• O knihovně

      • Půjčovní doba 2018

       Vážení rodiče,

       v letošním školním roce byla na naší škole opět pro děti otevřena knihovna. Žáci si mohou zdarma půjčovat knížky v pondělí 6. vyučovací hodinu individuálně nebo v rámci družiny. Knihu půjčujeme na 2 týdny. Při návštěvě knihovny každý obdrží svou průkazku, ve které je zapsáno číslo knihy a datum zapůjčení.

       Naším cílem je podpořit čtenářskou gramotnost a u dětí rozvíjet kladný vztah ke knihám. V rámci projektu "Daruj škole knihu" můžete také nové nebo zachovalé dětské knihy do školní knihovny darovat.

       Děkujeme za spolupráci.

       Mgr. Zdenka Floriánová

        

      • Desatero návštěvníka školní knihovny

       • Knihy ze školní knihovny si mohou půjčovat všichni žáci ZŠ.
       • Knihy se půjčují podle rozvrhu výpůjční doby.
       • Knihy se půjčují na 14 dní, nejvýše 2 svazky.
       • S knihami žáci zacházejí šetrně, udržují je v čistotě, nic z nich netrhají ani do nich nepíší.
       • Každou vypůjčenou knihu si žák prohlédne a případnou závadu hlásí knihovnici. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice.
       • Knihy, které žáci vyndají z police, ukládají zpět na určené místo.
       • Použije-li žák vybavení knihovny, před odchodem vše umístí na původní místo.
       • Do knihovny není povolen vstup v botách.
       • Do knihovny není povolen vstup s jídlem.
       • Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád.
      • Katalogy

      • Vážení rodiče,

        

       několikrát do roka dostane Vaše dítě katalog dětských nakladatelství, ze kterého máte možnost objednat knihu přímo přes školu za výhodnější cenu. Stačí vyplnit objednací list a poslat po dítěti. Během 14 dnů dítě knihu obdrží. Částka se vybírá až po dodání knih.  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení