• Speciální pedagogové

   • Speciální pedagog: Mgr. Anna Jakšová

    • Konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.)
    • Intervence pro děti s poruchami učení

     

    konzultační hodiny:   dle domluvy

    tel: 530512628                                             email: jaksova@zsjundrov.cz

     

    Speciální pedagog - Logoped: Mgr. Veronika Báňová

    • Konzultace pro rodiče dětí s lohopedickými vadami
    • Logopedická intervence

     

    konzultační hodiny:   dle domluvy

    tel: 530512615                                            email: banova@zsjundrov.cz

     

    Speciální pedagog - Logoped: Mgr. Libuše Císařová

    • Konzultace pro rodiče dětí s logopedickými vadami
    • Logopedická intervence

     

    konzultační hodiny:   dle domluvy

    tel: 530512628                                             email: cisarova@zsjundrov.cz