• Aktuality

     • Volby do školské rady

      Vážení zákonní zástupci,

      v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada.

      Vzhledem ke končícímu mandátu stávajíci školské rady vyhlašuji volby do školské rady pro období 2021-2024

      Blžší informace zde

      Kandidátní lístek zde                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Úprava v pravidlech pro testování od 24.5.2021

      Na základě novelizace  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  z pátku 21.5.2021 

      - se žáci kteří mají až 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (musí být doloženo zdravotnickým zařízením)  nemusí  testovat.

      - pro TV je povoleno využívání šaten (bez sprch)

       

     • Otevření sportovní haly a tělocvičny při Základní škole Jasanová

       

      S účinností ode dne 24. května 2021 až do odvolání mimořádného opatření MZd ze dne 19.5.2021 se obnovuje možnost pronájmů tělocvičny a sportovní haly za následujících omezení :

      - nesmí být přítomno více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a nesmí   být více než 12 osob ve skupině.

      - maximální počet návštěvníků v tělocvičně je 20 osob

      - maximální počet návštěvníků ve sportovní hale je 30 osob

      - přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje

      - všechny přítomné osoby musí splňovat podmínky stanovené v bodu I/18 opatření, s výjimkou dětí mladších 6 let věku:

      a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

      b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

      c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

      d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

      Ochranný prostředek dýchacích cest není při cvičení vyžadován.

       

     • Organizace školy od 24.5.2021

      Milí žáci a zakonní zástupci ,

       

      od 24.5. 2021 dochází k dalším změnám v organizaci školy :

       

      • všechny ročníky základní školy jsou vyučovány prezenčně
      • vstup do školy hlavním vchodem
      • samotestování žáků probíhá1x týdně 
      • výuka probíhá dle běžného rozvrhu
      • tělesná výchova je povolena i ve vnitřních prostorech
      • všichni strávníci mají přihlášeny obědy - možnost odhlášení  nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
      • vstup třetích osob do budovy školy v době přítomnosti žáků pouze v odůvodněných případech po domluvě  
      • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

       

                                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek

       

     • Organizace školy od 17. května 2021

       Milí žáci a zákonní zástupci od 17.5. dochází k dalším změnám a v organizaci chodu školy : 

       

      Vzdělávání – škola

      1. Od 17. 5. budou ve škole přítomni žáci celého prvního stupně, 6.B,7.B,8.B, 9.B ostatní distančně.
      2. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.
      3. Nadále platí všechna pravidla k testování a nošení ochranných roušek

      Vzdělávání – školní družina

      1. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
      2. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
      3. Obnovuje se provoz ranní družiny

      Školní stravování

      1. Žáci na prezenční výuce budou mít vždy zajištěné jídlo. V případě, že jídlo nechtějí, musí si ho odhlásit nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
      2. Žáci na distanční výuce nemají jídlo zajištěné a v případě potřeby si ho musí objednat, nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle : 530512632 , nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz . Jídlo si žák odnese v jídlonosiči domů. Výdej do jídlonosičů je od 13:30 do 14:00.

       

      Výše uvedené informace vychází z pokynů MŠMT : https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-final.pdf

                          

     • Organizace školy od 10. května 2021

      Milí žáci a vážení zákonní zástupci

      od 10.5. 2021 se vrací další třídy do prezenční výuky tak jak to tedy bude probíhat : 

      Vzdělávání – škola

      1. Bude probíhat v týdenních intervalech a to takto:
       1. Od 10.5. (dále liché týdny) budou přítomni ve škole žáci 1.A až 9.A, ostatní distančně.
       2. Od 17. 5. (dále sudé týdny) budou ve škole přítomni žáci 1.B až 9.B ostatní distančně.
       3. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.

      Další informace k organizaci Vám zašlou třídní učitelé a těšíme se na Vás

      Pro 1. stupeň se nic nemění.

  • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace