• Aktuality

     • Nástup do školy

      Dobrý den, máme za sebou  návrat do školy a první testování. 

      Děkuji všem za zdárnou přípravu a bezproblémový průběh. Velká pochvala dětem, byly velmi šíkovné :-).

       

     • Informace pro strávníky

      Od 12.4.2021 mají žáci, kteří budou v prezenční výuce odběr stravy ve škole. Žáci v distanční výuce mají možnost si obědy vyzvednout ve školní jídelně do přinesených nádob v čase od 13:30 do 14:00 

      Děkujeme 

     • Rotační výuka a rozdělení tříd 1. stupně od 12.4.2021

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 12. - 16. 4. 2021: 0.A, 0.B, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A  (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 19. - 23. 4. 2021: 0.A, 0,B, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Informace k organizaci vzdělávání a způsobu testování budou zaslány ve  čtvrtek 8. 4. 2021 

     • Velikonoční prázdniny

      Ve čtvrtek 1.4.2021 jsou velikonoční prázdniny 

      V pátek 2.4. a v pondělí 5.4. 2021 jsou státní svátky 

      Přejeme pohodové velikonoční svátky 

       

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      -  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení 

      - do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

     • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

      - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

      - 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

      - 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

      - 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

      Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky

      upraví, a změněného harmonogramu, budou  zaslány po vydání opatření obecné povahy.

                                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

     • Výdej obědů

      Obědy strávníkům do přinesených nádob

      budou od pondělí 8.3. 2021 vydávány od 11:30 do 13:00

     • Provoz školy od 1.3. 2021

      Vážení zákonní zástupci a  milí žáci, 

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

      vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření (zákaz přítomnosti žáků 3. až 9. ročníků ve školách)

      zakazuje od 1.3.2021 osobní přítomnost  :

      - dětí v mateřské škole

      - dětí v přípravné třídě

      - žáků 1. a 2. ročníků základní školy

      - ve zbývajících školních klubech a družinách,

      Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

      (informace pro 0., 1. a 2. ročník Vám zašlou TU v pondělí)

      Ošetřovné:

      informace pro rodiče :   zde

      Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

      Stravování:

      Po dobu distanční výuky poskytujeme stravování žákům formou výdeje do přinesených nádob.

      Výdej stravy bude probíhat od 11:30 do 13:30.

      Přístup do školní jídelny bude vchodem od sportovní haly (upozorňujeme na nutnost mít respirátor, případně chirurgickou roušku u dětí).

      Žáci, kteří měli obědy automaticky přihlášené (0., 1. a 2. ročník) si obědy v pondělí vyzvednou (bohužel již nelze odhlásit) a v případě nezájmu o stravování v dalších dnech si mohou obědy odhlásit s platností od úterý 2.3.2021 na www.strava.cz , případně na telefonním čísle : 530512632 (pondělí 1.3.2021) nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      Ostatní žáci si mohou ( pokud je již nemají ) stejným způsobem obědy přihlásit.

      Omlouváme se za komplikace.

      V případě změny Vás budeme informovat.

      Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Stravování od 1.3.2021

      Vážení strávníci, 
      od pondělí 1.3. 2021 bychom měli opět vařit v naší školní kuchyni. 
      Žáci 0.,1. a 2. ročníku budou mít stravu automaticky přihlášenou - pokud nebudete mít o odběr stravy zájem, je potřeba si obědy odhlásit v aplikaci www.strava.cz.
      Žáci v distančním vzdělávání mají možnost si odběr stravy přihlásit opět v systému : www.strava.cz  a obědy si vyzvednout do přinesených nádob od 12:00. do 13:30. 
      Telefonní a e-mailové odhlášení momentálně není možné.
      Děkujeme za pochopení .
      S pozdravem

                                                                                                                        Mgr. Přemysl Jeřábek

     • Zajištění stravování od 15.2.2021

      Vážení rodiče a strávníci,

      z vážných důvodů nelze zajistit stravování od čtvrtka 11.2.2021.

      Všichni strávníci mají nyní obědy odhlášeny. Hledáme náhradní řešení, dovážení a vydávání obědů, tak aby byla splněna všechna hygienická a epidemiologická doporučení. Stravování by bylo zajištěno od pondělí 15.2.2021 pouze pro žáky fyzicky přítomné ve škole (0.,1.,2. ročník).

