• Mgr. Pavlína Kovářová
   • Mgr. Pavlína Kovářová
    Vyučující ČJ, Hv
    E-mail: kovarova.pavlina@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512621
   • PhDr. Vlasta Kovářová
   • PhDr. Vlasta Kovářová
    Vyučující D
    E-mail: kovarova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512621
   • Mgr. Karel Kozel
   • Mgr. Karel Kozel
    Vyučující NJ, D, OV, VV, vedoucí žákovského parlamentu
    E-mail: kozel@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512617
   • Mgr. Anna Krausová
   • Mgr. Anna Krausová
    Vyučující M, Inf
    E-mail: krausova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512617
   • Bc. Tatiana Kravalová
   • Bc. Tatiana Kravalová
    Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
    E-mail: kravalova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512625, 530512624
   • Mgr. Eva Křížková
   • Mgr. Eva Křížková
    Učitelka 1. stupně, metodik prevence
    E-mail: krizkova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512615
   • Mgr. Alice Lesáková
   • Mgr. Alice Lesáková
    Učitelka 1. stupně, výchovná poradkyně 1. stupně
    E-mail: lesakova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512615
   • Mgr. Jana Ohnoutková
   • Mgr. Jana Ohnoutková
    Vedoucí vychovatelka
    E-mail: ohnoutkova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512625, 530512624
   • Pavla Pekařová
   • Pavla Pekařová
    Vychovatelka ŠD
    E-mail: pekarova@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512625, 530512624
   • Mgr. Jakub Rajsigl
   • Mgr. Jakub Rajsigl
    Koordinátor ŠVP,Vyučující Z, Př
    E-mail: rajsigl@zsjundrov.cz
    Telefon: 530512618