• Aktuality

     • Úprava v pravidlech pro testování od 24.5.2021

      Na základě novelizace  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  z pátku 21.5.2021 

      - se žáci kteří mají až 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (musí být doloženo zdravotnickým zařízením)  nemusí  testovat.

      - pro TV je povoleno využívání šaten (bez sprch)

       

     • Otevření sportovní haly a tělocvičny při Základní škole Jasanová

       

      S účinností ode dne 24. května 2021 až do odvolání mimořádného opatření MZd ze dne 19.5.2021 se obnovuje možnost pronájmů tělocvičny a sportovní haly za následujících omezení :

      - nesmí být přítomno více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a nesmí   být více než 12 osob ve skupině.

      - maximální počet návštěvníků v tělocvičně je 20 osob

      - maximální počet návštěvníků ve sportovní hale je 30 osob

      - přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje

      - všechny přítomné osoby musí splňovat podmínky stanovené v bodu I/18 opatření, s výjimkou dětí mladších 6 let věku:

      a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

      b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

      c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

      d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

      Ochranný prostředek dýchacích cest není při cvičení vyžadován.

       

     • Organizace školy od 24.5.2021

      Milí žáci a zakonní zástupci ,

       

      od 24.5. 2021 dochází k dalším změnám v organizaci školy :

       

      • všechny ročníky základní školy jsou vyučovány prezenčně
      • vstup do školy hlavním vchodem
      • samotestování žáků probíhá1x týdně 
      • výuka probíhá dle běžného rozvrhu
      • tělesná výchova je povolena i ve vnitřních prostorech
      • všichni strávníci mají přihlášeny obědy - možnost odhlášení  nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
      • vstup třetích osob do budovy školy v době přítomnosti žáků pouze v odůvodněných případech po domluvě  
      • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

       

                                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek

       

     • Organizace školy od 17. května 2021

       Milí žáci a zákonní zástupci od 17.5. dochází k dalším změnám a v organizaci chodu školy : 

       

      Vzdělávání – škola

      1. Od 17. 5. budou ve škole přítomni žáci celého prvního stupně, 6.B,7.B,8.B, 9.B ostatní distančně.
      2. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.
      3. Nadále platí všechna pravidla k testování a nošení ochranných roušek

      Vzdělávání – školní družina

      1. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
      2. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
      3. Obnovuje se provoz ranní družiny

      Školní stravování

      1. Žáci na prezenční výuce budou mít vždy zajištěné jídlo. V případě, že jídlo nechtějí, musí si ho odhlásit nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
      2. Žáci na distanční výuce nemají jídlo zajištěné a v případě potřeby si ho musí objednat, nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle : 530512632 , nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz . Jídlo si žák odnese v jídlonosiči domů. Výdej do jídlonosičů je od 13:30 do 14:00.

       

      Výše uvedené informace vychází z pokynů MŠMT : https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-final.pdf

                          

     • Organizace školy od 10. května 2021

      Milí žáci a vážení zákonní zástupci

      od 10.5. 2021 se vrací další třídy do prezenční výuky tak jak to tedy bude probíhat : 

      Vzdělávání – škola

      1. Bude probíhat v týdenních intervalech a to takto:
       1. Od 10.5. (dále liché týdny) budou přítomni ve škole žáci 1.A až 9.A, ostatní distančně.
       2. Od 17. 5. (dále sudé týdny) budou ve škole přítomni žáci 1.B až 9.B ostatní distančně.
       3. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.

      Další informace k organizaci Vám zašlou třídní učitelé a těšíme se na Vás

      Pro 1. stupeň se nic nemění.

     • Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

       

      Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

      -             negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

      Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

      Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

      Přesné termíny testování žáků ZŠ Jasanová, kteří se hlásí na SŠ, budou oznámeny zákonným zástupcům žáků zprávou na Edupage.

       

     • Nástup do školy

      Dobrý den, máme za sebou  návrat do školy a první testování. 

      Děkuji všem za zdárnou přípravu a bezproblémový průběh. Velká pochvala dětem, byly velmi šíkovné :-).

       

     • Informace pro strávníky

      Od 12.4.2021 mají žáci, kteří budou v prezenční výuce odběr stravy ve škole. Žáci v distanční výuce mají možnost si obědy vyzvednout ve školní jídelně do přinesených nádob v čase od 13:30 do 14:00 

      Děkujeme 

     • Rotační výuka a rozdělení tříd 1. stupně od 12.4.2021

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 12. - 16. 4. 2021: 0.A, 0.B, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A  (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 19. - 23. 4. 2021: 0.A, 0,B, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Informace k organizaci vzdělávání a způsobu testování budou zaslány ve  čtvrtek 8. 4. 2021 

     • Velikonoční prázdniny

      Ve čtvrtek 1.4.2021 jsou velikonoční prázdniny 

      V pátek 2.4. a v pondělí 5.4. 2021 jsou státní svátky 

      Přejeme pohodové velikonoční svátky 

       

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      -  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení 

      - do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

     • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

      - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

      - 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

      - 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

      - 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

      ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

      Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky

      upraví, a změněného harmonogramu, budou  zaslány po vydání opatření obecné povahy.

                                                                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

     • Výdej obědů

      Obědy strávníkům do přinesených nádob

      budou od pondělí 8.3. 2021 vydávány od 11:30 do 13:00

     • Provoz školy od 1.3. 2021

      Vážení zákonní zástupci a  milí žáci, 

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

      vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření (zákaz přítomnosti žáků 3. až 9. ročníků ve školách)

      zakazuje od 1.3.2021 osobní přítomnost  :

      - dětí v mateřské škole

      - dětí v přípravné třídě

      - žáků 1. a 2. ročníků základní školy

      - ve zbývajících školních klubech a družinách,

      Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

      (informace pro 0., 1. a 2. ročník Vám zašlou TU v pondělí)

      Ošetřovné:

      informace pro rodiče :   zde

      Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

      Stravování:

      Po dobu distanční výuky poskytujeme stravování žákům formou výdeje do přinesených nádob.

      Výdej stravy bude probíhat od 11:30 do 13:30.

      Přístup do školní jídelny bude vchodem od sportovní haly (upozorňujeme na nutnost mít respirátor, případně chirurgickou roušku u dětí).

      Žáci, kteří měli obědy automaticky přihlášené (0., 1. a 2. ročník) si obědy v pondělí vyzvednou (bohužel již nelze odhlásit) a v případě nezájmu o stravování v dalších dnech si mohou obědy odhlásit s platností od úterý 2.3.2021 na www.strava.cz , případně na telefonním čísle : 530512632 (pondělí 1.3.2021) nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      Ostatní žáci si mohou ( pokud je již nemají ) stejným způsobem obědy přihlásit.

      Omlouváme se za komplikace.

      V případě změny Vás budeme informovat.

      Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Stravování od 1.3.2021

      Vážení strávníci, 
      od pondělí 1.3. 2021 bychom měli opět vařit v naší školní kuchyni. 
      Žáci 0.,1. a 2. ročníku budou mít stravu automaticky přihlášenou - pokud nebudete mít o odběr stravy zájem, je potřeba si obědy odhlásit v aplikaci www.strava.cz.
      Žáci v distančním vzdělávání mají možnost si odběr stravy přihlásit opět v systému : www.strava.cz  a obědy si vyzvednout do přinesených nádob od 12:00. do 13:30. 
      Telefonní a e-mailové odhlášení momentálně není možné.
      Děkujeme za pochopení .
      S pozdravem

                                                                                                                        Mgr. Přemysl Jeřábek

     • Zajištění stravování od 15.2.2021

      Vážení rodiče a strávníci,

      z vážných důvodů nelze zajistit stravování od čtvrtka 11.2.2021.

      Všichni strávníci mají nyní obědy odhlášeny. Hledáme náhradní řešení, dovážení a vydávání obědů, tak aby byla splněna všechna hygienická a epidemiologická doporučení. Stravování by bylo zajištěno od pondělí 15.2.2021 pouze pro žáky fyzicky přítomné ve škole (0.,1.,2. ročník).

      Rodiče těchto žáků budou dnes anketou vyzváni, zda mají o tento druh stravování zájem.

      Děkujeme za pochopení a vstřícnost.Omlouváme se za komplikace.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Uzavření školní jídelny

      Vážení strávníci,

      na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí Brno je od 10.2.2021 z epidemiologických důvodů uzavřena školní kuchyně.

      Ve středu 10.2.2021 bohužel obědy nemohou být zajištěny a všichni strávníci jsou na tento den automaticky odhlášeni.

      Od čtvrtka 11.2.2021 je zajištěn dovoz obědů ze Školní kuchyně nám. Svornosti, z kapacitních důvodů však jen pro žáky fyzicky přítomné ve škole(tzn. žáci v distančním vzdělávání nemají od 10.2.2021 obědy).

      Od čtvrtka 11.2.2021 budou všichni žáci fyzicky ve škole přítomni přihlášeni k odběru obědů.

      Odhlášení odběru stravy je možno v aplikaci Strava, případně telefonicky na: 541 22 00 23 vždy dva dny předem nejpozději do 12:00.

      Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Potvrzování přihlášek na SŠ

       

       

      Vážení rodiče, milí žáci,

      přihlášky na SŠ můžete přinést k výchovné poradkyni na potvrzení ve dnech 8. – 19. 2. 2021 v době:

      Po: 8.00 – 12.00

      Út: 13.00 – 15.00

      St: 13.00 – 15.00

      Čt: 13.00 – 15.00

      Pá: 8.00 – 9.30

      V jiném čase dle domluvy na tel. čísle: 530 512 616 nebo písemně: hajkova@zsjundrov.cz.

       

      Hájková Martina, výchovná poradkyně

     • Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

      Vážení rodiče,

      přihlášky na SŠ a zápisové lístky si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně v příštím týdnu v tuto dobu:

      Po 1. 2. 2021: 8.00 – 12.00

      Út 2. 2. 2021: 11.00 – 12.30, 13.00 – 15.00

      St 3. 2. 2021: 13.00 – 15.00

      Čt 4. 2. 2021: 13.00 – 15.00

      Pá 5. 2. 2021: 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00

      V jiném čase dle domluvy na tel. čísle: 530 512 616 nebo písemně: hajkova@zsjundrov.cz.

       

      Hájková Martina, výchovná poradkyně

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace