• Informace k platbám ŠVP a výletů

        26. 3. 2020

         Vážení zákonní zástupci,

        z důvodů současného vývoje okolo COVID - 19 Vás prosím,  neplaťte žádné zálohy na Školy v přírodě a výlety. Pokud se akce uskuteční, tak vás o doplatky požádáme. V případě že jste tak již učinili a  akce se nebude konat,  budou Vám   platby vráceny. (Výjezd do Skotska se řeší s cestovní kanceláří - záleží na vývoji situace s možností výjezdu do zahraničí).

        Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

        Přejeme Vám a vašim blízkým pevné zdraví :-)

        Přemysl Jeřábek, ředitel 

       • Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/21

        26. 3. 2020

        Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

        Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

        bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21 na ZŠ Jasanová 2 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

        Sběr vygenerovaných žádostí ( https://zapisdozs.brno.cz/) o přijetí bude probíhat:

        Spádové děti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

        Nespádové děti: od 21. 4. 2020 do 30. 4. 2020

        Způsob dodání:

        1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        3. Osobní doručení – box vrátnice - pondělí, středa od 9:00 do 12:00 hod
        4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

         

        Žádosti o Odklad školní docházky budou řešeny po telefonické domluvě na 541220031 nebo 541220023 pondělí, středa od 9:00 do 12:00

        Děkujeme za pochopení.

         

        V Brně 25.3.2020                                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Mimořádné opatření

        16. 3. 2020

        Z důvodu vyhlášení karantény na území ČR je škola pro veřejnost do 1.4.2020 uzavřena.

        Úřední hodiny jsou upraveny na pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hod. . Pro komunikaci využívejte elektronický způsob. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.

        Žádosti o ošetřovné zasílejte na : stefkova@zsjundrov.cz

       • Potvrzení pro rodiče na ošetřovné

        11. 3. 2020

        Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující  sdělení:

        Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

        ke stažení zde

       • Mimořádné opatření

        10. 3. 2020

        Vážení rodiče, 

        na základě rozhodnutí vlády ze dne 10.3.2020 :

        Je škola od 11.3. 2020 uzavřena pro přítomnost žáků a studentů až do odvolání. Opatření se týká i školní družiny, školního klubu, kroužků a školní jídelny. 

        Sledujte prosím informace na školním informačním systému Edupage. (www.zsjundrov.cz)

        Děkujeme za pochopení

        Viz : Prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

        Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. II. 

        Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

       • Příběhy našich sousedů s kapelníkem Moravanky Janem Slabákem

        5. 3. 2020

        I v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Za svého pamětníka si vybrali trumpetistu a kapelníka slavné Moravanky pana Jana Slabáka, který v Jundrově žije už mnoho let. Dívky 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezka Prokopová s ním natočily rozhovor, v Radiu R pak dle scénáře zpracovaly audioreportáž, sepsaly jeho životopis. Na závěr připravily o panu Slabákovi prezentaci, kterou představí na slavnostním setkání několika těchto pamětníků v úterý 10. března 2020 v 18 hodin v Kanceláři veřejného ochránce práv na Údolní ul. 39.  Všechny srdečně zveme.

        Jednotlivé úseky jejich práce si můžete prohlédnout na adrese:

        https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

       • O POHÁR BOŘKA STAVITELE

        3. 3. 2020

         

        Na závěr prvního pololetí jsme ve škole uspořádali tradiční „stavitelskou“ soutěž
        O pohár Bořka stavitele. Každá třída vyslala své zástupce, kteří z nanukových dřívek
        a malých dřevěných špachtlí poskládali originální architektonikou stavbu. Mezi jejich výtvory se objevily nejrůznější pyramidální konstrukce, nápodoby farmářských osad s ohradami, stavby s židovskými prvky, zimní motivy s vločkami i polámané srdce. Vystavené práce hodnotili tentokrát všichni zbývající žáci školy. První místo získala 7.A, o druhé místo se podělili žáci 2. B a 5.A a třetí místo obsadila 6.A. Vítězům a dalším soutěžícím gratulujeme
        a těšíme se na jejich příští architektonické nápady.

       • NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

        3. 3. 2020

         

        NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

        Dne 27. ledna skládali někteří deváťáci Mezinárodní certifikát z německého jazyka ÖSD Zertifikat A2. Od září se pravidelně každou středu setkávali v kroužku Němčina trochu jinak a společně s panem učitelem Kozlem trénovali gramatiku, pravopis, slovní zásobu
        a konverzaci na nejrůznější témata. U zkoušky, kterou pravidelně organizuje Rakouský institut v Brně, uspěli Anita Vodová a Ondřej Červinka. Oběma blahopřejeme a přejeme, ať jim je němčina dobrým pomocníkem nejen při cestě na střední školy, ale i celým jejich dalším životem.

       • DO BOJE S ČEŠTINOU!

        3. 3. 2020

         

         

        Ve středu 27. listopadu 2019 se 18 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ Jasanová zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. V první části se potýkali s pravopisnými a gramatickými pravidly, zamýšleli se nad významy slov i významem čárky ve větě, hledali typické znaky pro umělecký, odborný, prostě sdělovací a publicistický styl. Druhá část olympiády byla tradičně věnována psaní slohových textů na zadané téma. Letošní zadání znělo Tomu říkám překvapení! a žáci si sami mohli zvolit, jakou prozaickou formou téma zpracují. Nejčastěji se objevovala vyprávění, ale vyskytla se i úvaha, popis. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michaela Fialová (9. tř.) na 1. místě, Patrik Kašpar (9. tř.) na 2. místě a David Lančík
        (9. tř.) na 3. místě. Gratulujeme!

        Všem soutěžícím děkujeme za účast, oceňujeme odvahu a chuť vyzrát nad češtinou a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních a zkouškách.

         

       • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        2. 3. 2020

        Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        27. – 28. března 2020

         

        Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po šestnácté.

        V letošním roce si připomínáme 20. výročí českého překladu  a vydání Harryho Pottera. Proto se celé letošní pohádkové nocování na naší škole bude inspirovat jeho dobrodružstvími.

        Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

        18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

        Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

        pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, zdolávání překážek v tělocvičně, čarodějnický tanec, výroba kouzelnických lektvarů,  zajímavé stolní hry…

        21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

        Konec akce: sobota 28. března  8.00 hod.

        Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 25. března.

                                                       Jana Ohnoutková

         

        Úkol č. 1: Nakresli, podle své fantazie, na výkres o formátu A4, svou kouzelnou třídu, nebo přímo celou školu.

         

        Úkol č. 2: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 9. března.

         

         

        Úkol č. 3: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 16. března.

         

         

    •    

   • Kontakty

    • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
    • reditel@zsjundrov.cz
    • stavkova@zsjundrov.cz
    • +420541220023
    • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
    • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
    • reditel@zsjundrov.cz
    • ID datové schránky: k9hmjye
    • bankovní spojení : 37335621/0100
    • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   • Přihlášení