• Informace

   • Školní družina

    Provozní doba školní družiny: od 6.30 do začátku vyučování

                                                         od konce vyučování do 16.30

    Vyzvedávání žáků ze školní družiny:

         -         po vyučování

         -         po obědě (13.00 - 14.00 hod)

         -         po 15.00 hod.

    Cena za školní družinu činí 200,- Kč a je splatná ve dvou splátkách:

    -         září - prosinec (4x200) 800,- Kč - zaplatit nejpozději do konce září

    -         leden - červen (6x200) 1200,- Kč - zaplatit během měsíce ledna

    Číslo účtu a VS možno zjistit u vedoucí vychovatelky Mgr. Jany Ohnoutkové.

    Kroužky ŠD budou zveřejněny  v pondělí 17. září a probíhat budou od října.

    Pomůcky do školní družiny:

    -         Oblečení na převlečení ( na ven i na výtvarné činnosti)

    -         Papíry na volné kreslení

    -         Papírové kapesníky

    Telefon do školní družiny:

    -         530512624 - třída

    -         530512625 - kabinet

    Zápisní lístek do ŠD ke stažení : zde