• Aktuality

     • Robotický kroužek

      Rozvoj logického a kritického myšlení hravou formou a zvídavost ve světě technologií - to jsou naši mladí "programátoři"!

      V kroužku robotiky si již vyzkoušeli naprogramovat vlastní 2D hru a nyní se učí programovat roboty. Ozobot využívá ke komunikaci unikátní barevný jazyk založený na různých variacích zelené, modré a červené, přičemž každá variace znamená pro Ozobota jiný povel – tzv. ozokód. Pro-Bot představuje pokročilejší model Bee-Bot a Blue-Bot a umožňuje pomocí numerické klávesnice a jednoduchého programovacího jazyka například malovat naprogramované geometrické obrazce. 

     • Screeningové testování 22. a 29.11.2021

       

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku (zde)

      • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021

      • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

      • Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám 

      • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu .

      Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

      Více informací zde

       

      Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

                                                                                                                         Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Screeningové testování

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

       od pondělí 8.11. se bude na základě epidemiologických opatření na naší škole konat screeningové testování AG testy.

      Termíny:

      8.a 15.11.2021

      Postup testování bude stejný jako v září. Děti se samotestují, pedagog pouze instruuje a přihlíží.

      Žák si může přinést i svou vlastní testovací sadu, pokud je na seznamu schválených testů.

      U žáků 0.,1.,2. ročníku je možná přítomnost zákonného zástupce

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené MZ:

      - Po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

      - nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)

      - případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

      Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nemá patřičné potvrzení, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením

      Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).

      Bližší informace zde a zde

      Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

       

               Děkujeme a společně to zvládneme 😊

                                                                                 S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Žákovský parlament

      I v letošním roce připravuje žákovský parlament celoroční hru, která bude provázena různými úkoly jako v Rychlých šípech. Máme tu další měsíc, se kterým bude spojena tajemná či strašidelná podzimní povídka.

      ÚKOL MĚSÍCE LISTOPADU: 

      Napiš krátkou podzimně laděnou tajemnou povídku. Minimálně 5 vět. 

      Svou povídku přines buď paní učitelce Ohnoutkové nebo panu učiteli Kozlovi nebo odešli na e-mailovou adresu karel.kozel@zsjundrov.cz do 30.11.2021.

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace