• Aktuality

     • Nástup do školy od 4.1. 2021

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy, zdravíme Vás do nového roku a

      v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

       

      0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

      • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
      • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
      • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
      • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
      • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky
      • všechny třídy mají 4 vyučovací hodiny
      • příchody do školy:

      - hlavní vstup: 7:35 – 1.A. 7:45- 0.A, 7:55 - 0.B

      - vstup u školní družiny: 7:35 – 1.B, 7:45 - 2. A, 7:55 -2.B

      Sraz ve stanovený čas před určeným vchodem, žáky si vyzvedávají třídní učitelé.

       

      Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem – v pondělí 4.1.2021 mají od 9:00 třídnickou hodinu v Teamsech, kde jim TU předají informace k dalšímu průběhu

                                                                                                  

      Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

      • provoz bude zajištěn od 6:30 do 16.30 hod.
      • provoz ranní družiny se neruší- probíhá stejně jak před vánočními prázdninami
      • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
      • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

      Školní jídelna

      • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 4.1.2021 obědy

      – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

      • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
      • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci – je potřeba si obědy přihlásit :

      na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

       

       

       

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Betlémské světlo

      Betlémské světlo je možno vyzvednout ve škole v pondělí 21.12. do 14:00  a v úterý 22.12. do 12:00

      Děkujeme skautům za donos a nachystání. 

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

      Vážení zákonní zástupci a žáci,

      Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

      • základních škol,
      • středních škol a konzervatoří,
      • vyšších odborných škol,
      • základních uměleckých škol,
      • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
      • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

      Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do školy naposledy v pátek 18. prosince.  Následují vánoční prázdniny do 3.1.2021. 

      Školní vyučování začne v pondělí 4.1. 2021 v režimu, který bude v souladu s aktuální situací.  Žáci i rodiče obdrží informace po rozhodnutí MŠMT.

      Školní stravování

      Obědy od 21.12. do 3.1.2021 mají všichni žáci odhlášené. Od 4.1. 2021 budou mít obědy opět přihlášené , pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

      Mgr. Přemysl Jeřábek

     • Obnovení pronájmů

      Vážení nájemci,

      v souladu s Usnesením vlády ČR  č. 498/2020 Sb. o krizovém opatření jsou od čtvrtka 3. 12. 2020 obnoveny pronájmy prostor tělocvičny a haly.

      Bude nutné dodržovat opatření zde

      V případě zájmu o obnovení pronájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz a upřesněte termín zahájení (po a út skupiny prosím o upřesnění zda máte zájem o 21.12. a 22.12.).

       

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace