• Obnovení pronájmů

        4. 12. 2020

        Vážení nájemci,

        v souladu s Usnesením vlády ČR  č. 498/2020 Sb. o krizovém opatření jsou od čtvrtka 3. 12. 2020 obnoveny pronájmy prostor tělocvičny a haly.

        Bude nutné dodržovat opatření zde

        V případě zájmu o obnovení pronájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz a upřesněte termín zahájení (po a út skupiny prosím o upřesnění zda máte zájem o 21.12. a 22.12.).

         

       • Informace k provozu školy od 30.11. 2020

        23. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        od pondělí 30.11.2020 se již konečně vracíme do školy a aby vše dobře probíhalo, tak zde je pár informací k provozu: 

        Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

        Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

         Je povolena osobní přítomnost žáků ve škole a povinná prezenční výuka.

        • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

        • žáků 1. stupně základních škol,

        • žáků 9. ročníků základních škol,

        • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

        Rozdělení tříd školy pro rotační výuku na 2 skupiny

        V týdnu od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 1.stupně, 6.A,6.B,7.A.9.A,9.B, v týdnu od 7. 12. 2020 žáci 1. stupně,   7.B, 8.A, 8.B, 9.A,9.B

        Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

        Upravený rozvrh probíhá bez nultých a odpoledních vyučovacích hodin

        Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

        ·         Pokud není z organizačních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

        ·         Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

        ·         Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny .

        ·         Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně u učitele nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

        ·         Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

        ·         Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

        Školní družina od 30.11.2020

        ·       Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 0. až 4. ročníku. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

        ·       Provoz školní družiny je od 6.30 do 16:30. Pro ranní družinu je potřeba se přihlásit z organizačních důvodů do čtvrtka 26.11.2020 do 12:00 na e-mail: ohnoutkova@zsjundrov.cz . Netýká se již přihlášených žáků z minulého týdne.

        Školní stravování

        Všichni žáci jsou od 30.11.2020 k odběru obědů automaticky přihlášeni - pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

        ·       Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

        ·       Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do přinesených nádob

        ·       Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 13.30 do 14:00, stejně tak i cizí strávníci (sourozenci si mohou oběd navzájem vyzvednout při odchodu ze školy)

        ·       Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

        ·       Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

        Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

        Další informace Vám zašlou třídní učitelé. 

        Děkujeme za pochopení . Přejeme pevné zdraví. A těšíme se na Vás a návrat k normálu. 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Provoz školy od 30.11.2020

        20. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        dle sdělení MŠMT se žáci z distanční výuky vrátí do škol k 30.11.2020

        Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů a zveřejněny na webových stránkách školy v pondělí 23.11.2020. 

        S pozdravem a přáním pevného zdraví 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

         

       • Provoz školy od 18.11.2020

        13. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy,

        v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

         

        0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

        • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
        • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
        • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
        • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
        • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky

        Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

        • provoz bude zajištěn od 6:30  do 16.30 hod.
        • provoz ranní družiny se neruší, prosíme o zvážení nutnosti a zaslání závazného zájmu o ranní družinu do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 na e-mail: reditel@zsjundrov.cz
        • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
        • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

        Školní jídelna

        • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 18.11.2020 obědy

        – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
        • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci

         

        Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ke stažení zde)

         

        Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude nadále probíhat distančním způsobem

                                                                                                    

        V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022  pokračuje zákaz osobní přítomnosti žáků 3. - 9. ročníku na základním vzdělávání v základní škole, rovněž je zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání - (úhrada bude poměrně ponížena).

        Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

        Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Prodloužení distanční výuky

        1. 11. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně),

        pokračuje distanční výuka pro 0. ročník, 1. a 2. stupeň. Školní družina je mimo provoz. 

        Výuka bude probíhat pomocí Teamsů a Edupage, tak jak v předchozím období.

        Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

        1. stupeň od 11:00 do 12:00
        2. stupeň  od 12:00 do 13:00

        Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

        Pro stravování je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Držte se a dávejte na sebe pozor, přejeme Vám pevné zdraví 

                                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

         

       • Informace pro strávníky

        26. 10. 2020

        Vážení strávníci,

        od 2.11. 2020 budeme již vařit obědy v naší nově rekonstruované kuchyni. Po dobu podzimních prázdnin byly obědy všem strávníkům odhlášené. V případě zájmu o stravování od 2.11.2020 je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

       • Prodloužení podzimních prázdnin

        20. 10. 2020

        Na základě opatření MŠMT jsou podzimní prázdniny : od 26.10.- 30.10.2020

        Po dobu podzimních prázdnin se obědy nevydávají

        OPATŘENÍ MŠMT

        Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

        t a k t o :

        Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol,středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

        Přejeme pevné zdraví 

                                                                                                                       Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel 

         

         

       • Čerpání ošetřovné

        14. 10. 2020

        Vážení rodiče,

        pokud budete v následujících dnech čerpat na vaše dítě ošetřovné, již není potřeba potvrzení z naší základní školy o jejím uzavření. ČSSZ připravuje formulář, který vyplní samotný zaměstnanec formou čestného prohlášení a bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

        Více čtěte na https://www.mpsv.cz/osetrovne  a 

        https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

                                                                                                                                                     Ida Kolaříková

                                                                                                                                      hospodářka ZŠ Jasanová 2, Brno

       • Distanční vzdělávání

        13. 10. 2020

        Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

        od středy14.10.2020 na základě opatření vlády ČR ze dne 12.10. 2020 přecházíme na distanční výuku do 23.10.2020. Od 26.10.2020 do 30. 10. 2020  jsou podzimní prázdniny.

        Toto opatření se týká 0. ročníků, 1. i 2. stupně.

        Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který vám bude zaslán pomocí Edupage, případně Teams.

        Distanční výuka je povinná.

        Školní družina bude uzavřena.

        Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

        1. stupeň od 11:00 do 12:00
        2. stupeň  od 12:00 do 13:00

        Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

        Pokud nemáte o výdej stravy zájem je potřeba se odhlásit na tel. čísle : 530512632 do 12:30.

        Děkujeme za pochopení a věřím, že to společně zvládneme

        Přejeme Vám pevné zdraví

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

         

       • Celoroční soutěž tříd v hlavolamech

        12. 10. 2020

        Letošní rok je poněkud zvláštní tím, že nemůžeme pořádat již tradiční akce. Ale máme tu jednu soutěž, kterou pořádat můžeme! Jedná se o řešení různých rébusů a hlavolamů.

         

        Soutěžní úkoly jsou rozděleny na 1. a 2. stupeň a jednotlivé úkoly budou zadávány vždy na 14 dní,

        najdete je zde

         

        Soutěžní odpovědi odevzdávejte za třídy (nikoli jednotlivce) do schránky na nástěnce žákovského parlamentu.

         

        Těšíme se na vaše řešení a držíme palce!

       • Výuka v příštích dvou týdnech

        9. 10. 2020

        Vážení zákonní zástupci,

        na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 8.10.2020 bude probíhat výuka v týdnu od 12.10. do 16.10. 2020 takto:

        1.      stupeň a přípravné třídy – stejný režim jako doposud

        2.      stupeň - 6. a 7. ročníky prezenční výuka bez 0. a odp. hod.,  8. a 9. roč. distanční výuka

        úkoly pro práci v distanční výuce budou zadávány pomocí Edupage a Teams – distanční výuka je povinná

        Obědy pro žáky v distanční výuce do jídlonosičů budou vydávány od 11:00 – do 11.20 – příchod přes dvůr od školní haly – pokud žáci nebudou stravování využívat, musí se odhlásit na tel. čísle : 530512632.

        V následujícím týdnu (19. 10.- 23.10. 2020) by měly  8. a 9. ročníky prezenční výuku bez 0. a odpoledních hodin a 6. a 7. ročníky výuku distanční.

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       • Pronájmy

        9. 10. 2020

        Na základě  usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020

        jsou všechny vnitřní sportovní prostory (včetně bazénu ) pro pronájmy až do odvolání uzavřeny .

        Děkujeme za pochopení. 

       • Noc s Andersenem 2020

        8. 10. 2020

        Letos nemáme možnost strávit Noc s Andersenem, tak jako předešlé roky (spoustou aktivit ve škole a společným nocováním), ale hlavní myšlenku akce dodržet můžeme. Je to podpora dětského čtenářství.

        V pátek 9. 10. 2020 (můžete samozřejmě i jindy) si vezměte první díl série knih o Harry Potterovi

         a přečtěte si první kapitolu.

        Otázky budou zveřejněné v pondělí 12. 10. 2020

        Za správné odpovědi vás čeká malá odměna.

         

       • Sportovní kroužek

        6. 10. 2020

        Vážení rodiče, milí žáci, 

        sportovní kroužek pro 1. stupeň bude zahájen v pondělí 19.10.2020. Kroužek bude probíhat pod vedením odborně zdatných trenérů a žáci mají možnost si vyzkoušet více druhů sportů. 

        Více informací naleznete zde

        Děkujeme a budeme se těšit! 

         

       • Omezení vstupu veřejnosti do školy.

        17. 9. 2020

          Z důvodu vývoje epidemiologické situace platí od pondělí 21. 9. 2020 až do odvolání omezení vstupu veřejnosti i rodičů do prostor školy s výjimkou sportovišť. Vedoucí kroužků si budou děti vyzvedávat před vstupem do školy.  Předem ohlášené návštěvy jsou možné pouze se souhlasem vedení školy.

        Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace. 

        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       • Nošení roušek od 18.9.2020

        17. 9. 2020

        Vážení zákonní zástupci  a žáci ,

        na základě mimořádného opatření MZ zde ze 17.9.2020 je od pátku 18.9.2020 povinnost nosit roušky pro druhý stupeň i ve vyučování. Bližší informace zde.

        Děkujeme za pochopení.

                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

         

       • Roušky ve škole

        9. 9. 2020

        Dobrý den, 

        od 10.9.2020 (dle  dnešního vyjádření MŠMT a MZ ) žáci a zaměstnanci školy budou nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách zatím nemusí. Žáci budou mít s sebou minimálně dvě roušky. Prosíme návštěvy ve škole , aby používaly roušky. Situace se může měnit.

         Děkujeme za pochopení.

   •    

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení