• Aktuality

     • Mimořádné opatření

      Vážení rodiče, 

      na základě rozhodnutí vlády ze dne 10.3.2020 :

      Je škola od 11.3. 2020 uzavřena pro přítomnost žáků a studentů až do odvolání. Opatření se týká i školní družiny, školního klubu, kroužků a školní jídelny. 

      Sledujte prosím informace na školním informačním systému Edupage. (www.zsjundrov.cz)

      Děkujeme za pochopení

      Viz : Prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

      Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. II. 

      Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

     • Příběhy našich sousedů s kapelníkem Moravanky Janem Slabákem

      I v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Za svého pamětníka si vybrali trumpetistu a kapelníka slavné Moravanky pana Jana Slabáka, který v Jundrově žije už mnoho let. Dívky 8. A Sabina Kubová, Adéla Palatická, Sofie Peřinová, Daniela Plšková a Terezka Prokopová s ním natočily rozhovor, v Radiu R pak dle scénáře zpracovaly audioreportáž, sepsaly jeho životopis. Na závěr připravily o panu Slabákovi prezentaci, kterou představí na slavnostním setkání několika těchto pamětníků v úterý 10. března 2020 v 18 hodin v Kanceláři veřejného ochránce práv na Údolní ul. 39.  Všechny srdečně zveme.

      Jednotlivé úseky jejich práce si můžete prohlédnout na adrese:

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iv/brno-iv-2019-2020/slabak-jan/

     • O POHÁR BOŘKA STAVITELE

       

      Na závěr prvního pololetí jsme ve škole uspořádali tradiční „stavitelskou“ soutěž
      O pohár Bořka stavitele. Každá třída vyslala své zástupce, kteří z nanukových dřívek
      a malých dřevěných špachtlí poskládali originální architektonikou stavbu. Mezi jejich výtvory se objevily nejrůznější pyramidální konstrukce, nápodoby farmářských osad s ohradami, stavby s židovskými prvky, zimní motivy s vločkami i polámané srdce. Vystavené práce hodnotili tentokrát všichni zbývající žáci školy. První místo získala 7.A, o druhé místo se podělili žáci 2. B a 5.A a třetí místo obsadila 6.A. Vítězům a dalším soutěžícím gratulujeme
      a těšíme se na jejich příští architektonické nápady.

     • NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

       

      NAŠE MALÉ NĚMECKÉ ÚSPĚCHY

      Dne 27. ledna skládali někteří deváťáci Mezinárodní certifikát z německého jazyka ÖSD Zertifikat A2. Od září se pravidelně každou středu setkávali v kroužku Němčina trochu jinak a společně s panem učitelem Kozlem trénovali gramatiku, pravopis, slovní zásobu
      a konverzaci na nejrůznější témata. U zkoušky, kterou pravidelně organizuje Rakouský institut v Brně, uspěli Anita Vodová a Ondřej Červinka. Oběma blahopřejeme a přejeme, ať jim je němčina dobrým pomocníkem nejen při cestě na střední školy, ale i celým jejich dalším životem.

     • DO BOJE S ČEŠTINOU!

       

       

      Ve středu 27. listopadu 2019 se 18 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ Jasanová zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. V první části se potýkali s pravopisnými a gramatickými pravidly, zamýšleli se nad významy slov i významem čárky ve větě, hledali typické znaky pro umělecký, odborný, prostě sdělovací a publicistický styl. Druhá část olympiády byla tradičně věnována psaní slohových textů na zadané téma. Letošní zadání znělo Tomu říkám překvapení! a žáci si sami mohli zvolit, jakou prozaickou formou téma zpracují. Nejčastěji se objevovala vyprávění, ale vyskytla se i úvaha, popis. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michaela Fialová (9. tř.) na 1. místě, Patrik Kašpar (9. tř.) na 2. místě a David Lančík
      (9. tř.) na 3. místě. Gratulujeme!

      Všem soutěžícím děkujeme za účast, oceňujeme odvahu a chuť vyzrát nad češtinou a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních a zkouškách.

       

     • Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

      Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství

      27. – 28. března 2020

       

      Na ZŠ Jasanová se akce pořádá již po šestnácté.

      V letošním roce si připomínáme 20. výročí českého překladu  a vydání Harryho Pottera. Proto se celé letošní pohádkové nocování na naší škole bude inspirovat jeho dobrodružstvími.

      Sraz účastníků v 18.00 hod. ve školní družině.

      18 -19 hod. – opékání špekáčků na družinové zahradě (možná účast rodičů)

      Od 19.00 hod. probíhá program ve škole na jednotlivých stanovištích:

      pohádkové hádanky, cesta pro odvážné, výtvarná dílna, zdolávání překážek v tělocvičně, čarodějnický tanec, výroba kouzelnických lektvarů,  zajímavé stolní hry…

      21.00 hod.: Odchod dětí, které nebudou ve škole nocovat. Ostatní  - ukládání do vlastních spacáků, spánek.

      Konec akce: sobota 28. března  8.00 hod.

      Další informace a přihlášky budou dětem předány po splnění úkolů. Všechny splněné úkoly je nutné donést do 1. oddělení školní družiny nejpozději ve středu 25. března.

                                                     Jana Ohnoutková

       

      Úkol č. 1: Nakresli, podle své fantazie, na výkres o formátu A4, svou kouzelnou třídu, nebo přímo celou školu.

       

      Úkol č. 2: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 9. března.

       

       

      Úkol č. 3: Bude zveřejněn na nástěnce žákovského parlamentu a na nástěnce školní družiny v pondělí 16. března.

       

       

     • LVK Kouty 2. stupeň

      Dnes jsme dopoledne lyžovali, snowboardovali a trénovali na odpolední slalom. Odpoledne proběhly závody v slalomu, které všichni závodnici úspěšně absolvovali. Večer proběhlo vyhlášení soutěží v úklidu a v slalomu. Všichni jsou v pořádku a těší se zítra na Vás.:-)Ráno uklidíme, sbalíme a ještě pojedeme lyžovat. Odpoledne plánujeme příjezd okolo 17:00

     • LVK Kouty 2. stupeň

      Dnes nám nádherně sněžilo, trochu foukalo , ale hlavně se jezdilo :-) na lyžích i na snowboardech. Odpoledne jsme u chaty postavili stavby ze sněhu a hráli hry. Večer jsme rozlosovali závody na zítřek. Zdravíme a pozdravujeme.

     • Matematické soutěže 2019/2020

      Matematická olympiáda 

      Úspěšní řešitelé školního kola Z5: Anna Mejzlíková, Anna Procházková

       

      Pythagoriáda 

      Úspěšní řešitelé školního kola:

      5. tř.: Anna Mejzlíková, David Vaněk, Valerie Jakubcová, Jonáš Vik

      7. tř.: Alexandra Píšková

       

      Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

      Mgr. Martina Hájková

        

     • Hippo Yoga

       

      Milí rodiče,

      ve 2. pololetí nově otevíráme pro žáky ZŠ Jasanová kroužek jógy, a to každý čtvrtek odpoledne s certifikovanou lektorkou Monikou.

      Kroužek jógy na Vaší škole je součástí projektu Jóga do škol, který podporuje Škola podnikavých žen.

      Našim cílem je podpora zdravého fyzického i psychického vývoje Vašich dětí. S dětmi cvičíme dle unikátní koncepce, která vychází z dlouholetého učení pana B. K. S. Iyengara.

      Zakomponovány jsou i prvky doporučované dětskými fyzioterapeuty. Cvičíme s pomůckami, aby se děti do pozic dostávaly správně, a také, aby je jóga bavila. Na našich hodinách nechybí hry a povídání. Děti si vyzkoušejí i různé role v týmu při skupinových aktivitách.

      Dotazy ráda zodpovím na 774 431 977. Více informací najdete na webu: www.hippoyoga.cz

      S přáním krásného dne,

       

      Ing.et Ing. Hana-Marie Stejná, MSc.

      Zakladatelka školy Hippo Yoga

     • LVK Kouty 1.stupeň

      Dnesjsme dopoledne vyrazili v rámci odpočinkového dne na Tetřeví chatu a protože ski bus měl poruchu tak odpoledne jsme lyžovali a snowboardovali u chaty. Zítra nás čekají závody . Všichni jsou v pohodě a zdraví Vás.

     • LVK Kouty 1. stupeň 1

      Všichni  včera v pořádku dorazili, proběhlo rozřazení do družstev. Dnes jsme už všichni lyžovali na vleku. Pozdravujeme a máme se dobře

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace