• Omluvenka pro vychovatele
   • O škole
   • Omluvenka pro vychovatele
    • Co jsme zač

    • Virtuální prohlídka: zde

     Žáci devátých tříd se v anonymní anketě shodli na tom, že mezi přednosti školy, do které chodí, patří „přátelský kolektiv, dobré sportovní zázemí (hala, tělocvična, hřiště, bazén), čisté a klidné prostředí, pestrá nabídka školních i mimoškolních aktivit a v neposlední řadě i vstřícní učitelé, kteří hodně naučí a v případě potřeby vždy ochotně pomůžou“.

     Že na tom asi něco bude, dokazuje fakt, že je o naši školu stále rostoucí zájem, celkem máme 17 tříd se 400 žáky a přípravnou třídu pro žáky s odloženou školní docházkou.

     Naším cílem je vybudovat moderní školu, ve které se dětem líbí, cítí se v ní dobře a chodí do ní rády.

     To se těžko popisuje, to se musí vidět... Příjemná, bezpečná škola se sborem výborných pedagogických pracovníků. Mimo jiné máme chodby vyzdobené malůvkami, na kterých se podíleli sami žáci, na chodbách jsou také basketbalové koše, na zemi skákací panáci, ve několika třídách pak počítače a projektory (jejich počet stále narůstá). Dále máme ve škole počítačovou učebnu s připojením na internet a spoustu dalších věcí. Nakouknout můžete do fotogalerie nebo nás přímo navštívit na dni otevřených dveří, případně si zaplavat v rámci rozšířené sportovní výuky ve školním bazénu.

     Od školního roku 2007/2008 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro správné kluky a holky. Co v tomto programu nabízíme se budeme snažit zprostředkovat i prostřednictvím našich webových stránek.

     Desatero naší školy

     1. Vybudování moderní školy pro 21. století nejen „zvenku“, ale hlavně „uvnitř“: tj. školu, která poskytuje odbornou, kvalifikovanou veřejnou službu
     2. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
     3. Rekonstruovat a modernizovat prostory budovy.
     4. Získat zájem rodičů a žáků
     5. Škola jako centrum dění v obci, využití prostorů školy pro mimoškolní činnost.
     6. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat.
     7. Zaměřit se na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk a dle vlastního výběru další cizí jazyk, výjezdy do zahraničí.
     8. Rozšíření o AJ už od 1. třídy
     9. Zaměření na sportovní orientaci:
      • rozšíření nabídky sportovního vyžití 2 + 1 volitelná vyučovací hodina TV
      • plavání - využití zrekonstruovaného bazénu
      • atletika - atletické hřiště
      • kolektivní ale i individuální sporty – využití víceúčelové haly
      • možnost individuálních výukových plánů se zaměřením na individuální tréninkové potřeby různých sportů
     10. Zaměření výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem.      

     foto: zde

   •    

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení