• Knihovna

   • Půjčovní doba 2022

   • V letošním školním roce byla na naší škole pro děti opět otevřena knihovna. Žáci si mohou zdarma půjčovat knížky ve středu 6. vyučovací hodinu,  a to individuálně nebo v rámci družiny. Knihu půjčujeme na 2 týdny. Při návštěvě knihovny každý obdržel průkazku (nebo dostane novou), ve které bude zapsáno číslo knihy a datum zapůjčení.

    Naším cílem je podpořit čtenářskou gramotnost a u dětí rozvíjet kladný vztah ke knihám. V rámci projektu „Daruj škole knihu“ můžete také nové nebo zachovalé dětské knihy do školní knihovny darovat. Stačí napsat email a knihy nechat na vrátnici.

   • Desatero návštěvníka

    1. Knihy ze školní knihovny si mohou půjčovat všichni žáci ZŠ.
    2. Knihy se půjčují podle rozvrhu výpůjční doby.
    3. Knihy se půjčují na 14 dní, nejvýše 2 svazky.
    4. S knihami žáci zacházejí šetrně, udržují je v čistotě, nic z nich netrhají ani do nich nepíší.
    5. Každou vypůjčenou knihu si žák prohlédne a případnou závadu hlásí knihovnici. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice.
    6. Knihy, které žáci vyndají z police, ukládají zpět na určené místo.
    7. Použije-li žák vybavení knihovny, před odchodem vše umístí na původní místo.
    8. Do knihovny není povolen vstup v botách.
    9. Do knihovny není povolen vstup s jídlem.
    10. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád.
   • Katalogy

   • Několikrát do roka dostane Vaše dítě katalog dětských nakladatelství, ze kterého máte možnost objednat knihu přímo přes školu za výhodnější cenu. Stačí vyplnit objednací list a poslat po dítěti. Během 14 dnů dítě knihu obdrží. Částka se vybírá až po dodání knih.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace