• Aktuality

     • Volby členů do školské rady za zákonné zástupce

       

      Vážení zákonní zástupci,

      volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula z vašich došlých návrhů na členy školské rady za zákonné zástupce sestavila tuto kandidátní listinu:

      1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

      2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

      3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

      4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

      5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

      Děkujeme za Vaše návrhy 

      Postup voleb: 

      v pondělí 28.6.2021  od 8:00 do 16:00 máte možnost tajnou volbou osobně zvolit své dva zástupce vhozením volebního lístku se zatrženým navrhovaným kandidátem do volební urny na vrátnici školy.

      Volič, obdrží volební lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek.

      Volí se pouze dva z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.)

      Volební  lístek Vám bude vydán na základě prokázání se občanským průkazem, případně jiným dokladem totožnosti na vrátnici školy v den voleb.

      Každý zákonný zástupce může volit jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

      Při nedostatečném počtu voličů (50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu. Kandidátní listina je neměnná.

                                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

      •  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
      • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
      •  Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje.
      • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režimpřestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace