• Ceny stravování

   • Ceny stravování pro školní rok 2022/2023

   •  MŠ 3-6 let                30,-           svačina 11,-            celkem za měsíc   1144,- (včetně 2 svačinek)

     Přípravná třída        35,-           svačina 15,-            celkem za měsíc   1100,- (včetně 1 svačinky) 

     Zš   6-10 let              35,-                                            celkem za měsíc    770,-

            11-14 let            37,-                                            celkem za měsíc    814,-

            15 a více let       39,-                                            celkem za měsíc    858,-

            SŠ Gellnerova    39,-

            Zaměstnanci      40,-

            Cizí strávníci       80,-

    Svačina : 

    MŠ   11,-

    Přípravná třída   15,-

     ZŠ   20,-

    (nutné přihlásit v kanceláři školní jídelny nebo elektronicky na svém účtu)


    Každý žák musí mít zakoupený čip (115 Kč) nebo ISIC kartu , neplatí pro MŠ.

    Platby probíhají pouze elektronicky na č.účtu : 15531621/0100, variabilní symbol má každý žák přiřazený a po celou dobu stravování se nemění.

    Doporučujeme nastavit trvalý příkaz měsíčně od srpna do května k datu dvacátého.

    Pro měsíce červen a červenec prosíme trvalé platby pozastavit.

    Žáci mají automaticky navolen oběd číslo 1, změny obědů lze provádět na strava.cz, jídelna: 0518 nebo na terminálu v jídelně.

    Odhlašování a přihlašování obědů lze telefonicky na čísle 530 512 632 nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

    V případě nemoci má žák nárok na výdej stravy do nosiče, pouze první den nemoci od 11:00-11:30.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace