• Nástup do školy od 4.1. 2021

        28. 12. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy, zdravíme Vás do nového roku a

        v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

         

        0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

        • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
        • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
        • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
        • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
        • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky
        • všechny třídy mají 4 vyučovací hodiny
        • příchody do školy:

        - hlavní vstup: 7:35 – 1.A. 7:45- 0.A, 7:55 - 0.B

        - vstup u školní družiny: 7:35 – 1.B, 7:45 - 2. A, 7:55 -2.B

        Sraz ve stanovený čas před určeným vchodem, žáky si vyzvedávají třídní učitelé.

         

        Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem – v pondělí 4.1.2021 mají od 9:00 třídnickou hodinu v Teamsech, kde jim TU předají informace k dalšímu průběhu

                                                                                                    

        Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

        • provoz bude zajištěn od 6:30 do 16.30 hod.
        • provoz ranní družiny se neruší- probíhá stejně jak před vánočními prázdninami
        • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
        • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

        Školní jídelna

        • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 4.1.2021 obědy

        – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

        • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
        • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci – je potřeba si obědy přihlásit :

        na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

         

         

         

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

        16. 12. 2020

        Vážení zákonní zástupci a žáci,

        Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

        • základních škol,
        • středních škol a konzervatoří,
        • vyšších odborných škol,
        • základních uměleckých škol,
        • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
        • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

        Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do školy naposledy v pátek 18. prosince.  Následují vánoční prázdniny do 3.1.2021. 

        Školní vyučování začne v pondělí 4.1. 2021 v režimu, který bude v souladu s aktuální situací.  Žáci i rodiče obdrží informace po rozhodnutí MŠMT.

        Školní stravování

        Obědy od 21.12. do 3.1.2021 mají všichni žáci odhlášené. Od 4.1. 2021 budou mít obědy opět přihlášené , pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

        Mgr. Přemysl Jeřábek

       • Obnovení pronájmů

        4. 12. 2020

        Vážení nájemci,

        v souladu s Usnesením vlády ČR  č. 498/2020 Sb. o krizovém opatření jsou od čtvrtka 3. 12. 2020 obnoveny pronájmy prostor tělocvičny a haly.

        Bude nutné dodržovat opatření zde

        V případě zájmu o obnovení pronájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz a upřesněte termín zahájení (po a út skupiny prosím o upřesnění zda máte zájem o 21.12. a 22.12.).

           • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení