• Kontakty

   • Mgr. Renata Halámková

   • vyučující (1. stupeň)

     

    třídní učitelka: V. A


    vyučuje: Český jazyk, Matematika, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Přírodověda, Anglický jazyk, Vlastivěda


    kabinet: malý kabinet 1. stupně (4. podlaží)


    ✉︎ renata.halamkova@zsjundrov.cz

    ☎ 530 512 618


 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace