• Ceny stravného pro školní rok 2020-21


  • MŠ   3-6 let                          28,-  Kč   (měsíc 1 150,- Kč - oběd+2x svačina)

   ZŠ    6-10 let                       30,- Kč    (660,- Kč)

           11-14 let                     31,- Kč    (690,- Kč)

           15 a více                     33,- Kč     (730,- Kč)

   Svačinka                             12,- Kč

   Každý žák musí mít zakoupenou ISIC kartu (250,- Kč), nebo čip (115,- Kč). Čip je nevratný. Neplatí pro MŠ Rozmarýnová.

   Platby probíhají pouze elektronicky na č. účtu 15531621/0100, variabilní symbol má každý žák přidělený a po celou dobu stravování se nemění.

   Doporučujeme nastavit trvalý příkaz měsíčně od srpna 2020 do května 2021

   k datu 20-tého.

   Pro měsíce červen a červenec prosíme trvalé platby pozastavit.

   Žáci mají automaticky navolen oběd číslo 1, změny obědů lze provádět na www.strava.cz, jídelna: 0518 nebo na terminálu v jídelně.

   Odhlašování a přihlašování obědů lze i telefonicky na čísle 530512632 nebo

   na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

   V případě nemoci má žák nárok na výdej stravy do nosiče, pouze první den nemoci od 11:00 -11:30 h.

   Kontakty:

   Vedoucí školní jídelny: p. Eliška Vicianová

                        Telefon:   541220576

                        e-mail: vicianova@zsjundrov.cz

   Stravenkářka:  p. Jana Sedláčková

                        Telefon:   530512632

                        e-mail: stravne@zsjundrov.cz

   Řád školní jídelny : zde

    

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace