• Robotický kroužek

        28. 11. 2021

        Rozvoj logického a kritického myšlení hravou formou a zvídavost ve světě technologií - to jsou naši mladí "programátoři"!

        V kroužku robotiky si již vyzkoušeli naprogramovat vlastní 2D hru a nyní se učí programovat roboty. Ozobot využívá ke komunikaci unikátní barevný jazyk založený na různých variacích zelené, modré a červené, přičemž každá variace znamená pro Ozobota jiný povel – tzv. ozokód. Pro-Bot představuje pokročilejší model Bee-Bot a Blue-Bot a umožňuje pomocí numerické klávesnice a jednoduchého programovacího jazyka například malovat naprogramované geometrické obrazce. 

       • Screeningové testování 22. a 29.11.2021

        19. 11. 2021

         

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku (zde)

        • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021

        • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

        • Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám 

        • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu .

        Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

        Více informací zde

         

        Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

                                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Screeningové testování

        4. 11. 2021

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

         od pondělí 8.11. se bude na základě epidemiologických opatření na naší škole konat screeningové testování AG testy.

        Termíny:

        8.a 15.11.2021

        Postup testování bude stejný jako v září. Děti se samotestují, pedagog pouze instruuje a přihlíží.

        Žák si může přinést i svou vlastní testovací sadu, pokud je na seznamu schválených testů.

        U žáků 0.,1.,2. ročníku je možná přítomnost zákonného zástupce

        Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené MZ:

        - Po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

        - nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)

        - případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

        Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nemá patřičné potvrzení, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením

        Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).

        Bližší informace zde a zde

        Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

         

                 Děkujeme a společně to zvládneme 😊

                                                                                   S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Žákovský parlament

        1. 11. 2021

        I v letošním roce připravuje žákovský parlament celoroční hru, která bude provázena různými úkoly jako v Rychlých šípech. Máme tu další měsíc, se kterým bude spojena tajemná či strašidelná podzimní povídka.

        ÚKOL MĚSÍCE LISTOPADU: 

        Napiš krátkou podzimně laděnou tajemnou povídku. Minimálně 5 vět. 

        Svou povídku přines buď paní učitelce Ohnoutkové nebo panu učiteli Kozlovi nebo odešli na e-mailovou adresu karel.kozel@zsjundrov.cz do 30.11.2021.

    •    

   • Kontakty

    • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
    • reditel@zsjundrov.cz
    • stavkova@zsjundrov.cz
    • +420541220023
    • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
    • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
    • reditel@zsjundrov.cz
    • ID datové schránky: k9hmjye
    • bankovní spojení : 37335621/0100
    • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   • Přihlášení