• Aktuality

     • Ukončení školního roku a předávání vysvědčení

      Vážení rodiče a milí žáci,

      v pondělí 29.6. 2020 proběhné předání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku pro 2. stupeň. (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitele)

      v úterý 30.6.2020 proběhne předání vysvědčení a ukončení školního roku pro 1. stupeň (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitelé). 

      Prosíme, aby žáci kteří nenavštěvovali výuku a chtějí si pro vysvědčení dojít, měli vypsané a vámi podepsané čestné prohlášení (viz příloha). Dále by měli mít roušku, jnak nemohou být do školy vpuštěni,

      Děkujeme za pochopení. 

       

     • Zeměpisná olympiáda

       

      Dne 27/4 2020 se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. Vzhledem k aktuální situaci měl letošní ročník netradiční formu – žáci soutěžili ze svých domovů a vyplňovali online elektronický formulář. Naši školu ve své kategorii reprezentovala Klára Holánová ze 7. A, která do této pokročilé fáze soutěže postoupila po vítězství ve školním kole a následném 2. místě v kole okresním. Klára během soutěže absolvovala tři části – práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Vedla si velmi dobře a v konkurenci nejlepších žáků 7. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií ze všech okresů Jihomoravského kraje skončila na krásném 6. místě. Klárce gratulujeme k úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů nejen do dalších soutěží.

      Mgr. Jakub Rajsigl

     • Co se děje na ZŠ Jasanová aneb Toto nebyly prázdniny

      Když jsme 11. března zavřeli školu na základě opatření vlády, nikdo z nás netušil, na jak dlouho to bude. Ministerstvo školství mlčelo a první informace jsme měli až v pátek, když už škola byla tři dny zavřená. Začali jsme s distanční výukou a snažili se, aby žáci nebyli nijak poškozeni. Tato role byla nová jak pro děti a učitele, tak i pro rodiče. Většina se s novou situací vyrovnala velmi dobře a pochopila, že to tak musí být a že je potřeba změnit stávající systém. Využívali jsme školní elektronický systém Edupage a přes něj zadávali úkoly a vedli výuku. Novým prvkem byly web konference a video výuka. A i přes to, že si někteří mysleli (bohužel), že jsou prázdniny, komunikace a vzdělávání fungovaly. Za to chci všem velmi poděkovat.

      V budově školy sice nezněl halas a smích žáků a učitelů, ale i tak zde vládl čilý ruch. Nastalé situace jsme využili k úpravám a opravám školy. Byly vymalovány některé učebny a chodby, byly provedeny opravy čerpadel v bazénu a hlavně započala rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Celá škola byla řádně uklizena a dezinfikována, a tak když 11. května nastoupili deváťáci k přípravám na přijímací zkoušky, mohli jen konstatovat, jak vše prohlédlo. Při dalším uvolnění jsme přivítali 170 žáků prvního stupně a i přes přísná opatření, která musíme dodržovat, škola už jede svým starým životem. 8. června jsme umožnili výuku i zbývajícím žákům druhého stupně. Sice v omezeném režimu, ale na rozdíl od jiných škol tuto možnost mají. Není sice vše, jak bychom si přáli, je plno různých a možná i částečně nesmyslných omezení, ale snažíme se najít vyhovující řešení a zabezpečit klidný chod školy.

      V koronavirové době proběhly zápisy do prvních tříd a do přípravné třídy. Přes všechny různé komplikace jsme přijali 71 žáků (z toho 8 odkladů školní docházky). Jak víme z minulých let, všichni pravděpodobně nenastoupí (protože jsou přijati na více školách), ale i tak předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy. Bohužel nebudeme mít příští školní rok logopedickou třídu, ale za to dvě třídy přípravné, do kterých se hlásí enormní počet dětí.

      Jsme rádi, že je o naši školu tak velký zájem. Děkuji všem, kteří na tom mají svůj podíl a svou dobrou prací přispívají k dobrému jménu jundrovské školy.

      Je před námi léto a vše se pozvolna vrací do starých kolejí. Přejeme Vám klidné a pohodové letní dny a hlavně pevné zdraví.

      Ještě jednou veliké díky, že jsme to společně zvládli.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

     • Informace pro zákonné zástupce žáků 1.- 4. ročníků

      Předběžná přihláška do školní družiny

      Vážení rodiče,

      sdělte nám prosím předběžně, zda máte zájem, aby Vaše dítě

      navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2020 – 2021.

                                                    Děkujeme.

       

      Cena školní družiny ve školním roce 2020-2021 bude činit 200,- Kč měsíčně.

      Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 20.6.2020 na adresu: ohnoutkova@zsjundrov.cz , nebo odevzdejte na vrátnici školy.

      Závazné přihlášky budou k dispozici na webových stránkách školy a je nutné je odevzdat nejpozději v první den nástupu dítěte do školní družiny.

      Předběžná přihláška do Školní družiny  ke stažení zde

                                                   Jana Ohnoutková

       

     • Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020 informace k zahájení

      Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,

      dnes Vám třídní učitelé zašlou přes EDUPAGE přesnější informace k zahájení . 

      Nezapomeňte prosím,  aby dítě mělo s sebou podepsané čestné prohlášení ke stažení zde. Bez něj nemůže dítě nastoupit. Děkujme a těšíme se na vás :-)

      Případné dotazy na : reditel@zsjundrov.cz

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace