• Ceny stravování

   • Ceny stravování pro školní rok 2021/2022

   •  

    stupeň

    věk žáka cena oběda odhadované měsíčný náklady
    3-6 let 28 Kč 620 Kč (+ 530 Kč za 2x svačina*)
    6-10 let 30 Kč 660 Kč
    11-14 let 31 Kč 690 Kč
    15 a více let 33 Kč 730 Kč

    *cena svačiny je 12 Kč

     

    Každý žák musí mít zakoupený čip (115 Kč) nebo ISIC kartu , neplatí pro MŠ.

    Platby probíhají pouze elektronicky na č.účtu : 15531621/0100, variabilní symbol má každý žák přiřazený a po celou dobu stravování se nemění.

    Doporučujeme nastavit trvalý příkaz měsíčně od srpna do května k datu dvacátého.

    Pro měsíce červen a červenec prosíme trvalé platby pozastavit.

    Žáci mají automaticky navolen oběd číslo 1, změny obědů lze provádět na strava.cz, jídelna: 0518 nebo na terminálu v jídelně.

    Odhlašování a přihlašování obědů lze telefonicky na čísle 530 512 632 nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

    V případě nemoci má žák nárok na výdej stravy do nosiče, pouze první den nemoci od 11:00-11:30.

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace