• Knihovna

   • Možnost darování knihy

   • Vážení rodiče a přátelé školy,

    jistě jste zaznamenali, že na naší škole se různými způsoby snažíme podporovat čtenářství a rozvíjet čtenářskou gramotnost. Zájem o knihu dětem představujeme nejen v hodinách Českého jazyku a Literární výchovy, ale také návštěvami v knihovně, autorským čtením, recitačním a dramatickým kroužkem, čtenářskými i recitačními přehlídkami. Nedílnou součástí rozvoje čtenářské gramotnosti jsou také nabídky knižních titulů z KK Fragment, Albatros a Mladá fronta. Každým rokem se zúčastňujeme i různých literárních soutěží, např. „S donem“.

    V letošním roce bychom také opět rádi doplnili knižní fond naší školní knihovny, kterou Vaše dítě může ve škole navštěvovat a knihy si zdarma půjčovat. Vás rodiče jsme chtěli požádat o doplnění knihovny o nové knihy.

    Jaké jsou možnosti?

    1. Zakoupit knihu, která se líbí Vám nebo Vašemu dítěti.
    2. Darovat škole zachovalou dětskou knihu, kterou máte doma.

     

    Do každé věnované knihy bude vlepena kartička se jménem dárce.

    Knihy mohou děti odevzdávat p. učitelce Floriánové.

    Děkují děti i pedagogové.

   • Poděkování

   • Děkujeme všem rodičům žáků, kteří v rámci projektu „Daruj škole knihu“ poskytli knihy do naší školní knihovny. Přivítáme další nové knižní tituly.

  • Darovací kartička

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace