• Aktuality

     • Pozvánka na závody

      V  sobotu 2. října se v parku na Kolišti uskuteční akce „Skolíme Koliště“.

      Tento festival běhu a dobré nálady má ambici nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů či kulturního programu a zároveň podpořit Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a seznámit veřejnost s jeho činností.

      více informací: http://www.skolimekoliste.cz/

      Leták ke stažení zde

       

     • Opatření Krajské hygienické stanice

      Krajská hygienická stanice dne 16.9. 2021 rozhodla na základě protiepidemického opatření uzavřít tyto třídy 7.B, 8.B,9.A,9.B., které přechází tímto dnem na distanční výuku. 

      Ostatní třídy pokračují v běžném režimu.

      Děkujeme za pochopení .

                                                                                                         Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

     • Volby do školské rady

      Vážení zákonní zástupci,

      ve čtvrtek 9.9. 2021 proběhla volba členů školské rady  za zákonné zástupce .

      Volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula sečetla Vaše hlasy odevzdané a konstatovala, že bylo odevzdáno 205 platných lístků.

      Výsledky voleb:

      1.  p. Helena Vaňková - 41 let, speciální pedagog - 114 hlasů

      2.  p. Marcela Šímová - 45 let, speciální pedagog -  86 hlasů

      3.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka – 76 hlasů

      4.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu – 71 hlasů

      5.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno – 50 hlasů

      Do školské rady při ZŠ Jasanová 2, byly Vámi zvoleny p. Mgr. Helena Vaňková a paní Mgr. Marcela Šímová. Oběma blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

      Všem zúčastněným voličům děkujeme za jejich hlas.       

     • Třídní schůzky a volby do školské rady

      Ve čtvrtek 9.9. 2021 proběhnou třídní schůzky pro 2.- 9. ročník a volby do školské rady za zákonné zástupce. 

      Zákonní zástupci z 2. - 9. ročníku volební lístky a instrukce obdrží na třídních schůzkách.

      Zákonní zástupci z 1. ročníku mohou odvolit od 15:00 do 17:00 ve vestibulu školy.

      Seznam vámi zvolených kandidátů 

      1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

      2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

      3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

      4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

      5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

       

      Přesnější informace ktřídním schůzkám Vám zašlou TU

       

  • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace