• Mimořádné opatření

        10. 3. 2020

        Vážení rodiče, 

        na základě rozhodnutí vlády ze dne 10.3.2020 :

        Je škola od 11.3. 2020 uzavřena pro přítomnost žáků a studentů až do odvolání. Opatření se týká i školní družiny, školního klubu, kroužků a školní jídelny. 

        Sledujte prosím informace na školním informačním systému Edupage. (www.zsjundrov.cz)

        Děkujeme za pochopení

        Viz : Prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

        Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. II. 

        Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

       • Příběhy našich sousedů s kapelníkem Moravanky Janem Slabákem

        5. 3. 2020

        I v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Za svého pamětníka si vybrali trumpetistu a kapelníka slavné Moravanky pana Jana Slabáka, který v Jundrově žije už mnoho let. Dívky 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezka Prokopová s ním natočily rozhovor, v Radiu R pak dle scénáře zpracovaly audioreportáž, sepsaly jeho životopis. Na závěr připravily o panu Slabákovi prezentaci, kterou představí na slavnostním setkání několika těchto pamětníků v úterý 10. března 2020 v 18 hodin v Kanceláři veřejného ochránce práv na Údolní ul. 39.  Všechny srdečně zveme.

        Jednotlivé úseky jejich práce si můžete prohlédnout na adrese:

        https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

       • O POHÁR BOŘKA STAVITELE

        3. 3. 2020

         

        Na závěr prvního pololetí jsme ve škole uspořádali tradiční „stavitelskou“ soutěž
        O pohár Bořka stavitele. Každá třída vyslala své zástupce, kteří z nanukových dřívek
        a malých dřevěných špachtlí poskládali originální architektonikou stavbu. Mezi jejich výtvory se objevily nejrůznější pyramidální konstrukce, nápodoby farmářských osad s ohradami, stavby s židovskými prvky, zimní motivy s vločkami i polámané srdce. Vystavené práce hodnotili tentokrát všichni zbývající žáci školy. První místo získala 7.A, o druhé místo se podělili žáci 2. B a 5.A a třetí místo obsadila 6.A. Vítězům a dalším soutěžícím gratulujeme
        a těšíme se na jejich příští architektonické nápady.

       • NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

        3. 3. 2020

         

        NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

        Dne 27. ledna skládali někteří deváťáci Mezinárodní certifikát z německého jazyka ÖSD Zertifikat A2. Od září se pravidelně každou středu setkávali v kroužku Němčina trochu jinak a společně s panem učitelem Kozlem trénovali gramatiku, pravopis, slovní zásobu
        a konverzaci na nejrůznější témata. U zkoušky, kterou pravidelně organizuje Rakouský institut v Brně, uspěli Anita Vodová a Ondřej Červinka. Oběma blahopřejeme a přejeme, ať jim je němčina dobrým pomocníkem nejen při cestě na střední školy, ale i celým jejich dalším životem.

       • DO BOJE S ČEŠTINOU!

        3. 3. 2020

         

         

        Ve středu 27. listopadu 2019 se 18 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ Jasanová zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. V první části se potýkali s pravopisnými a gramatickými pravidly, zamýšleli se nad významy slov i významem čárky ve větě, hledali typické znaky pro umělecký, odborný, prostě sdělovací a publicistický styl. Druhá část olympiády byla tradičně věnována psaní slohových textů na zadané téma. Letošní zadání znělo Tomu říkám překvapení! a žáci si sami mohli zvolit, jakou prozaickou formou téma zpracují. Nejčastěji se objevovala vyprávění, ale vyskytla se i úvaha, popis. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michaela Fialová (9. tř.) na 1. místě, Patrik Kašpar (9. tř.) na 2. místě a David Lančík
        (9. tř.) na 3. místě. Gratulujeme!

        Všem soutěžícím děkujeme za účast, oceňujeme odvahu a chuť vyzrát nad češtinou a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních a zkouškách.

         

       • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        2. 3. 2020

        Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

        27. – 28. března 2020

         

        Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po šestnácté.

        V letošním roce si připomínáme 20. výročí českého překladu  a vydání Harryho Pottera. Proto se celé letošní pohádkové nocování na naší škole bude inspirovat jeho dobrodružstvími.

        Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

        18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

        Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

        pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, zdolávání překážek v tělocvičně, čarodějnický tanec, výroba kouzelnických lektvarů,  zajímavé stolní hry…

        21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

        Konec akce: sobota 28. března  8.00 hod.

        Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 25. března.

                                                       Jana Ohnoutková

         

        Úkol č. 1: Nakresli, podle své fantazie, na výkres o formátu A4, svou kouzelnou třídu, nebo přímo celou školu.

         

        Úkol č. 2: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 9. března.

         

         

        Úkol č. 3: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 16. března.

         

         

       • LVK Kouty 2. stupeň

        6. 2. 2020

        Dnes jsme dopoledne lyžovali, snowboardovali a trénovali na odpolední slalom. Odpoledne proběhly závody v slalomu, které všichni závodnici úspěšně absolvovali. Večer proběhlo vyhlášení soutěží v úklidu a v slalomu. Všichni jsou v pořádku a těší se zítra na Vás.:-)Ráno uklidíme, sbalíme a ještě pojedeme lyžovat. Odpoledne plánujeme příjezd okolo 17:00

       • LVK Kouty 2. stupeň

        5. 2. 2020

        Dnes nám nádherně sněžilo, trochu foukalo , ale hlavně se jezdilo :-) na lyžích i na snowboardech. Odpoledne jsme u chaty postavili stavby ze sněhu a hráli hry. Večer jsme rozlosovali závody na zítřek. Zdravíme a pozdravujeme.

       • Matematické soutěže 2019/2020

        3. 2. 2020

        Matematická olympiáda 

        Úspěšní řešitelé školního kola Z5: Anna Mejzlíková, Anna Procházková

         

        Pythagoriáda 

        Úspěšní řešitelé školního kola:

        5. tř.: Anna Mejzlíková, David Vaněk, Valerie Jakubcová, Jonáš Vik

        7. tř.: Alexandra Píšková

         

        Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

        Mgr. Martina Hájková

          

       • Hippo Yoga

        28. 1. 2020

         

        Milí rodiče,

        ve 2. pololetí nově otevíráme pro žáky ZŠ Jasanová kroužek jógy, a to každý čtvrtek odpoledne s certifikovanou lektorkou Monikou.

        Kroužek jógy na Vaší škole je součástí projektu Jóga do škol, který podporuje Škola podnikavých žen.

        Našim cílem je podpora zdravého fyzického i psychického vývoje Vašich dětí. S dětmi cvičíme dle unikátní koncepce, která vychází z dlouholetého učení pana B. K. S. Iyengara.

        Zakomponovány jsou i prvky doporučované dětskými fyzioterapeuty. Cvičíme s pomůckami, aby se děti do pozic dostávaly správně, a také, aby je jóga bavila. Na našich hodinách nechybí hry a povídání. Děti si vyzkoušejí i různé role v týmu při skupinových aktivitách.

        Dotazy ráda zodpovím na 774 431 977. Více informací najdete na webu: www.hippoyoga.cz

        S přáním krásného dne,

         

        Ing.et Ing. Hana-Marie Stejná, MSc.

        Zakladatelka školy Hippo Yoga

       • LVK Kouty 1.stupeň

        22. 1. 2020

        Dnesjsme dopoledne vyrazili v rámci odpočinkového dne na Tetřeví chatu a protože ski bus měl poruchu tak odpoledne jsme lyžovali a snowboardovali u chaty. Zítra nás čekají závody . Všichni jsou v pohodě a zdraví Vás.

       • ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2019/2020 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

        7. 1. 2020

         

        Dne 17. 12. 2019 se na ZŠ Jasanová konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle ročníků, přičemž vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola.

        Systém soutěže:

        Každá kategorie obsahovala soutěžní otázky a úkoly rozdělené do tří bloků: práce s atlasem (řešení všech otázek a úkolů této části vycházela ze školního atlasu), test geografických znalostí (teoretické znalosti z oboru geografie bez možnosti využití školního atlasu) a praktická část (práce s mapou, tabulkami, grafy, texty a tvorba mapy).

        Výsledky (nejlepší 3 z každé kategorie):  (podtržení vítězové postupují do okresního kola)

        Kategorie A – 6. ročník (celkem 80 bodů)

        1. Barbora Bednářová (6.A) – 53,5 bodů
        2. Klára Horáková (6.A) – 42 b
        3. Martin Chvátal (6.B) – 40 b

        Kategorie B – 7. ročník (celkem 90 bodů)

        1. Klára Holánová (7.A) – 80 bodů
        2. Adam Horák (7.A) – 69 b
        3. Nela Kratochvílová (7.A) a Jolana Kašpárková (7.B) – 68 b

        Kategorie C – 8. + 9. ročník (celkem 90 bodů)

        1. Kateřina Pelikánová (9.) – 66,5 bodů
        2. Viktorie Kosmáková (8.B) – 58 b
        3. Anna Koláčná (8.B) – 55 b

         

        Všem soutěžícím děkuji za účast, vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchů do okresního kola.

        Mgr. Jakub Rajsigl

   •    

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení