• Profil školy

 • Něco o nás

  ZŠ Jasanova je školou, která dbá na příjemné prostředí a z toho vycházející kvalitní výuku. Základem je přátelský kolektiv a přístup, který má žákům napomoct jak k dobrým studijním výsledkům a nabytí potřebných znalostí, tak k vybudování sociálních vazeb a najití kamarádů. Tomuto napomáhá i kvalitní sportovní zázemí (hala, tělocvična, hřiště bazén) a velký pestrý výběr mimoškolních aktivit. Napříč ročníky se žákům snažíme zprostředkovat zážitky skrze lyžařské výjezdy a školní výlety jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí (Chorvatsko, Anglie…). 

  Vybavením naše škola také nezaostává. Většina tříd disponuje dataprojektory a v rámci výuky mají možnost žáci využít školních tabletů či počítačové učebny. Vše je možné shlédnout v naší fotogalerii, či náš přímo navštívit na dni otevřených dveří. Budeme se na Vás těšit na škole, která i přes rostoucí množství žáků (19 tříd se 432 žáky a přípravnou třídou pro žáky s odloženou školní docházkou) stále dbá na individuální a přátelský přístup, na který žáci velmi ráda vzpomínají. 

  Od školního roku 2007/2008 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro správné kluky a holky. Co v tomto programu nabízíme se budeme snažit zprostředkovat i prostřednictvím našich webových stránek.

   

  Desatero naší školy
  1. Vybudování moderní školy pro 21. století nejen „zvenku“, ale hlavně „uvnitř“: tj. školu, která poskytuje odbornou, kvalifikovanou veřejnou službu

  2. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

  3. Rekonstruovat a modernizovat prostory budovy.

  4. Získat zájem rodičů a žáků

  5. Škola jako centrum dění v obci, využití prostorů školy pro mimoškolní činnost.

  6. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat.

  7. Zaměřit se na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk a dle vlastního výběru další cizí jazyk, výjezdy do zahraničí.

  8. Rozšíření o AJ už od 1. třídy

  9. Zaměření na sportovní orientaci:

   • rozšíření nabídky sportovního vyžití 2 + 1 volitelná vyučovací hodina TV

   • plavání - využití zrekonstruovaného bazénu

   • atletika - atletické hřiště

   • kolektivní ale i individuální sporty – využití víceúčelové haly

   • možnost individuálních výukových plánů se zaměřením na individuální tréninkové potřeby různých sportů

  10. Zaměření na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem. 

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace