• Aktuality

     • Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

       

      Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

      -             negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

      Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

      Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

      Přesné termíny testování žáků ZŠ Jasanová, kteří se hlásí na SŠ, budou oznámeny zákonným zástupcům žáků zprávou na Edupage.

       

     • Nástup do školy

      Dobrý den, máme za sebou  návrat do školy a první testování. 

      Děkuji všem za zdárnou přípravu a bezproblémový průběh. Velká pochvala dětem, byly velmi šíkovné :-).

       

     • Informace pro strávníky

      Od 12.4.2021 mají žáci, kteří budou v prezenční výuce odběr stravy ve škole. Žáci v distanční výuce mají možnost si obědy vyzvednout ve školní jídelně do přinesených nádob v čase od 13:30 do 14:00 

      Děkujeme 

     • Rotační výuka a rozdělení tříd 1. stupně od 12.4.2021

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 12. - 16. 4. 2021: 0.A, 0.B, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A  (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 19. - 23. 4. 2021: 0.A, 0,B, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Informace k organizaci vzdělávání a způsobu testování budou zaslány ve  čtvrtek 8. 4. 2021 

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace