• Metodik prevence

   • Mgr. Eva Křížková

     

    • zajištění a koordinace aktivit školy v oblasti prevence rizikového chování žáků (kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikany, rasismu apod.)
    • poskytování poradenské služby pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti rizikového chování žáků, zprostředkování kontaktu na odborné pracoviště a participace na intervenci v případě výskytu rizikového chování žáků

     

    konzultační hodiny:   dle domluvy

    tel.: 530512615                         email: krizkova@zsjundrov.cz