• Co jsme zač

    • Virtuální prohlídka: zde

     Žáci devátých tříd se v anonymní anketě shodli na tom, že mezi přednosti školy, do které chodí, patří „přátelský kolektiv, dobré sportovní zázemí (hala, tělocvična, hřiště, bazén), čisté a klidné prostředí, pestrá nabídka školních i mimoškolních aktivit a v neposlední řadě i vstřícní učitelé, kteří hodně naučí a v případě potřeby vždy ochotně pomůžou“.

     Že na tom asi něco bude, dokazuje fakt, že je o naši školu stále rostoucí zájem, celkem máme 17 tříd se 400 žáky a přípravnou třídu pro žáky s odloženou školní docházkou.

     Naším cílem je vybudovat moderní školu, ve které se dětem líbí, cítí se v ní dobře a chodí do ní rády.

     To se těžko popisuje, to se musí vidět... Příjemná, bezpečná škola se sborem výborných pedagogických pracovníků. Mimo jiné máme chodby vyzdobené malůvkami, na kterých se podíleli sami žáci, na chodbách jsou také basketbalové koše, na zemi skákací panáci, ve několika třídách pak počítače a projektory (jejich počet stále narůstá). Dále máme ve škole počítačovou učebnu s připojením na internet a spoustu dalších věcí. Nakouknout můžete do fotogalerie nebo nás přímo navštívit na dni otevřených dveří, případně si zaplavat v rámci rozšířené sportovní výuky ve školním bazénu.

     Od školního roku 2007/2008 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro správné kluky a holky. Co v tomto programu nabízíme se budeme snažit zprostředkovat i prostřednictvím našich webových stránek.

     Desatero naší školy

     1. Vybudování moderní školy pro 21. století nejen „zvenku“, ale hlavně „uvnitř“: tj. školu, která poskytuje odbornou, kvalifikovanou veřejnou službu
     2. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
     3. Rekonstruovat a modernizovat prostory budovy.
     4. Získat zájem rodičů a žáků
     5. Škola jako centrum dění v obci, využití prostorů školy pro mimoškolní činnost.
     6. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat.
     7. Zaměřit se na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk a dle vlastního výběru další cizí jazyk, výjezdy do zahraničí.
     8. Rozšíření o AJ už od 1. třídy
     9. Zaměření na sportovní orientaci:
      • rozšíření nabídky sportovního vyžití 2 + 1 volitelná vyučovací hodina TV
      • plavání - využití zrekonstruovaného bazénu
      • atletika - atletické hřiště
      • kolektivní ale i individuální sporty – využití víceúčelové haly
      • možnost individuálních výukových plánů se zaměřením na individuální tréninkové potřeby různých sportů
     10. Zaměření výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem.      

     foto: zde

   •        Organizace školního roku: 2021 - 22

    •  

     Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

     Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021

     Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

     Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

     Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

     Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 3. – 13. 3. 2022    

     Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

     Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

     Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

     Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

      

     Třídní učitelé:

     0.A - Mgr.Veronika Báňová

     I. A - Mgr.Zdenka Floriánová

     I. B - Mgr.Anna Kovárníková

     I.C - Mgr.Libuše Císařová

     II. A - Mgr.Marie Zelinová

     II. B - Mgr.Ilona Dostálová

     III. A - Mgr.Ivana Hostinská

     III. B - Mgr.Alice Lesáková

     IV. A - Mgr.Renata Halámková

     IV. B - Mgr.Ivana Gabryšová

     V. A - Mgr.Eva Křížková

     V. B - Mgr.Taťána Hrubá

     VI. A - Mgr.Žaneta Pavlíčková

     VI. B - Bc.Ondřej Vitula

     VII. A - Mgr.Pavlína Kovářová

     VII. B - Ing.Mgr.Kristýna Stávková

     VIII. A - Mgr.Julie Daňková

     VIII. B - Mgr.Karel Kozel

     IX. A - Mgr.Jakub Rajsigl

     IX. B - Mgr.Petra Havlíčková

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení