• Kontakty

   • Mgr. Eva Křížková

   • metodik prevence
    vyučující (1. stupeň)

     


    třídní učitelka: V. A


    vyučuje: Český jazyk, Matematika, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Přírodověda, Pracovní činnosti, Hudební výchova


    kabinet: velký kabinet 1. stupně (4. podlaží)


    ✉︎ eva.krizkova@zsjundrov.cz

    ☎ 530 512 615


 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace