• Informace pro strávníky

        26. 10. 2020

        Vážení strávníci,

        od 2.11. 2020 budeme již vařit obědy v naší nově rekonstruované kuchyni. Po dobu podzimních prázdnin byly obědy všem strávníkům odhlášené. V případě zájmu o stravování od 2.11.2020 je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

       • Prodloužení podzimních prázdnin

        20. 10. 2020

        Na základě opatření MŠMT jsou podzimní prázdniny : od 26.10.- 30.10.2020

        Po dobu podzimních prázdnin se obědy nevydávají

        OPATŘENÍ MŠMT

        Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

        t a k t o :

        Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol,středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

        Přejeme pevné zdraví 

                                                                                                                       Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel 

         

         

       • Čerpání ošetřovné

        14. 10. 2020

        Vážení rodiče,

        pokud budete v následujících dnech čerpat na vaše dítě ošetřovné, již není potřeba potvrzení z naší základní školy o jejím uzavření. ČSSZ připravuje formulář, který vyplní samotný zaměstnanec formou čestného prohlášení a bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

        Více čtěte na https://www.mpsv.cz/osetrovne  a 

        https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

                                                                                                                                                     Ida Kolaříková

                                                                                                                                      hospodářka ZŠ Jasanová 2, Brno

       • Distanční vzdělávání

        13. 10. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        od středy14.10.2020 na základě opatření vlády ČR ze dne 12.10. 2020 přecházíme na distanční výuku do 23.10.2020. Od 26.10.2020 do 30. 10. 2020  jsou podzimní prázdniny.

        Toto opatření se týká 0. ročníků, 1. i 2. stupně.

        Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který vám bude zaslán pomocí Edupage, případně Teams.

        Distanční výuka je povinná.

        Školní družina bude uzavřena.

        Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

        1. stupeň od 11:00 do 12:00
        2. stupeň  od 12:00 do 13:00

        Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

        Pokud nemáte o výdej stravy zájem je potřeba se odhlásit na tel. čísle : 530512632 do 12:30.

        Děkujeme za pochopení a věřím, že to společně zvládneme

        Přejeme Vám pevné zdraví

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

       • Celoroční soutěž tříd v hlavolamech

        12. 10. 2020

        Letošní rok je poněkud zvláštní tím, že nemůžeme pořádat již tradiční akce. Ale máme tu jednu soutěž, kterou pořádat můžeme! Jedná se o řešení různých rébusů a hlavolamů.

         

        Soutěžní úkoly jsou rozděleny na 1. a 2. stupeň a jednotlivé úkoly budou zadávány vždy na 14 dní,

        najdete je zde

         

        Soutěžní odpovědi odevzdávejte za třídy (nikoli jednotlivce) do schránky na nástěnce žákovského parlamentu.

         

        Těšíme se na vaše řešení a držíme palce!

       • Výuka v příštích dvou týdnech

        9. 10. 2020

        Vážení zákonní zástupci,

        na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 8.10.2020 bude probíhat výuka v týdnu od 12.10. do 16.10. 2020 takto:

        1.      stupeň a přípravné třídy – stejný režim jako doposud

        2.      stupeň - 6. a 7. ročníky prezenční výuka bez 0. a odp. hod.,  8. a 9. roč. distanční výuka

        úkoly pro práci v distanční výuce budou zadávány pomocí Edupage a Teams – distanční výuka je povinná

        Obědy pro žáky v distanční výuce do jídlonosičů budou vydávány od 11:00 – do 11.20 – příchod přes dvůr od školní haly – pokud žáci nebudou stravování využívat, musí se odhlásit na tel. čísle : 530512632.

        V následujícím týdnu (19. 10.- 23.10. 2020) by měly  8. a 9. ročníky prezenční výuku bez 0. a odpoledních hodin a 6. a 7. ročníky výuku distanční.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Pronájmy

        9. 10. 2020

        Na základě  usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020

        jsou všechny vnitřní sportovní prostory (včetně bazénu ) pro pronájmy až do odvolání uzavřeny .

        Děkujeme za pochopení. 

       • Noc s Andersenem 2020

        8. 10. 2020

        Letos nemáme možnost strávit Noc s Andersenem, tak jako předešlé roky (spoustou aktivit ve škole a společným nocováním), ale hlavní myšlenku akce dodržet můžeme. Je to podpora dětského čtenářství.

        V pátek 9. 10. 2020 (můžete samozřejmě i jindy) si vezměte první díl série knih o Harry Potterovi

         a přečtěte si první kapitolu.

        Otázky budou zveřejněné v pondělí 12. 10. 2020

        Za správné odpovědi vás čeká malá odměna.

         

       • Sportovní kroužek

        6. 10. 2020

        Vážení rodiče, milí žáci, 

        sportovní kroužek pro 1. stupeň bude zahájen v pondělí 19.10.2020. Kroužek bude probíhat pod vedením odborně zdatných trenérů a žáci mají možnost si vyzkoušet více druhů sportů. 

        Více informací naleznete zde

        Děkujeme a budeme se těšit! 

         

    •    

   • Kontakty

    • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
    • reditel@zsjundrov.cz
    • stavkova@zsjundrov.cz
    • +420541220023
    • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
    • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
    • reditel@zsjundrov.cz
    • ID datové schránky: k9hmjye
    • bankovní spojení : 37335621/0100
    • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   • Přihlášení