• Kontakty

   • Mgr. Libuše Císařová

   • vyučující (1. stupeň)

     

    třídní učitelka: I. C


    vyučuje: Český jazyk, Matematika, Pracovní činnosti, Prvouka, Výtvarná výchova, Literární výchova, Logopedie


    kabinet: malý kabinet 1. stupně (4. podlaží)


    ✉︎ libuse.cisarova@zsjundrov.cz

    ☎ 530 512 618


 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace