• Aktuality

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

      V pátek 18. 3. 2022 na naší škole proběhla mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN - O soutěži (matematickyklokan.net).

      Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola v jednotlivých kategoriích jsou:

      Cvrček (žáci 2. a 3. tříd): Michal Šuba, Jakub Hertl, Jakub Gluch, Samuel Kerum, Filip Zbíral, David Frýbort, Antonín Baldík, Pavel Palatický, Matouš Parůžek,

      Klokánek (žáci 4. a 5. tříd): Ondřej Kučera, Michaela Konečná, Alžběta Hublová, Jana Přichystalová, Jakub Mrkos, Denisa Úlehlová,

      Benjamín (žáci 6. a 7. tříd): Štěpán Šanca, Eliška Šímová, Simon Štroblík, Jakub Bednář, Štěpán Pleský, Jakub Parůžek, Vojtěch Truska, Jakub Starý, Adéla Králíková,

      Kadet (žáci 8. a 9. tříd): Klára Holánová, Jiří Meca, Zuzana Báčová, Martin Chvátal.

      Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

       

      Mgr. Martina Hájková

     • Projektový den "Matematika kolem nás"

      Minulý týden proběhl na 2.stupni projektový den „Matematika kolem nás“ zaměřený na propojení školy s praxí a realitou běžného života a rozvoj klíčových kompetencí. 

      První část projektu byla zaměřena na uplatnění matematiky v různých profesích. Každá třída měla na školní zahradě vyznačený prostor, kde hledala barevné obálky, přičemž každá obálka představovala jedno povolání a úkol, s kterým se v dané profesi mohou setkat. Úkolem bylo si po celou dobu zaznamenávat správné řešení a pomocí návodu, v poslední obálce, sestavit 3-místný kód. Následně museli ve školních prostorách nalézt skříňku a pomocí kódu ji odemknout - obsah skříňky ("stavební materiál" a přidělený rozpočet) byl základem pro další část projektu. 

      Druhá část projektu byla zaměřena na prostorovou představivost a finanční gramotnost. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a vylosovali si křížovku zaměřenou na geometrii. V každé křížovce vyšla jiná tajenka - obývací pokoj, ložnice, koupelna, pracovna, zahrada. Úkolem žáků bylo vymodelovat ve skupinách danou místnost/ zahradu, tedy každá třída sestavila jeden dům, pomocí libovolné techniky. Žáci museli vybavit místnosti tak, aby se vešli do rozpočtu rodiny.

      Vybrat nejlepší práce bylo velmi náročné, protože všechny se moc povedly. Všichni žáci, včetně těch, pro které není matematika silnou stránkou, se maximálně zapojili a prokázali svoji kreativitu. Pracovali po celou dobu zodpovědně, s mimořádným nasazením.

      Porota hodnotila nejlepší práce tříd a jednotlivých skupin

      Ze tříd byla vybrána 7.A a ze skupin žák 9.B – David Velešík a Daniel Městka.

      Všem moc gratulujeme! :-)

     • Noc s Andersenem Úkol číslo 2:

       

       Doplňte chybějící slova

      do říkanek z knížky Kukadla od Josefa Lady

      Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li ………………, nezmoknem.

      Krtek leze podle meze, vyměřuje……….. sysel za ním pytel veze, že bude mlít mouku.

      Tralala, Kočička se vdávala, pejsek si ji bral,

      náš kulhavý valach na dudy jim ………….

      Běží liška k ………nese pytel zázvoru.

      Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.

      Houpy, houpy, houpy, bojí se jen hloupý.

      Jen ať si nás pejsek straší, my jsme jedli vtipnou …..

      Kolotoč, kolotoč, jen se pěkně rychle ……

      Spadnout? Co vás napadá, to by byla hromada.

      Josefe, Josefe, koza běhá po lese.

      Josef za ní s tlustou ……., koza křičí, že to bolí.

       

     • Pyžamový den

      Jednou z jarních akcí, která vzešla z řad žáků na žákovském parlamentu byl pyžamový den, který proběhl v pátek 4.3. Při této příležitosti jsme strávili den ve škole v pyžamech, nočních košilích, županech, teplých ponožkách a nechyběly ani deky, polštářky a plyšáci.

                                                                                                                                                              Mgr. Karel Kozel

     • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství 8. – 9. dubna 2022

      Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po šestnácté.

      V letošním roce si připomínáme 135. výročí narození českého spisovatele Josefa Lady.  Proto se celé letošní pohádkové nocování na naší škole bude inspirovat jeho dílem.

      Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

      18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

      Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

      pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, zdolávání překážek v tělocvičně, pohádkový tanec, vaření pochoutek pro mlsné kocoury, zajímavé stolní hry…

      21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

      Konec akce: sobota 9. dubna v 8.00 hod.

      Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 5. dubna.

                                                                                                  Mgr. Jana Ohnoutková

       

      Úkol č. 1: Nakresli, na výkres formátu A4, obrázek  na motivy příběhů Josefa Lady.

      Úkol č. 2: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 21. března.

      Úkol č. 3: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 28. března.

       

       

     • Soutěžíme

      V prvních měsících letošního kalendářního roku proběhla na naší škole školní kola Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce. Obě soutěže jsou rozděleny do 2 věkových kategorií, přičemž žákům ZŠ (8. a 9. ročníkům) je určena I. kategorie.

      Olympiáda v českém jazyce se již tradičně skládá ze dvou částí. První je zaměřena na pravopisné a mluvnické jevy češtiny, druhá na psaní vlastních žákovských textů. V tomto roce  se v první části žáci věnovali výslovnosti slov a spodobě znělosti, tvoření a významu slov a neohebným slovním druhům. Ve druhé části měli za úkol jakýmkoliv prozaickým slohovým postupem vytvořit vlastní text s názvem „U nás na náměstí/návsi“. Nejlépe se zadaných úkolů zhostily Jolana Kašpárková a Zuzana Mrhačová (9.B), obě získaly 1. místo. V okresním kole, které se uskuteční 31. března v Centru volného času Lužánky a do kterého postupuje soutěžící s nejvyšším počtem bodů, bude naši školu reprezentovat Jolana Kašpárková.

      Téma letošního ročníku Dějepisné olympiády pro I. kategorii znělo „Šlechta v proměnách času: Šlechta od konce středověku do roku 1648“. Při zpracování úkolů žáci uplatňovali své historické znalosti, odpovědi hledali také v přiložených historických textech, dobových ilustracích a obrazových materiálech. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Lukáš Starý (9.B). Za svůj výkon byl nominován do okresního kola, které se uskuteční 22. března rovněž v CVČ Lužánky.

      Všem soutěžícím děkujeme za účast, oceněným srdečně gratulujeme a držíme palce v březnových soutěžních kláních!

      Mgr. Pavlína Kovářová

     • INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022 platí, že :

      • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení

      • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení

      • třetí osoby nemusí nosit ochranný prostředek,

      • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců

      prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni

      mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,

         

       

     • LVK Kohútka středa, čtvrtek

      Ve středu zde byla mlha, že by se dala krájet, ale zvládli jsme lyžovat . Odpoledne jsme se prošli po okolí a užívali se sněhu. Ve čtvrtek již slunečno, nádherné lyžování a odpoledne závody. Všichni jsou v pohodě a těší se zítra na Vás.

     • LVK Kohútka úterý

      Máme za sebou lyžařský den a plno zážitku. Sněhu plno a vysvitlo i sluníčko. Zítra nás čeká snowboarding a výlet po okolí. Všichni jsou zdraví a v pořádku. 

     • Informace z LVK

      S radostí oznamujeme, že účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo a nyní probíhá ubytování :-)  

     • Předávání mezinárodních certifikátů z německého jazyka

      Dne 24.1. skládali tři žáci z třídy 9.B Zuzana Mrhačová, Lukáš Starý a Jolana Kašpárková evropský mezinárodní certifikát z německého jazyka, ÖSD Zertifikat A2.

      Na tuto zkoušku se soustavně připravovali v rámci kroužku dvě pololetí a během nich trénovali dovednosti receptivní (poslech a čtení) a produktivní (psaní a mluvení).

      Jejich snažení se přeměnilo v úspěšné získání tohoto diplomu. 

      Blahopřejeme :-)

      Mgr. Karel Kozel

     • Změna v testování od 31.1.2022

      Od 31.1.2022 mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

      Pro  využití této výjimky je potřeba dodat potvrzení(certifikát). 

     • Informace z LVK 4

      Pooslední lyžování za námi. Všichni sjeli velkou sjezdovku, vyvezli se šestisedačkou a užili si výborné lyžování. Vyjíždíme z Koutů a předpokládaný příjezd mezi 16:30 až 17:00. Zdravíme a těšíme se na Vás.

     • Informace z LVK 3

      Máme za sebou další den lyžování a závody. Zítra nás čeká balení, lyžování a odjezd . Zdravíme a těšíme se na Vás.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace