• Přípravná třída

   • Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

   • Přípravné třídy základní školy se zřizují převážně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

    Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

    Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

    Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

    Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace