• Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020

        29. 5. 2020

        Dobrý den, vážení rodiče,

         

        rádi bychom Vás informovali o dobrovolném nástupu žáků 2. stupně do škol od 8. 6. 2020.

        Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.

        file:///C:/Users/admin/Downloads/ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

        Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

        Vzhledem k organizačním možnostem naší školy můžeme nabídnout účast žáků jedenkrát týdně po ročnících.

         

        Počet žáků ve skupině je omezen na maximálně 15 a účast bude dobrovolná (v rámci třídy mohou vzniknout 2 skupiny). Nejednalo by se o klasickou výuku, ale spíše o třídnické a konzultační hodiny. Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny, nejsme schopni poskytovat obědy. Žáci si mohou přinést studený oběd s sebou.

         

        V pondělí 1. 6. 2020 Vám třídní učitelé prostřednictvím Edupage zašlou anketu o zájmu osobní účasti žáka ve škole. Zájem musíte vyjádřit nejpozději do středy 3. 6. 2020  do 10.00, abychom Vás mohli co nejdříve informovat o přesné organizaci možného nástupu žáků do školy.

        Děkujeme za pochopení 😊

                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

         

       • Informace k 25.5.2020

        22. 5. 2020

        Rozpis a časový harmonogram jednotlivých skupin od 25.5.2020

         

        Vstup u školní družiny:

        1.A – 7.30 -11.30

        1.B. – 7.40 - 11.40

        1.C – 7.50 - 11.50

        4.B – 8:00 - 12:00

         

        Vstup u jídelny (naproti haly)

        4.A/1 – 7:35 - 11:35

        4.A/2 – 7:45 - 11:45

        5.A – 7:55 - 11:55

        5.B – 8:05 - 12:05

         

        Hlavní vchod:

        0.ročník – 7:30 - 11:30

        2.A – 7:40 - 11:40

        2.B – 7:50 - 11:50

        3.A – 8:00 - 12:00

        3.B – 8:10 -12:10

         Bližší informace k průběhu zde

        Čestné prohlášení zde

       • Informace pro rodiče k výuce 1. stupně od 25.5.2020

        12. 5. 2020

        Vážení rodiče,

        dle návrhu MŠMT bude od 25.5. možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.
        Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

        Další informace k průběhu a organizace najdete zde

        Čestné prohlášení zde
         

        Děkujem za pochopení a doufejme, že se již nic nezmění :-) a těšíme se na žáky 

       • Příprava na přijimací zkoušky 9. ročník

        7. 5. 2020

        Vážení rodiče a milí žáci,

        Na základě vašich přihlášek jsme rozdělili žáky do dvou skupin rozdělení jsme Vám zaslali na Edupage

        Výuka bude zahájena v pondělí 11.5.2020 a to takto :

        Skupina 1 se před školou sejde v 8: 55 a v 9:00 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 10:00 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

        Skupina 2 se před školou sejde v 10: 25 a v 10:30 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 11:30 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

        Další dny v tomto týdnu budou probíhat ve stejném časovém rozdělení, v příštím týdnu se přehodí Skupina 1 a Skupina 2 v časových nástupech.

        Pro tento týden plánujeme vždy jen 60 minutový blok v jednom předmětu:

        PO, ST, PÁ – Český jazyk – Mgr. Pavla Kovářová

        ÚT, ČT – Matematika – Mgr. Martina Hájková

        Další týden bude toto pořadí přeměněnoˇ

        Prosíme o dodržování těchto pravidel :

        Pravidla pro žáky v přípravě k přijímacím zkouškám

        Žáci

         

        Před vstupem do budovy

        Žáci dodržují před budovou předepsané rozestupy a vyčkají příchodu určeného pedagogického pracovníka.

        Každý žák má s sebou dvě roušky, igelitový sáček pro odložení použité roušky a igelitovou tašku pro uložení obuvi.

        Mají na sobě roušky

        Vstup do školy

        Žáci vstupují do budovy školy po jednom v rámci určené skupiny pod dohledem určeného pracovníka. Složení skupiny určuje ředitel školy a skupina je po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky neměnná.

        U vrátnice školy si pod dohledem určeného pracovníka desinfikují ruce desinfekčním prostředkem.

        Po desinfekci žáci odchází do učebny, kde se přezují a převlečou. Obuv si uloží do igelitové tašky .

        Mají na sobě roušky

        Ve třídě

        Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

        Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

        Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení

        skupiny žáků.

        Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici

        ve třídě.

        V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován

        rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),

        musí se roušky nosit i ve třídě.

        Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

        Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

        Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

        Pobyt v budově

        Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud chtějí opustit učebnu, sdělí určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se pohybují s nasazenou rouškou. Po návratu do třídy si žák desinfikuje ruce připraveným prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen si po použití toalety řádně umýt ruce mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydesinfikovat.

        O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou žáci na chodbě, mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané rozestupy, nemusí mít roušku.

        Strava není školou žákům zajištěna.

        Pedagogický pracovník pověřený přípravou zodpovídá, že v učebně budou žáci od sebe vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné osoby v učebně roušku.

        Dohledem nad žáky je pověřen pedagogický pracovník, který vede nebo má vést přípravu.

        Žáci přítomni na přípravě mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat.

        Opuštění budovy

        Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení přípravy pod vedením určeného pedagogického pracovníka a poté celá skupina v předepsaných rozestupech najednou opustí budovu.

        Při podezření na možné příznaky COVID-19

        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

        Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístněn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

        Prosím nezapomeňte s sebou přinést vypsané a podepsané čestné prohlášení, které jsme vám poslali v příloze. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do výuky.

         

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2

        Případné dotazy na e-mail : reditel@zsjundrov.cz

       • Příprava na přijímací zkoušky - 9. ročník

        4. 5. 2020

        Dobrý den,

        v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účel přípravy na přijímací zkoušky (dále jen příprava).

        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

        O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později.

        Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M)

        Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:

        Příprava bude probíhat každý den v délce 60 minut.

        Stravování nebude zajištěno, žáci budou potřebovat dvě roušky + igelitový pytlík na odložení. Desinfekce je zajištěna.

        Šatní skříňky nebudou k dispozici.

        V příloze zasílám čestné prohlášení, které bude potřeba přinést podepsané 11.5.2020, bez něj žáka nemúžeme vzít k přípravě.

        Nejpozději do 7.5. 2020 do 11.00 hod., potřebujeme znát počet přihlášených žáků - prosíme o přihlášení žáků na e-mail: reditel@zsjundrov.cz.

        Následně zašleme rozdělení do skupin (dle počtu přihlášených) a podrobnější informace k průběhu přípravy.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

        Případné dotazy v dopoledních hodinách na 541220023.

        čestné prohlášení zde

    •    

   • Kontakty

    • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
    • reditel@zsjundrov.cz
    • stavkova@zsjundrov.cz
    • +420541220023
    • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
    • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
    • reditel@zsjundrov.cz
    • ID datové schránky: k9hmjye
    • bankovní spojení : 37335621/0100
    • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   • Přihlášení