• Aktuality

     • Informace pro strávníky

      Vážení strávníci,

      od 2.11. 2020 budeme již vařit obědy v naší nově rekonstruované kuchyni. Po dobu podzimních prázdnin byly obědy všem strávníkům odhlášené. V případě zájmu o stravování od 2.11.2020 je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

     • Prodloužení podzimních prázdnin

      Na základě opatření MŠMT jsou podzimní prázdniny : od 26.10.- 30.10.2020

      Po dobu podzimních prázdnin se obědy nevydávají

      OPATŘENÍ MŠMT

      Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

      t a k t o :

      Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol,středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

      Přejeme pevné zdraví 

                                                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel 

       

       

     • Čerpání ošetřovné

      Vážení rodiče,

      pokud budete v následujících dnech čerpat na vaše dítě ošetřovné, již není potřeba potvrzení z naší základní školy o jejím uzavření. ČSSZ připravuje formulář, který vyplní samotný zaměstnanec formou čestného prohlášení a bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

      Více čtěte na https://www.mpsv.cz/osetrovne  a 

      https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

                                                                                                                                                   Ida Kolaříková

                                                                                                                                    hospodářka ZŠ Jasanová 2, Brno

     • Distanční vzdělávání

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      od středy14.10.2020 na základě opatření vlády ČR ze dne 12.10. 2020 přecházíme na distanční výuku do 23.10.2020. Od 26.10.2020 do 30. 10. 2020  jsou podzimní prázdniny.

      Toto opatření se týká 0. ročníků, 1. i 2. stupně.

      Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který vám bude zaslán pomocí Edupage, případně Teams.

      Distanční výuka je povinná.

      Školní družina bude uzavřena.

      Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

      1. stupeň od 11:00 do 12:00
      2. stupeň  od 12:00 do 13:00

      Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

      Pokud nemáte o výdej stravy zájem je potřeba se odhlásit na tel. čísle : 530512632 do 12:30.

      Děkujeme za pochopení a věřím, že to společně zvládneme

      Přejeme Vám pevné zdraví

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

     • Celoroční soutěž tříd v hlavolamech

      Letošní rok je poněkud zvláštní tím, že nemůžeme pořádat již tradiční akce. Ale máme tu jednu soutěž, kterou pořádat můžeme! Jedná se o řešení různých rébusů a hlavolamů.

       

      Soutěžní úkoly jsou rozděleny na 1. a 2. stupeň a jednotlivé úkoly budou zadávány vždy na 14 dní,

      najdete je zde

       

      Soutěžní odpovědi odevzdávejte za třídy (nikoli jednotlivce) do schránky na nástěnce žákovského parlamentu.

       

      Těšíme se na vaše řešení a držíme palce!

     • Výuka v příštích dvou týdnech

      Vážení zákonní zástupci,

      na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 8.10.2020 bude probíhat výuka v týdnu od 12.10. do 16.10. 2020 takto:

      1.      stupeň a přípravné třídy – stejný režim jako doposud

      2.      stupeň - 6. a 7. ročníky prezenční výuka bez 0. a odp. hod.,  8. a 9. roč. distanční výuka

      úkoly pro práci v distanční výuce budou zadávány pomocí Edupage a Teams – distanční výuka je povinná

      Obědy pro žáky v distanční výuce do jídlonosičů budou vydávány od 11:00 – do 11.20 – příchod přes dvůr od školní haly – pokud žáci nebudou stravování využívat, musí se odhlásit na tel. čísle : 530512632.

      V následujícím týdnu (19. 10.- 23.10. 2020) by měly  8. a 9. ročníky prezenční výuku bez 0. a odpoledních hodin a 6. a 7. ročníky výuku distanční.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Pronájmy

      Na základě  usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020

      jsou všechny vnitřní sportovní prostory (včetně bazénu ) pro pronájmy až do odvolání uzavřeny .

      Děkujeme za pochopení. 

     • Noc s Andersenem 2020

      Letos nemáme možnost strávit Noc s Andersenem, tak jako předešlé roky (spoustou aktivit ve škole a společným nocováním), ale hlavní myšlenku akce dodržet můžeme. Je to podpora dětského čtenářství.

      V pátek 9. 10. 2020 (můžete samozřejmě i jindy) si vezměte první díl série knih o Harry Potterovi

       a přečtěte si první kapitolu.

      Otázky budou zveřejněné v pondělí 12. 10. 2020

      Za správné odpovědi vás čeká malá odměna.

       

     • Sportovní kroužek

      Vážení rodiče, milí žáci, 

      sportovní kroužek pro 1. stupeň bude zahájen v pondělí 19.10.2020. Kroužek bude probíhat pod vedením odborně zdatných trenérů a žáci mají možnost si vyzkoušet více druhů sportů. 

      Více informací naleznete zde

      Děkujeme a budeme se těšit! 

       

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace