• Aktuality

     • Pozvánka na závody

      V  sobotu 2. října se v parku na Kolišti uskuteční akce „Skolíme Koliště“.

      Tento festival běhu a dobré nálady má ambici nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů či kulturního programu a zároveň podpořit Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a seznámit veřejnost s jeho činností.

      více informací: http://www.skolimekoliste.cz/

      Leták ke stažení zde

       

     • Opatření Krajské hygienické stanice

      Krajská hygienická stanice dne 16.9. 2021 rozhodla na základě protiepidemického opatření uzavřít tyto třídy 7.B, 8.B,9.A,9.B., které přechází tímto dnem na distanční výuku. 

      Ostatní třídy pokračují v běžném režimu.

      Děkujeme za pochopení .

                                                                                                         Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

     • Volby do školské rady

      Vážení zákonní zástupci,

      ve čtvrtek 9.9. 2021 proběhla volba členů školské rady  za zákonné zástupce .

      Volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula sečetla Vaše hlasy odevzdané a konstatovala, že bylo odevzdáno 205 platných lístků.

      Výsledky voleb:

      1.  p. Helena Vaňková - 41 let, speciální pedagog - 114 hlasů

      2.  p. Marcela Šímová - 45 let, speciální pedagog -  86 hlasů

      3.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka – 76 hlasů

      4.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu – 71 hlasů

      5.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno – 50 hlasů

      Do školské rady při ZŠ Jasanová 2, byly Vámi zvoleny p. Mgr. Helena Vaňková a paní Mgr. Marcela Šímová. Oběma blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

      Všem zúčastněným voličům děkujeme za jejich hlas.       

     • Třídní schůzky a volby do školské rady

      Ve čtvrtek 9.9. 2021 proběhnou třídní schůzky pro 2.- 9. ročník a volby do školské rady za zákonné zástupce. 

      Zákonní zástupci z 2. - 9. ročníku volební lístky a instrukce obdrží na třídních schůzkách.

      Zákonní zástupci z 1. ročníku mohou odvolit od 15:00 do 17:00 ve vestibulu školy.

      Seznam vámi zvolených kandidátů 

      1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

      2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

      3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

      4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

      5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

       

      Přesnější informace ktřídním schůzkám Vám zašlou TU

       

     • Seznam třídních učitelů pro školní rok 2021-22

       

      Třídní učitel

      0.A - Mgr.Veronika Báňová

      I. A - Mgr.Zdenka Floriánová

      I. B - Mgr.Anna Kovárníková

      I.C - Mgr.Libuše Císařová

      II. A - Mgr.Marie Zelinová

      II. B - Mgr.Ilona Dostálová

      III. A - Mgr.Ivana Hostinská

      III. B - Mgr.Alice Lesáková

      IV. A - Mgr.Renata Halámková

      IV. B - Mgr.Ivana Gabryšová

      V. A - Mgr.Eva Křížková

      V. B - Mgr.Taťána Hrubá

      VI. A - Mgr.Žaneta Pavlíčková

      VI. B - Bc.Ondřej Vitula

      VII. A - Mgr.Pavlína Kovářová

      VII. B - Ing.Mgr.Kristýna Stávková

      VIII. A - Mgr.Julie Daňková

      VIII. B - Mgr.Karel Kozel

      IX. A - Mgr.Jakub Rajsigl

      IX. B - Mgr.Petra Havlíčková

     • Provoz školy o hlavních prázdninách

      Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

      děkujeme Vám za úspěšné zvládnutí letošního nestandartního školního roku.

      Přejeme Vám krásné a pohodové léto a po prázdninách se budem zase těšit. 

      Po dobu hlavních prázdnin je budova školy uzavřena.

      Úřední den pro veřejnost  po dobu dovolených (od 1.7. do 25.8.2021) je středa od 9.00 do 13.00.

      Případně po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: 541 22 00 23 i jiný termín.

       

                                                                                                                                   Mgr.Přemysl Jeřábek

                                                                                                                                              ředitel školy

       

     • Vyhlášení náhradního termínu voleb zástupců za zákonné zástupce do školské rady

      Vážení zákonní zástupci, 

      v pondělí 28.6.2021 volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula sečetla Vaše hlasy odevzdané ve volbě členů do školské rady za zákonné zástupce. Konstatovala, že bylo odevzdáno 31 platných hlasů.

      Pro nedostatečný počet voličů (méně než 50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu  9.9.2021.  Kandidátní listina je neměnná.           

      Všem zúčastněným voličům děkujeme za jejich hlas.                                                           

                                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

       

     • Volby členů do školské rady za zákonné zástupce

       

      Vážení zákonní zástupci,

      volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula z vašich došlých návrhů na členy školské rady za zákonné zástupce sestavila tuto kandidátní listinu:

      1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

      2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

      3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

      4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

      5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

      Děkujeme za Vaše návrhy 

      Postup voleb: 

      v pondělí 28.6.2021  od 8:00 do 16:00 máte možnost tajnou volbou osobně zvolit své dva zástupce vhozením volebního lístku se zatrženým navrhovaným kandidátem do volební urny na vrátnici školy.

      Volič, obdrží volební lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek.

      Volí se pouze dva z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.)

      Volební  lístek Vám bude vydán na základě prokázání se občanským průkazem, případně jiným dokladem totožnosti na vrátnici školy v den voleb.

      Každý zákonný zástupce může volit jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

      Při nedostatečném počtu voličů (50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu. Kandidátní listina je neměnná.

                                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

      •  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
      • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
      •  Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje.
      • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režimpřestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
     • Volby do školské rady

      Vážení zákonní zástupci,

      v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada.

      Vzhledem ke končícímu mandátu stávajíci školské rady vyhlašuji volby do školské rady pro období 2021-2024

      Blžší informace zde

      Kandidátní lístek zde                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace