• Výchovní poradci

   • Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Martina Hájková

    • koordinace poradenských služeb ve škole
    • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
    • řešení problémů spojených se školní docházkou
    • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
    • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

     

    konzultační hodiny: středa 12:00-13:30, dále dle domluvy

    tel.: 737782142                             e-mail: hajkova@zsjundrov.cz

     

    Výchovný poradce: Mgr. Alice Lesáková

    • řešení problémů spojených se školní docházkou
    • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
    • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

     

    konzultační hodiny: dle domluvy

    tel.: 530512615                             e-mail: lesakova@zsjundrov.cz