• Aktuality

     • Roušky ve škole

      Dobrý den, 

      od 10.9.2020 (dle  dnešního vyjádření MŠMT a MZ ) žáci a zaměstnanci školy budou nosit roušky ve společných prostorách, ve třídách zatím nemusí. Žáci budou mít s sebou minimálně dvě roušky. Prosíme návštěvy ve škole , aby používaly roušky. Situace se může měnit.

       Děkujeme za pochopení.

     • Zahájení školního roku 2020-21

      Dobrý den ,

      dnes jsme i přes nepříznivé počasí a při snaze o dodržování všech bezpečnostních a epidemiologických doporučení otevřeli nový školní rok 2020-21. Jsme rádi, že se škola zase rozjíždí a i když řešíme mnohé problémy ( třeba školní jídelna), tak si přejeme, aby byl tento rok normálnější než ten minulý. Přejeme Vám i nám ať se nám společně vše daří. 

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

     • Informace ke stravování

      Vážení strávníci,

      po dobu rekonstrukce školní kuchyně - dle plánu do 31.10.2020, budeme dovážet stravu ze Školní jídelny nám. Svornosti. Dovoz bude zahájen 7.9.2020. Na přihlašování k odběru se nic neměmí, vše řeší naše paní stravenkářka p. Jana Sedláčková - stravne@zsjundrov.cz, tel: 530512632. Po tuto dobu je na výběr jen jedno jídlo a svačinky pro přípravnou třídu. 

      Ceník stravného : zde

      Děkujeme za pochopení 

     • Prodej čipů pro nové strávníky

      Prodej čipů pro nové strávníky (neplatí pro držitele ISIC karty)

      bude v týdnu 

      od 24.8.- 31.8.2020 od 8:00 do 13:00 v kanceláři školní kuchyně.

      Dbejte prosím zvýšené opatrnosti - procházíte přes staveniště.

      Děkujeme

     • Provoz o prázdninách

      Po dobu hlavních prázdnin je škola uzavřena.

      Úřední dny jsou středy: od 9:00 do 13:00

      Případně po domluvě na: 541220023

      Krásné a pohodové letní dny :-)

       

     • Příběhy našich sousedů s panem Janem Slabákem, trumpetistou a kapelníkem slavné Moravanky

      Již podruhé se žáci naší školy zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů. Do hledání pamětníka se v tomto školním roce pustily žákyně 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezie Prokopová. Mezi jundrovskými sousedy objevily trumpetistu a kapelníka slavné dechovky Moravanka pana Jana Slabáka. Natočily s ním rozhovor a jeho životní příběh pak zpracovaly formou audio a fotoreportáže, životopisu a prezentace v PowerPointu. Pro živé vystoupení vyrobily trička s motivem Moravanky a nacvičily také známou písničku pana Slabáka, jen s jiným textem.

       

      Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

       

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

       

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/brno-iv-23-6-2020/

       

      Závěrečné setkání a představení pamětnických příběhů dalších žákovských týmů brněnských základních škol mělo proběhnout již 10. března. Současně však v tento den byla na základě opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena výuka ve školách a omezeno konání veřejných akcí, a tak závěrečné prezentace byly přesunuty až na 23. červen. Proběhly formou online prezentací, které museli žáci nachystat ve velmi krátkém čase a často nestandardních podmínkách po umožnění přístupu do škol. Odborná porota se nakonec rozhodla ocenit všechny týmy. Soutěžící se všech úkolů zhostili velmi dobře a představili neobyčejné osudy svých „sousedů“ pamětníků.

      Dívkám srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších soutěžních i studijních úspěchů.

      Mgr. Pavlína Kovářová, ZŠ Jasanová

     • Ukončení školního roku a předávání vysvědčení

      Vážení rodiče a milí žáci,

      v pondělí 29.6. 2020 proběhné předání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku pro 2. stupeň. (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitele)

      v úterý 30.6.2020 proběhne předání vysvědčení a ukončení školního roku pro 1. stupeň (informace k průběhu Vám zaslali třídní učitelé). 

      Prosíme, aby žáci kteří nenavštěvovali výuku a chtějí si pro vysvědčení dojít, měli vypsané a vámi podepsané čestné prohlášení (viz příloha). Dále by měli mít roušku, jnak nemohou být do školy vpuštěni,

      Děkujeme za pochopení. 

       

     • Zeměpisná olympiáda

       

      Dne 27/4 2020 se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. Vzhledem k aktuální situaci měl letošní ročník netradiční formu – žáci soutěžili ze svých domovů a vyplňovali online elektronický formulář. Naši školu ve své kategorii reprezentovala Klára Holánová ze 7. A, která do této pokročilé fáze soutěže postoupila po vítězství ve školním kole a následném 2. místě v kole okresním. Klára během soutěže absolvovala tři části – práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Vedla si velmi dobře a v konkurenci nejlepších žáků 7. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií ze všech okresů Jihomoravského kraje skončila na krásném 6. místě. Klárce gratulujeme k úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů nejen do dalších soutěží.

      Mgr. Jakub Rajsigl

     • Co se děje na ZŠ Jasanová aneb Toto nebyly prázdniny

      Když jsme 11. března zavřeli školu na základě opatření vlády, nikdo z nás netušil, na jak dlouho to bude. Ministerstvo školství mlčelo a první informace jsme měli až v pátek, když už škola byla tři dny zavřená. Začali jsme s distanční výukou a snažili se, aby žáci nebyli nijak poškozeni. Tato role byla nová jak pro děti a učitele, tak i pro rodiče. Většina se s novou situací vyrovnala velmi dobře a pochopila, že to tak musí být a že je potřeba změnit stávající systém. Využívali jsme školní elektronický systém Edupage a přes něj zadávali úkoly a vedli výuku. Novým prvkem byly web konference a video výuka. A i přes to, že si někteří mysleli (bohužel), že jsou prázdniny, komunikace a vzdělávání fungovaly. Za to chci všem velmi poděkovat.

      V budově školy sice nezněl halas a smích žáků a učitelů, ale i tak zde vládl čilý ruch. Nastalé situace jsme využili k úpravám a opravám školy. Byly vymalovány některé učebny a chodby, byly provedeny opravy čerpadel v bazénu a hlavně započala rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Celá škola byla řádně uklizena a dezinfikována, a tak když 11. května nastoupili deváťáci k přípravám na přijímací zkoušky, mohli jen konstatovat, jak vše prohlédlo. Při dalším uvolnění jsme přivítali 170 žáků prvního stupně a i přes přísná opatření, která musíme dodržovat, škola už jede svým starým životem. 8. června jsme umožnili výuku i zbývajícím žákům druhého stupně. Sice v omezeném režimu, ale na rozdíl od jiných škol tuto možnost mají. Není sice vše, jak bychom si přáli, je plno různých a možná i částečně nesmyslných omezení, ale snažíme se najít vyhovující řešení a zabezpečit klidný chod školy.

      V koronavirové době proběhly zápisy do prvních tříd a do přípravné třídy. Přes všechny různé komplikace jsme přijali 71 žáků (z toho 8 odkladů školní docházky). Jak víme z minulých let, všichni pravděpodobně nenastoupí (protože jsou přijati na více školách), ale i tak předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy. Bohužel nebudeme mít příští školní rok logopedickou třídu, ale za to dvě třídy přípravné, do kterých se hlásí enormní počet dětí.

      Jsme rádi, že je o naši školu tak velký zájem. Děkuji všem, kteří na tom mají svůj podíl a svou dobrou prací přispívají k dobrému jménu jundrovské školy.

      Je před námi léto a vše se pozvolna vrací do starých kolejí. Přejeme Vám klidné a pohodové letní dny a hlavně pevné zdraví.

      Ještě jednou veliké díky, že jsme to společně zvládli.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

     • Informace pro zákonné zástupce žáků 1.- 4. ročníků

      Předběžná přihláška do školní družiny

      Vážení rodiče,

      sdělte nám prosím předběžně, zda máte zájem, aby Vaše dítě

      navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2020 – 2021.

                                                    Děkujeme.

       

      Cena školní družiny ve školním roce 2020-2021 bude činit 200,- Kč měsíčně.

      Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 20.6.2020 na adresu: ohnoutkova@zsjundrov.cz , nebo odevzdejte na vrátnici školy.

      Závazné přihlášky budou k dispozici na webových stránkách školy a je nutné je odevzdat nejpozději v první den nástupu dítěte do školní družiny.

      Předběžná přihláška do Školní družiny  ke stažení zde

                                                   Jana Ohnoutková

       

     • Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020 informace k zahájení

      Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,

      dnes Vám třídní učitelé zašlou přes EDUPAGE přesnější informace k zahájení . 

      Nezapomeňte prosím,  aby dítě mělo s sebou podepsané čestné prohlášení ke stažení zde. Bez něj nemůže dítě nastoupit. Děkujme a těšíme se na vás :-)

      Případné dotazy na : reditel@zsjundrov.cz

     • Nástup žáků druhého stupně po 8.6.2020

      Dobrý den, vážení rodiče,

       

      rádi bychom Vás informovali o dobrovolném nástupu žáků 2. stupně do škol od 8. 6. 2020.

      Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.

      file:///C:/Users/admin/Downloads/ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

      Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

      Vzhledem k organizačním možnostem naší školy můžeme nabídnout účast žáků jedenkrát týdně po ročnících.

       

      Počet žáků ve skupině je omezen na maximálně 15 a účast bude dobrovolná (v rámci třídy mohou vzniknout 2 skupiny). Nejednalo by se o klasickou výuku, ale spíše o třídnické a konzultační hodiny. Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny, nejsme schopni poskytovat obědy. Žáci si mohou přinést studený oběd s sebou.

       

      V pondělí 1. 6. 2020 Vám třídní učitelé prostřednictvím Edupage zašlou anketu o zájmu osobní účasti žáka ve škole. Zájem musíte vyjádřit nejpozději do středy 3. 6. 2020  do 10.00, abychom Vás mohli co nejdříve informovat o přesné organizaci možného nástupu žáků do školy.

      Děkujeme za pochopení 😊

                                                                                   Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

       

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace