• O knihovně

      • Půjčovní doba 2018

       Vážení rodiče,

       v letošním školním roce byla na naší škole opět pro děti otevřena knihovna. Žáci si mohou zdarma půjčovat knížky v pondělí 6. vyučovací hodinu individuálně nebo v rámci družiny. Knihu půjčujeme na 2 týdny. Při návštěvě knihovny každý obdrží svou průkazku, ve které je zapsáno číslo knihy a datum zapůjčení.

       Naším cílem je podpořit čtenářskou gramotnost a u dětí rozvíjet kladný vztah ke knihám. V rámci projektu "Daruj škole knihu" můžete také nové nebo zachovalé dětské knihy do školní knihovny darovat.

       Děkujeme za spolupráci.

       Mgr. Zdenka Floriánová

        

      • Desatero návštěvníka školní knihovny

       • Knihy ze školní knihovny si mohou půjčovat všichni žáci ZŠ.
       • Knihy se půjčují podle rozvrhu výpůjční doby.
       • Knihy se půjčují na 14 dní, nejvýše 2 svazky.
       • S knihami žáci zacházejí šetrně, udržují je v čistotě, nic z nich netrhají ani do nich nepíší.
       • Každou vypůjčenou knihu si žák prohlédne a případnou závadu hlásí knihovnici. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice.
       • Knihy, které žáci vyndají z police, ukládají zpět na určené místo.
       • Použije-li žák vybavení knihovny, před odchodem vše umístí na původní místo.
       • Do knihovny není povolen vstup v botách.
       • Do knihovny není povolen vstup s jídlem.
       • Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád.
      • Katalogy

      • Vážení rodiče,

        

       několikrát do roka dostane Vaše dítě katalog dětských nakladatelství, ze kterého máte možnost objednat knihu přímo přes školu za výhodnější cenu. Stačí vyplnit objednací list a poslat po dítěti. Během 14 dnů dítě knihu obdrží. Částka se vybírá až po dodání knih.

   •        Organizace školního roku: 2021 - 22

    •  

     Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

     Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021

     Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

     Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

     Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

     Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 3. – 13. 3. 2022    

     Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

     Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

     Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

     Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

      

     Třídní učitelé:

     0.A - Mgr.Veronika Báňová

     I. A - Mgr.Zdenka Floriánová

     I. B - Mgr.Anna Kovárníková

     I.C - Mgr.Libuše Císařová

     II. A - Mgr.Marie Zelinová

     II. B - Mgr.Ilona Dostálová

     III. A - Mgr.Ivana Hostinská

     III. B - Mgr.Alice Lesáková

     IV. A - Mgr.Renata Halámková

     IV. B - Mgr.Ivana Gabryšová

     V. A - Mgr.Eva Křížková

     V. B - Mgr.Taťána Hrubá

     VI. A - Mgr.Žaneta Pavlíčková

     VI. B - Bc.Ondřej Vitula

     VII. A - Mgr.Pavlína Kovářová

     VII. B - Ing.Mgr.Kristýna Stávková

     VIII. A - Mgr.Julie Daňková

     VIII. B - Mgr.Karel Kozel

     IX. A - Mgr.Jakub Rajsigl

     IX. B - Mgr.Petra Havlíčková

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení