• Přijímací řízení přípravná třída

        30. 4. 2020

        Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

        V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

        Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

        Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

        Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

        Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

        Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

        Sběr žádostí do přípravné třídy probíhá elektronicky od 1.5. do 14.5.2020

        Způsob dodání:

        1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
        3. Osobní doručení – 14.5.2020 od 13.00-17.00 hod
        4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

        Kriteria pro přijetí:

        1. Spádové dítě s odkladem školní docházky

        2. Nespádové dítě s odkladem školní docházky 

        3. Spádové dítě bez odkladu školní docházky

        4. Nespádové dítě bez odkladu školní docházky

         

       • Postupné otevírání škol

        26. 4. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci, milí pracovníci naší školy 

        chtěl bych Vám všem poděkovat za to jak jste se vyrovnali s distanční výukou a s výzvami, které nám tato nelehká situace dává. :-)

        Vzhledem k vyhlášení vlády ČR o postupném otevirání škol víme,  že od 25.5. 2020 by měla být povolena :

        • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

        Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

        Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

            Docházka do škol bude i po 25. 5. 2020 podle závěrů úterního jednání vlády nadále regulovaná. Například děti trpící některým z chronických onemocnění nebo děti, které bydlí společně se starším člověkem, se zřejmě do školy nedostanou.

             MŠMT slíbilo do konce dubna zaslat manuál pro ředitele škol, takže jak budu mít bližší informace, budu Vás informovat. Zatím Vám nejsem schopen říct žádné bližší informace k fungování školní družiny, školní jídelny, ke kroužkům atd. vše se ještě mění každým dnem.  

        Děkuji za pochopení i trpělivost a těším se na setkání s Vámi.

                                                                                                      Mgr. Přemysl Jeřábek , ředitel ZŠ Jasanová 2

         

       • Vyúčtování pronájmů

        20. 4. 2020

        Vážení nájemci,

        v případě, že již víte, že do konce školního roku nebudete využívat pronájmu, a to ani v případě, že to nařízení vlády umožní, máte možnost vyplnit žádost o vyúčtování. Následně ji odešlete na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz. My Vám po té vrátíme peníze za nevyužité hodiny, které byly zrušeny v souvislosti s opatřením vlády.

        Formulář žádosti fyzická osoba zde

        Formulář žádosti právnická osoba zde

       • Matematická soutěž Pangea 2019/2020

        15. 4. 2020

        V polovině února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pangea. Žáci 4. - 9. tříd řešili 15 matematických úloh s reálnými příklady ze života v časovém limitu 45 minut. Do finálového kola, bohužel, nikdo nepostupuje, ačkoliv spousta žáků dosáhla dobrých výsledků. Všem zúčastněným náleží pochvala a certifikát za účast v soutěži.

        Nejlepší řešitelé školního kola:

        Anna Procházková (5.tř.)

        David Vaněk (5.tř.)

        Jiří Vdovec (6.tř.)

        Jiří Meca (6.tř.)

        Eliška Findejsová (6.tř.)


        Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
        Kristýna Stávková

    •    

   • Kontakty

    • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
    • reditel@zsjundrov.cz
    • stavkova@zsjundrov.cz
    • +420541220023
    • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
    • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
    • reditel@zsjundrov.cz
    • ID datové schránky: k9hmjye
    • bankovní spojení : 37335621/0100
    • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   • Přihlášení