      Rodiče těchto žáků budou dnes anketou vyzváni, zda mají o tento druh stravování zájem.

      Děkujeme za pochopení a vstřícnost.Omlouváme se za komplikace.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Uzavření školní jídelny

      Vážení strávníci,

      na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí Brno je od 10.2.2021 z epidemiologických důvodů uzavřena školní kuchyně.

      Ve středu 10.2.2021 bohužel obědy nemohou být zajištěny a všichni strávníci jsou na tento den automaticky odhlášeni.

      Od čtvrtka 11.2.2021 je zajištěn dovoz obědů ze Školní kuchyně nám. Svornosti, z kapacitních důvodů však jen pro žáky fyzicky přítomné ve škole(tzn. žáci v distančním vzdělávání nemají od 10.2.2021 obědy).

      Od čtvrtka 11.2.2021 budou všichni žáci fyzicky ve škole přítomni přihlášeni k odběru obědů.

      Odhlášení odběru stravy je možno v aplikaci Strava, případně telefonicky na: 541 22 00 23 vždy dva dny předem nejpozději do 12:00.

      Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Potvrzování přihlášek na SŠ

       

       

      Vážení rodiče, milí žáci,

      přihlášky na SŠ můžete přinést k výchovné poradkyni na potvrzení ve dnech 8. – 19. 2. 2021 v době:

      Po: 8.00 – 12.00

      Út: 13.00 – 15.00

      St: 13.00 – 15.00

      Čt: 13.00 – 15.00

      Pá: 8.00 – 9.30

      V jiném čase dle domluvy na tel. čísle: 530 512 616 nebo písemně: hajkova@zsjundrov.cz.

       

      Hájková Martina, výchovná poradkyně

     • Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

      Vážení rodiče,

      přihlášky na SŠ a zápisové lístky si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně v příštím týdnu v tuto dobu:

      Po 1. 2. 2021: 8.00 – 12.00

      Út 2. 2. 2021: 11.00 – 12.30, 13.00 – 15.00

      St 3. 2. 2021: 13.00 – 15.00

      Čt 4. 2. 2021: 13.00 – 15.00

      Pá 5. 2. 2021: 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00

      V jiném čase dle domluvy na tel. čísle: 530 512 616 nebo písemně: hajkova@zsjundrov.cz.

       

      Hájková Martina, výchovná poradkyně

     • Předání výpisu z vysvědčení

      Vážení zákonní zástupci,

      vzhledem k tomu, že je povolena osobní přítomnost jen žáků 1.a 2. ročníku ve škole,  obdrží tito výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2021 ve 4. vyučovací hodině ve škole.

      Ostatní si nemohou osobně vyzvednout výpis z vysvědčení, tento bude zpřístupněn elektronicky a to ve čtvrtek 28.1.2021 od 11:30 na EduPage .

      Postup k vyzvednutí elektronické výpisu z vysvědčení Vám byl zaslán do Edu Page. Originál bude žákům předán do tří dnů po návratu do školy.

      S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek

     • Nástup do školy od 4.1. 2021

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy, zdravíme Vás do nového roku a

      v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

       

      0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

      • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
      • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
      • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
      • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
      • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky
      • všechny třídy mají 4 vyučovací hodiny
      • příchody do školy:

      - hlavní vstup: 7:35 – 1.A. 7:45- 0.A, 7:55 - 0.B

      - vstup u školní družiny: 7:35 – 1.B, 7:45 - 2. A, 7:55 -2.B

      Sraz ve stanovený čas před určeným vchodem, žáky si vyzvedávají třídní učitelé.

       

      Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem – v pondělí 4.1.2021 mají od 9:00 třídnickou hodinu v Teamsech, kde jim TU předají informace k dalšímu průběhu

                                                                                                  

      Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

      • provoz bude zajištěn od 6:30 do 16.30 hod.
      • provoz ranní družiny se neruší- probíhá stejně jak před vánočními prázdninami
      • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
      • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

      Školní jídelna

      • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 4.1.2021 obědy

      – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

      • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
      • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci – je potřeba si obědy přihlásit :

      na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

       

       

       

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Betlémské světlo

      Betlémské světlo je možno vyzvednout ve škole v pondělí 21.12. do 14:00  a v úterý 22.12. do 12:00

      Děkujeme skautům za donos a nachystání. 

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace