• ŠPP

      • V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat a ve školách začínají vznikat školní poradenská pracoviště.

        Proto jsme na ZŠ Jasanová 2 od 1. 9. 2015 zřídili školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace