénova porazila 5:2. To byl náš závěrečný zápas. Po slavnostním vyhlášení vítězů, předání diplomů a pohárů už jen proběhlo focení družstev a odjeli jsme zpět do naší školy.

                      Pokud se podíváme na celkové pořadí v letošním Novoměstském poháru, najdeme ZŠ Jasanová na čtvrtém místě, to je určitě velký úspěch, všechny tři týmy, které se umístili lépe, mají ve svých družstvech vždy několik žáků, kteří se florbalu věnují závodně. Všichni naši hráči si zaslouží pochvalu za výbornou reprezentaci ZŠ Jasanová.

     • Novoměstský pohár

      Novoměstský pohár

      V úterý 4.12.2018 se na ZŠ Novoměstská konal florbalový turnaj žáků čtvrtých a pátých tříd. Naši žáci přijeli bez předcházejících tréninků pouze vyzkoušet hru proti soupeřům z jiných škol. Po rozlosování jsme byli v naší skupině (ZŠ Novolíšeňská, ZŠ Elišky Přemyslovny, ZŠ nám. Míru, ZŠ Krásného a my) spíše jako outsideři.

      V prvním zápase (proti ZŠ Elišky Přemyslovny) jsme ale soupeře porazili 4:1. Potom nás čekala dlouhá pauza, čekali jsme až budou v naší tělocvičně odehrány tři zápasy. Možná nás tak dlouhá pauza rozhodila a další soupeř (ZŠ Krásného) nás porazil 5:2. Po takové porážce jsme měli asi čtvrthodinovou pauzu, ve které jsme si uvědomili, že pro úspěch v turnaji musíme oba zbývající zápasy vyhrát a řekli jsme si v čem se chceme zlepšit a jakých chyb je nutné se vyvarovat.

      V následujícím zápase (proti ZŠ Nám. Míru) jsme zlepšili naši obranu, nedostali jsme ani jeden gól, zlepšili střelbu ze střední vzdálenosti a vyhráli jsme 7:0. Po krátké přestávce byl v plánu poslední zápas naší skupiny a čekal nás papírově nejtěžší soupeř (ZŠ Novolíšeňská), který dnes ještě neprohrál. V tomto zápase se nám podařilo zrychlit pohyb na hřišti, dobře jsme si nahrávali a díky výbornému nasazení, pár vynikajícím zákrokům našeho brankáře a několika přesným střelám jsme vyhráli 6:3.

      Po zápase jsme se v šatně rychle převlíkli a počkali až rozhodčí výsledky zapíše do tabulky a spočítá celkové pořadí. Po spočítání bodů v tabulce bylo jasné, že to bude velmi těsné, tři týmy totiž získaly po devíti bodech a počítalo se skóre. Díky našemu dobrému brankáři a výborným střelcům jsme měli skóre nejlepší, naši skupinu jsme vyhráli a postoupili jsme do městského kola, které se odehraje ve čtvrtek 6.12.2018.

      Na další zápasy se těšíme a doufáme, že postoupíme i do krajského finále.

     • Sběr papíru

      Žákovský parlament základní školy Jasanová

      pořádá

      Sběr starého papíru

       

      Od pondělí 12. 11. do pátku 16. 11. 2018

      od 7.30 do 7.55 hod.

      na zahradě školní družiny

      Jaký materiál sbírat? Sběrový papír jako noviny, letáky, časopisy, knihy (pouze bez pevných vazeb)

      Jaká je požadovaná kvalita? Materiál nesmí obsahovat plasty, kovy, dřevo apod. a musí být dobře svázaný.

      Za přinesený starý papír předem děkují

       žáci ZŠ Jasanová.

       

       

       

     • Turistický pochod 6.10.2018

      6.10. pořádáme turistický pochod se Sdružením brněnských otevřených škol přihlášky zde : http://www.zsjundrov.cz/download/oznameni_a_navratka_turisticky_230.pdf

      Návratky prosím TU do 27.9. děkujeme

     • Organizace školního roku 2018-19

      Organizace školního roku

       

      Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

      Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

      Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

       

      Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

      11. 2. - 17. 2. 2019

      Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

       

      Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

      Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

       

       

     • Organizace zahájení školního roku

       

      Školní rok zahájíme pro prvňáčky a žáky přípravné třídy v pondělí 3.9. 2018 v 8:00 před vstupem do školy. Ostatní budou mít zahájení ve svých třídách.

      V pondělí 3.9. - 1. třídy a 1.st do 10:00, 2.st. do 10:45 (od 8:40 budou informační schůzky pro rodiče prvňáků ve školní jídelně)

      V úterý 4.9. - 1.třídy do 10: 00, 1.st. do 11:40, 2.st. do 12:40

      Středa 5.9. - 1. třídy do 10:45, 1.st. do 11:40, 2. st. do 12:40

      Čtvrtek 6.9. a pátek 7.9. - 1.třídy do 11:40, 1.st do 11: 40, 2.st. do 12:40

      Od čtvrtka  6.9. výuka dle prozatímního rozvrhu bez nultých a odpoledních hodin

      Přejeme Vám klidný zbytek a prázdnin a těšíme se na Vás .

       

     • Provoz o prázdninách

      Přejeme Vám krásné dovolenkové dny.
      Po dobu hlavních prázdnin bude budova školy uzavřena.
      Úřední dny jsou středa od 9:00 do 13:00 hod., jiný termín po domluvě na 541220023, nebo : reditel@zsjundrov.cz

       

     • Výstava prací ŠD

      Dobrodružství, napětí najdeš v knížkách pro děti  pozvánka na výstavu

      I letos se žáci naší školní družiny pochlubí svými pracemi na oblastní výstavě výtvarných a literárních prací školních družin. Na výstavě je možno shlédnout dobrodružné příběhy z dětských knížek nakreslené žáky školních družin Jundrova, Bystrce, Komína a Žabovřesek.

      Výstava se koná v cukrárně Smile – Bystrc u kostela /zastávka ZOO/ do 31. května 2018

     • Den Země

      Žákovský parlament ZŠ Jasanová pořádá při příležitosti

      Dne Země

      v úterý 24. dubna

      Přírodovědnou stezku

       

      Tříčlenné skupinky poběží po značené cestě lesem a budou plnit úkoly zaměřené na člověka a přírodu. Hodnotí se správnost splnění a čas.

      Začátek závodu : ve 14.00 hod. před školní družinou

      Konec závodu: 15.00 hod.

      S sebou sportovní oblečení a obutí.

       

      V případě deště se závod nekoná.

       

       

     • Sběr starého papíru

      Žákovský parlament základní školy Jasanová

      pořádá

      Sběr starého papíru

      Od úterý 17. dubna do pátku 20. dubna 2018

      od 7.30 do 7.55 hod.

      na zahradě školní družiny

       

      Jaký materiál sbírat? Sběrový papír jako noviny, letáky, časopisy, knihy (pouze bez pevných vazeb)

      Jaká je požadovaná kvalita? Materiál nesmí obsahovat plasty, kovy, dřevo apod. a musí být dobře svázaný.

      Za přinesený starý papír předem děkují

       žáci ZŠ Jasanová.

       

     • Kniha je můj kamarád

      V prvním březnovém týdnu se jako každým rokem konala na ,,Jasance" čtenářská přehlídka. Vybraní zástupci všech tříd 1. stupně se sešli v naší školní knihovně a společně zde strávili příjemnou část středečního odpoledne.

      Přehlídky se zúčastnilo 31 žáků z 1. - 5. ročníku.

      Eliška Procházková, Táňa Štanclová, Karolína Horáková, Eliška Labská, Martin Brdička,

      Tereza Balíková, Lýdie Svobodová, Magda Šperková, Sebastian Řičánek, Kristýna Palasová,

      Jakub Bednář, Aneta Daňková, Antonie Karolína Vodová, Eliška Šímová, Hana Křesálková, Ondřej Hebký, Sofie Havlíková, Sofia Gataullina, Adéla Krupičková, Bára Bednářová, Jakub Králík,

      Tomáš Jüttner, Zuzana Báčová, Mojžíš Prokop, Tomáš Merollo, Teresa Mittnerová, Magdaléna Topinková, Ondřej Bartoš, Lukáš Starý, Jolana Kašpárková a Jakub Šípek.

       

      Všichni čtenáři představili ostatním posluchačům svou oblíbenou knihu a přečetli z ní krátký úryvek Vybrali si pohádky, pověsti, knihy dobrodružné, příběhy o dětech i zvířátkách.

       

      Děti vyprávěly i četly s velkým nadšením a ostatní spolužáci se zaujetím naslouchali.

      I letos se potvrdilo, že kniha je jejich opravdovým kamarádem.

      Odměnou za jejich vystoupení jim byla zajímavá knížka, diplom a menší sladkost.

      Děti z ,,Jasanky"opět dokázaly, že jsou dobrými čtenáři a čtou  rádi.

       

       

         Mgr. Zdenka Floriánová

     • Keramika 1. A

      Dnes jsme si vyzkoušeli zručnost při  tvoření z keramické hlíny.

      Všechny děti projevily velkou dávku trpělivosti, pečlivosti a vzájemné pomoci.

      Za odborného vedení  pracovnic z Helceletky  tak vznikly originální dárky pro maminky k svátku.

      foto zde

     • Chemická olympiáda

      Okresní kolo chemické olympiády

      V pátek 2.3. se na SPŠ chemické uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Z naší školy se zúčastnily Jana a Martina Ruttkayovy, které postoupily ze školního kola. V okresním kole se utkaly se žáky brněnských základních škol a víceletých gymnázií a mezi téměř 40 konkurenty obsadily, se shodným počtem bodů, krásné 23. a 24. místo. Soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

     • Školní knihovna

      Vážení rodiče,

      v letošním školním roce byla na naší škole opět pro děti otevřena knihovna.

      Žáci si mohou zdarma půjčovat knížky ve středu 6. vyučovací hodinu

      individuálně nebo v rámci družiny. Knihu půjčujeme většinou na 2 týdny.

      Při návštěvě knihovny každý žák obdržel svou průkazku, ve které je zapsáno číslo knihy a datum zapůjčení.

       Naším cílem je podpořit čtenářskou gramotnost a u dětí rozvíjet kladný vztah ke knihám.

      Do školní knihovny můžete také dětské knihy darovat.

      Děkujeme za spolupráci.

     • Schůzka - hory 2.st.

      Informační schůzka  pro zákonné zástupce žáků, kteří pojedou na LVK Hrubá Voda je v úterý 13.2.2018 od 16:00 hod. 

      Upozorňujeme, že kdo nebude mít do 10.2.2018 doplaceno - na hory nejede . Děkujeme za pochopení. 

     • Vitamínový den

      V pondělí 29.1. 2018 se na naší škole konal ve spolupráci s firmou MK Fruit Vitamínový den. Naši žáci si mohli vyzkoušet výrobu zdravého cukroví, přípravu ovocných a zeleninových koktejlů a samozřejmě i vše ochutnat . Také se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o zelenině a ovoci. To vše v rámci projektu Ovoce do škol.

      foto zde

     • Výuka v týdnu od 29.1. a jarní prázdniny

      Ve středu 31.1.2018 se vydávají výpisy z vysvědčení za 1. pololetí (uschovat a nevrací se). 
      Výuka končí :
      1.stupeň v 11:40 a 2.stupeň v 12:40. 
      Ve čtvrtek 1.2..2018 výuka dle rozvrhu. 
      V pátek 2.2.2018 jsou pololetní prázdniny.
      Od pondělí 5.2. do pátku 9.2.2018 jsou jarní prázdniny .

      Škola bude uzavřena.

     • Platby obědů

       Vážení strávníci,

      od 1.1.2018 již nebudeme tisknout složenky na úhradu stravného

      Doporučujeme zadat trvalý příkaz ve výši při 22 odběrech měsíčně:

      MŠ  3- 6                  880,- (včetně svačinek)

      ZŠ  6- 10                528,-

           11-14                 572,-

      SŠ 15- 18               616,-  

      +10 Kč denně svačinka 

      Přebytek na účtu Vám bude k 30.6. vyučtován a následně zaslán na učet 

      Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření povede k zjednodušení plateb.  

     • Vánoční akademie 2017

      V úterý 19.12.2017 se konala školní akademie, kterou jsme z kapacitních důvodů přesunuli do Rubínu a ani 350 míst v sále nedostačovalo. Naši žáci pod vedením svých učitelů předvedli nádherný program, který velmi příjemně navodil vánoční atmosféru. Děkuji všem, kteří se na přípravě akademie podíleli a to i na úkor svého volného času -:). Děkuji také všem těm, kteří vyjádřili svoji podporu a uznání. Těm , kteří se do sálu nedostali se omlouváme, ale opravdu jsme se snažili najít větší sál a zde je aspoň pár fotografií.

      Dále Vás zveme na vánoční vystoupení na náměstí Svobody v pátek 22.12. v 10:30.

      Přejeme Vám krásné vánoční dny a do nového roku vše nejlepší.   

      foto zde  

     • LVK 1. stupeň

       

      Lyžařský výcvikový kurz – Hrubá Voda 2018

      Sraz v pondělí 8. 1.2018 v 8:00 na parkovišti na ulici Úzká

      Návrat v pátek 12. 1. 2018 okolo 17. hodiny tamtéž

      Začínáme v pondělí obědem a končíme obědem

      Vleky 1000,- Kč

      odevzdat na srazu:

      · Potvrzení o bezinfekčnosti

      · Potvrzení o seřízení lyží

      · Kontakty

      · Kopii kartičky pojištěnce, léky (pokud dítě užívá), které odevzdá před odjezdem

        zdravotníkovi.

     • Návštěva v LDN

      Ve středu 6.12. navštívili naši žáci 5.B s paní učitelkou Hrubou a s paní učitelkou Kovárníkovou LDN SurGal Clinic v Bohunicích, Zde  klientům předali obrázky pro radost a rozdali drobné dárky. Dále jim zpříjemnili pobyt zpěvem a návštěvou u lůžek. DĚKUJEME :-) 

      foto zde  

     • Drakiáda

      Žákovský parlament ZŠ Jasanová

      a školní družina

      zve všechny žáky ZŠ Jasanová

      na

       

      Drakiádu

       

      Kdy? Ve středu 25. října 2017

      Od 14.00 do 16.00 hod.

      Sraz a návrat bude u školní družiny.

      S sebou: Létajícího draka, sportovní teplé oblečení a dobrou náladu.

       

      Možnost účasti rodičů.

      V případě deště se akce nekoná.

      Přihlášky na nástěnce ŠD

       

       

     • Sběr starého papíru

       

      Žákovský parlament základní školy Jasanová

      pořádá

       

      Sběr starého papíru

       

      Od úterý 31. října do pátku 3. listopadu 2017

      od 7.30 do 7.55 hod.

      na zahradě školní družiny

       

       

      Jaký materiál sbírat? Sběrový papír jako noviny, letáky, časopisy, knihy (pouze bez pevných vazeb)

       

      Jaká je požadovaná kvalita? Materiál nesmí obsahovat plasty, kovy, dřevo apod. a musí být dobře svázaný.

       

       

      Za přinesený starý papír předem děkují

       žáci ZŠ Jasanová.

       

       

       

       

       

     • Vítání občánků

      Vítání občánků 2017

      První říjnovou sobotu se konalo na ÚMČ Brno Jundrov ,,Vítání občánků“.

      Zúčastnily se ho i děti z pohybově-recitačního kroužku 3.A naší školy.

      Svými básničkami potěšily nejen rodiče malých batolat, ale i všechny přítomné.

      Vystoupení se zúčastnily tyto děti: Eliška Šímová, Valerie Doležalová, Antonie Karolína Vodová, Aneta Daňková, Anna Mejzlíková, Valerie Jakubcová, Václav Polnický a Vítek Krátký.

      Příjemným překvapením bylo hudební vystoupení bratrů Vaňkových, kteří hráli i pro svého nejmenšího sourozenceJ.

       

      foto zde

       

     • Turistický pochod SOBŠ

      Tak jako každý rok vám opět přinášíme fotodokumentaci ze sobotního (7.10.2017)Turistického pochodu.
       
      Trasa vedla z Útěchova do Lelekovic krásnou přírodou a po cestě jste krom "odlelkovadla" a rozhledny Babí lom mohli navštívit řadu stanovišť. Naše škola si připravila poznávání mincí, vlajek a reálií či pracovní listy zaměřené na přírodu a na poznávání stromů.
       

      I přes ne úplně slunečné počasí se nám akce líbila a těšíme se na vás zase příští rok. 

      foto zde

     • Den přírodních věd

      Dne 11. 10. 2017 se vybraní žáci ZŠ Jasanová již tradičně zúčastnili školní vědomostní soutěže „Den přírodních věd“ pořádané ZOO Brno ve spolupráci se studenty Střední průmyslové školy chemické, Brno. Letošní již 5. ročník soutěže, dle zaměření pojmenován „Barvy a tvary“, zaznamenal rekordní účast. Do areálu ZOO Brno se tento krásný podzimní den dostavilo celkem 97 soutěžních družstev žáků 7. – 9. ročníku z 35 brněnských i mimo brněnských základních škol a víceletých gymnázií. Vzhledem k vysoké účasti mohla každá škola vyslat maximálně 3 družstva po třech členech.

       

      Každá škola měla svého průvodce z řad studentů SŠ chemické, kteří družstva doprovázeli na jednotlivá stanoviště. Na nich již na soutěžící žáky čekali další studenti, kteří jim prezentovali (pomocí výkladů, pokusů a názorných ukázek přírodnin) nejrůznější informace z jednotlivých oborů přírodních věd. Celkem žáci prošli 6 stanovišť (geologie, fyzika, bezobratlí živočichové, obratlovci, chemie, botanika), na kterých po shlédnutí studentských prezentací odpovídali na otázky a plnili úkoly týkající se jednotlivých oborů.

       

      Na každém stanovišti mohli žáci získat maximálně 6 bodů, celkový bodový účet po všech stanovištích tedy mohl být maximálně 36 bodů.

       

      Výsledky:

       

      Ohromného úspěchu dosáhlo družstvo složené ze žákyň 9.B ve složení Jana Ruttkayová, Martina Ruttkayová a Kateřina Strouhalová, které i přes výše zmíněnou konkurenci dokázaly vyšplhat až na nádherné 4. místo (33, 32 bodů), přičemž vytoužené stupně vítězů jim unikly až na posledním stanovišti vinou špatného vyjádření. Holky se mohou alespoň pochlubit titulem „Nejlepší čistě dívčí družstvo“ J

       

      Skvělého výsledku dosáhl také tým 9.A ve složení Kryštof Koukal, Markéta Palatická a Václav Tesařík, který i přes oslabení (po polovině soutěže musel odstoupit posledně jmenovaný člen) dosáhl krásného 9. místa (32, 5 bodů).

       

      Velmi dobře si vedl také náš „juniorský tým“ složený z nováčků v této soutěži, konkrétně Rosalie Šiklarová z 8.B a žákyně 7. ročníku – Kateřina Pelikánová a Veronika Šímová. Holky si i přes mladý věk a téměř nulové zkušenosti s některými obory (chemie, geologie) vedly výborně a vybojovaly sympatické 40. místo (27, 16 bodů).

       

      http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze/den-prirodnich-ved-11-10-2017-vysledky

       

      Vzhledem k ohromné konkurenci, kterou dokládá počet soutěžících družstev a fakt, že velkou část tvořili žáci gymnázií, považujeme vystoupení naší školy za vynikající a všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Těšíme se na další ročník. 

      foto zde

       

       

       

       

     • Den jazyků

      Každý rok na konci září se na naší škole koná Den jazyků. Nejinak tomu bylo i letos. Cílem této akce je seznámení dětí s různými evropskými státy, jejich jazyky, zvyky a tradicemi. Letošní rok se nesl ve znamení hudby a soutěže Tvoje tvář má známý hlas.  Každá třída měla za úkol připravit vystoupení populárního zpěváka, zpěvačky nebo skupiny ze země, kterou si vylosovala. Děti se na vystoupení připravily velice zodpovědně. K vidění byly kostýmy i zábavné taneční kousky. Porotě připadl nelehký úkol vybrat tři nejlepší třídy. Na třetím místě se umístila IX. A, která zaujala svým vystoupením skupiny ABBA. Druhé místo obsadila VII. třída s písní SUMMER Calvina Harrise. Suverénním vítězem se stala IX. B, která to rozjela na píseň ONE WAY od britské kapely ONE DIRECTION. Všechna vystoupení se žákům moc povedla a přispěla k dobré náladě.

      Mgr- Aneta Vitoušová

    • Ředitelské volno
     • Ředitelské volno

      Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, z organizačních důvodů v termínu:

      PÁTEK 29.9.2017

      Ředitelské volno 

      Školní družina i školní jídelna budou v provozu

      Děkujeme za pochopení  

    • Mobilní uživatelé
     • Mobilní uživatelé

      Vážení mobilní uživatelé,

      Váš rozvrh si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení.

      Pro více informací klikněte here.

    • Rozvrhy a suplování
     • Rozvrhy a suplování

      Vážení učitelé a žáci,

      můžete si zkontrolovat Váš rozvrh a aktuální suplování. Stačí kliknout na odkaz v horní části stránky.

    • Vznik této www stránky
     • Vznik této www stránky

      Stránka naší školy je konečně na internetu. Najdete tu množství různých funkcí a zajímavostí. Seznamy žáků, tříd, učitelů, rozvrhy, aktuální suplování a řadu jiných údajů.