• Informace k provozu školy od 30.11. 2020

        23. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        od pondělí 30.11.2020 se již konečně vracíme do školy a aby vše dobře probíhalo, tak zde je pár informací k provozu: 

        Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

        Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

         Je povolena osobní přítomnost žáků ve škole a povinná prezenční výuka.

        • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

        • žáků 1. stupně základních škol,

        • žáků 9. ročníků základních škol,

        • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

        Rozdělení tříd školy pro rotační výuku na 2 skupiny

        V týdnu od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 1.stupně, 6.A,6.B,7.A.9.A,9.B, v týdnu od 7. 12. 2020 žáci 1. stupně,   7.B, 8.A, 8.B, 9.A,9.B

        Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

        Upravený rozvrh probíhá bez nultých a odpoledních vyučovacích hodin

        Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

        ·         Pokud není z organizačních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

        ·         Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

        ·         Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny .

        ·         Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně u učitele nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

        ·         Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

        ·         Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

        Školní družina od 30.11.2020

        ·       Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 0. až 4. ročníku. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

        ·       Provoz školní družiny je od 6.30 do 16:30. Pro ranní družinu je potřeba se přihlásit z organizačních důvodů do čtvrtka 26.11.2020 do 12:00 na e-mail: ohnoutkova@zsjundrov.cz . Netýká se již přihlášených žáků z minulého týdne.

        Školní stravování

        Všichni žáci jsou od 30.11.2020 k odběru obědů automaticky přihlášeni - pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

        ·       Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

        ·       Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do přinesených nádob

        ·       Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 13.30 do 14:00, stejně tak i cizí strávníci (sourozenci si mohou oběd navzájem vyzvednout při odchodu ze školy)

        ·       Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

        ·       Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

        Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

        Další informace Vám zašlou třídní učitelé. 

        Děkujeme za pochopení . Přejeme pevné zdraví. A těšíme se na Vás a návrat k normálu. 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Provoz školy od 30.11.2020

        20. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        dle sdělení MŠMT se žáci z distanční výuky vrátí do škol k 30.11.2020

        Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů a zveřejněny na webových stránkách školy v pondělí 23.11.2020. 

        S pozdravem a přáním pevného zdraví 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

         

       • Provoz školy od 18.11.2020

        13. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy,

        v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

         

        0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

        • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
        • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
        • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
        • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
        • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky

        Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

        • provoz bude zajištěn od 6:30  do 16.30 hod.
        • provoz ranní družiny se neruší, prosíme o zvážení nutnosti a zaslání závazného zájmu o ranní družinu do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 na e-mail: reditel@zsjundrov.cz
        • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
        • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

        Školní jídelna

        • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 18.11.2020 obědy

        – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
        • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci

         

        Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ke stažení zde)

         

        Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude nadále probíhat distančním způsobem

                                                                                                    

        V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022  pokračuje zákaz osobní přítomnosti žáků 3. - 9. ročníku na základním vzdělávání v základní škole, rovněž je zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání - (úhrada bude poměrně ponížena).

        Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Prodloužení distanční výuky

        1. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně),

        pokračuje distanční výuka pro 0. ročník, 1. a 2. stupeň. Školní družina je mimo provoz. 

        Výuka bude probíhat pomocí Teamsů a Edupage, tak jak v předchozím období.

        Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

        1. stupeň od 11:00 do 12:00
        2. stupeň  od 12:00 do 13:00

        Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

        Pro stravování je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Držte se a dávejte na sebe pozor, přejeme Vám pevné zdraví 

                                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

         

    •    

   • Kontakty

    • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
    • reditel@zsjundrov.cz
    • stavkova@zsjundrov.cz
    • +420541220023
    • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
    • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
    • reditel@zsjundrov.cz
    • ID datové schránky: k9hmjye
    • bankovní spojení : 37335621/0100
    • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   • Přihlášení