• Organizace školního roku

   • Organizace školního roku

    Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

    Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

    Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

    Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

    Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

    Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 13. 3. - 19. 3. 2023   

    Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

    Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

    Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

    Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

     


     

    Zápis ke vzdělávání

    Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

    Zápis: 14. 4. a 15. 4. 2023

    Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel – 4. 5. 2023.

     


     

    Den otevřených dveří

    Proběhne 14. 4. 2023.

     


     

    Třídní schůzky a hovorové hodiny

    Proběhnou ve dnech:

    • 15. 9. 2022

    • 10. 11. 2022

    • 12. 1. 2023

    • 13. 4. 2023

    • 8. 6. 2023.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace