• INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

        11. 3. 2021

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

        Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

        - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

        ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

        - 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

        ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

        - 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

        - 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

        ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

        Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky

        upraví, a změněného harmonogramu, budou  zaslány po vydání opatření obecné povahy.

                                                                                                                             Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

       • Provoz školy od 1.3. 2021

        28. 2. 2021

        Vážení zákonní zástupci a  milí žáci, 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

        vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření (zákaz přítomnosti žáků 3. až 9. ročníků ve školách)

        zakazuje od 1.3.2021 osobní přítomnost  :

        - dětí v mateřské škole

        - dětí v přípravné třídě

        - žáků 1. a 2. ročníků základní školy

        - ve zbývajících školních klubech a družinách,

        Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

        (informace pro 0., 1. a 2. ročník Vám zašlou TU v pondělí)

        Ošetřovné:

        informace pro rodiče :   zde

        Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

        Stravování:

        Po dobu distanční výuky poskytujeme stravování žákům formou výdeje do přinesených nádob.

        Výdej stravy bude probíhat od 11:30 do 13:30.

        Přístup do školní jídelny bude vchodem od sportovní haly (upozorňujeme na nutnost mít respirátor, případně chirurgickou roušku u dětí).

        Žáci, kteří měli obědy automaticky přihlášené (0., 1. a 2. ročník) si obědy v pondělí vyzvednou (bohužel již nelze odhlásit) a v případě nezájmu o stravování v dalších dnech si mohou obědy odhlásit s platností od úterý 2.3.2021 na www.strava.cz , případně na telefonním čísle : 530512632 (pondělí 1.3.2021) nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Ostatní žáci si mohou ( pokud je již nemají ) stejným způsobem obědy přihlásit.

        Omlouváme se za komplikace.

        V případě změny Vás budeme informovat.

        Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Stravování od 1.3.2021

        24. 2. 2021

        Vážení strávníci, 
        od pondělí 1.3. 2021 bychom měli opět vařit v naší školní kuchyni. 
        Žáci 0.,1. a 2. ročníku budou mít stravu automaticky přihlášenou - pokud nebudete mít o odběr stravy zájem, je potřeba si obědy odhlásit v aplikaci www.strava.cz.
        Žáci v distančním vzdělávání mají možnost si odběr stravy přihlásit opět v systému : www.strava.cz  a obědy si vyzvednout do přinesených nádob od 12:00. do 13:30. 
        Telefonní a e-mailové odhlášení momentálně není možné.
        Děkujeme za pochopení .
        S pozdravem

                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

       • Zajištění stravování od 15.2.2021

        10. 2. 2021

        Vážení rodiče a strávníci,

        z vážných důvodů nelze zajistit stravování od čtvrtka 11.2.2021.

        Všichni strávníci mají nyní obědy odhlášeny. Hledáme náhradní řešení, dovážení a vydávání obědů, tak aby byla splněna všechna hygienická a epidemiologická doporučení. Stravování by bylo zajištěno od pondělí 15.2.2021 pouze pro žáky fyzicky přítomné ve škole (0.,1.,2. ročník).

        Rodiče těchto žáků budou dnes anketou vyzváni, zda mají o tento druh stravování zájem.

        Děkujeme za pochopení a vstřícnost.Omlouváme se za komplikace.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Uzavření školní jídelny

        9. 2. 2021

        Vážení strávníci,

        na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí Brno je od 10.2.2021 z epidemiologických důvodů uzavřena školní kuchyně.

        Ve středu 10.2.2021 bohužel obědy nemohou být zajištěny a všichni strávníci jsou na tento den automaticky odhlášeni.

        Od čtvrtka 11.2.2021 je zajištěn dovoz obědů ze Školní kuchyně nám. Svornosti, z kapacitních důvodů však jen pro žáky fyzicky přítomné ve škole(tzn. žáci v distančním vzdělávání nemají od 10.2.2021 obědy).

        Od čtvrtka 11.2.2021 budou všichni žáci fyzicky ve škole přítomni přihlášeni k odběru obědů.

        Odhlášení odběru stravy je možno v aplikaci Strava, případně telefonicky na: 541 22 00 23 vždy dva dny předem nejpozději do 12:00.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

        29. 1. 2021

        Vážení rodiče,

        přihlášky na SŠ a zápisové lístky si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně v příštím týdnu v tuto dobu:

        Po 1. 2. 2021: 8.00 – 12.00

        Út 2. 2. 2021: 11.00 – 12.30, 13.00 – 15.00

        St 3. 2. 2021: 13.00 – 15.00

        Čt 4. 2. 2021: 13.00 – 15.00

        Pá 5. 2. 2021: 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00

        V jiném čase dle domluvy na tel. čísle: 530 512 616 nebo písemně: hajkova@zsjundrov.cz.

         

        Hájková Martina, výchovná poradkyně

       • Předání výpisu z vysvědčení

        27. 1. 2021

        Vážení zákonní zástupci,

        vzhledem k tomu, že je povolena osobní přítomnost jen žáků 1.a 2. ročníku ve škole,  obdrží tito výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2021 ve 4. vyučovací hodině ve škole.

        Ostatní si nemohou osobně vyzvednout výpis z vysvědčení, tento bude zpřístupněn elektronicky a to ve čtvrtek 28.1.2021 od 11:30 na EduPage .

        Postup k vyzvednutí elektronické výpisu z vysvědčení Vám byl zaslán do Edu Page. Originál bude žákům předán do tří dnů po návratu do školy.

        S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek

       • Nástup do školy od 4.1. 2021

        28. 12. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy, zdravíme Vás do nového roku a

        v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

         

        0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

        • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
        • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
        • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
        • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
        • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky
        • všechny třídy mají 4 vyučovací hodiny
        • příchody do školy:

        - hlavní vstup: 7:35 – 1.A. 7:45- 0.A, 7:55 - 0.B

        - vstup u školní družiny: 7:35 – 1.B, 7:45 - 2. A, 7:55 -2.B

        Sraz ve stanovený čas před určeným vchodem, žáky si vyzvedávají třídní učitelé.

         

        Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem – v pondělí 4.1.2021 mají od 9:00 třídnickou hodinu v Teamsech, kde jim TU předají informace k dalšímu průběhu

                                                                                                    

        Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

        • provoz bude zajištěn od 6:30 do 16.30 hod.
        • provoz ranní družiny se neruší- probíhá stejně jak před vánočními prázdninami
        • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
        • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

        Školní jídelna

        • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 4.1.2021 obědy

        – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

        • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
        • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci – je potřeba si obědy přihlásit :

        na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

         

         

         

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

        16. 12. 2020

        Vážení zákonní zástupci a žáci,

        Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

        • základních škol,
        • středních škol a konzervatoří,
        • vyšších odborných škol,
        • základních uměleckých škol,
        • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
        • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

        Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do školy naposledy v pátek 18. prosince.  Následují vánoční prázdniny do 3.1.2021. 

        Školní vyučování začne v pondělí 4.1. 2021 v režimu, který bude v souladu s aktuální situací.  Žáci i rodiče obdrží informace po rozhodnutí MŠMT.

        Školní stravování

        Obědy od 21.12. do 3.1.2021 mají všichni žáci odhlášené. Od 4.1. 2021 budou mít obědy opět přihlášené , pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

        Mgr. Přemysl Jeřábek

   •    

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení