• Aktuality

     • LVK Kohútka středa, čtvrtek

      Ve středu zde byla mlha, že by se dala krájet, ale zvládli jsme lyžovat . Odpoledne jsme se prošli po okolí a užívali se sněhu. Ve čtvrtek již slunečno, nádherné lyžování a odpoledne závody. Všichni jsou v pohodě a těší se zítra na Vás.

     • LVK Kohútka úterý

      Máme za sebou lyžařský den a plno zážitku. Sněhu plno a vysvitlo i sluníčko. Zítra nás čeká snowboarding a výlet po okolí. Všichni jsou zdraví a v pořádku. 

     • Informace z LVK

      S radostí oznamujeme, že účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo a nyní probíhá ubytování :-)  

     • Předávání mezinárodních certifikátů z německého jazyka

      Dne 24.1. skládali tři žáci z třídy 9.B Zuzana Mrhačová, Lukáš Starý a Jolana Kašpárková evropský mezinárodní certifikát z německého jazyka, ÖSD Zertifikat A2.

      Na tuto zkoušku se soustavně připravovali v rámci kroužku dvě pololetí a během nich trénovali dovednosti receptivní (poslech a čtení) a produktivní (psaní a mluvení).

      Jejich snažení se přeměnilo v úspěšné získání tohoto diplomu. 

      Blahopřejeme :-)

      Mgr. Karel Kozel

     • Změna v testování od 31.1.2022

      Od 31.1.2022 mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

      Pro  využití této výjimky je potřeba dodat potvrzení(certifikát). 

     • Informace z LVK 4

      Pooslední lyžování za námi. Všichni sjeli velkou sjezdovku, vyvezli se šestisedačkou a užili si výborné lyžování. Vyjíždíme z Koutů a předpokládaný příjezd mezi 16:30 až 17:00. Zdravíme a těšíme se na Vás.

     • Informace z LVK 3

      Máme za sebou další den lyžování a závody. Zítra nás čeká balení, lyžování a odjezd . Zdravíme a těšíme se na Vás.

     • Informace z LVK 2

      Máme za sebou půlku kurzu. Všichni lyžují na vleku a probíhá výcvik v družstvech. Jsme zdraví a těšíme se na odpolední závody:-).

     • Projektový den "Vynálezce"

      V  předvánočním čase vyučující matematiky, fyziky a chemie připravili pro žáky projektový den „Vynálezce“ zaměřený na rozvoj gramotností, znalostí a dovedností.

      V první části žáci řešili logické úlohy, dále zhlédli krátké video a následně na dané téma vypracovávali koláže. Završením práce byla vernisáž na chodbách školy, kde si všichni mohli prohlédnout zajímavé prezentace o Archimédovi, J. Gutenbergovi, I. Newtonovi, T. Edisonovi, G. Galileim, A. Einsteinovi, M. Faradayovi a M. Curie-Sklodowské.

      Vybrat nejlepší práce bylo velmi náročné, protože všechny se moc povedly. Žáci se snažili plnit úkoly zodpovědně, pracovali s nasazením a někteří byli velmi kreativní. Všichni byli za svoji práci odměněni.

      Porota hodnotila nejlepší práce tříd a jednotlivých skupin.

      Ze tříd byla vybrána 8.A a ze skupin žákyně 7.B – Emma Zavadilová, Anna Procházková, Daria Gataullina, Adéla Krupičková, Kristýna Vyzinová a žákyně 8.A – Eliška Frolíková, Klára Horáková, Nikol Sedláčková, Agáta Navrátilová.

      Všem moc gratulujeme.

     • Žákovský parlament - úkol měsíce ledna

      Úkoly letošní celoškolní soutěže jsou na naší škole ve znamení Rychlých šípů. Přečtěte si knihu Záhada hlavolamu a odpovězte na otázky:

      Otázky na leden

      1.       Kdo je autorem Rychlých šípů?

      2.       Jaká jsou jména, nebo přezdívky členů klubu Rychlých šípů?

      3.       V knize Záhada hlavolamu hraje důležitou roli hlavolam. Jak vypadal?

      4.       Jaké velké tajemství hlavolam skrýval?

      5.       Jak se říká části města, ve které žili Vontové?

     • Informace k screeningovému testování

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      v období od 3. do 16. ledna 2022 bude ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek.

       Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření.

       Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

      V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. 

      Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor) 

      Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19. 

      Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

      Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.

      Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay.

      To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu.

      V případě, že bude test PCR pozitivní, bude škola postupovat podle pokynů KHS.

      Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let a další režimová opatření.

      Časté otázky k testování jsou zodpovězeny zde.

      Informační leták pro rodiče zde

      Děkuji za spolupráci a v novém roce jen to nejlepší 

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace