• Aktuality

     • Předání výpisu z vysvědčení

      Vážení zákonní zástupci,

      vzhledem k tomu, že je povolena osobní přítomnost jen žáků 1.a 2. ročníku ve škole,  obdrží tito výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2021 ve 4. vyučovací hodině ve škole.

      Ostatní si nemohou osobně vyzvednout výpis z vysvědčení, tento bude zpřístupněn elektronicky a to ve čtvrtek 28.1.2021 od 11:30 na EduPage .

      Postup k vyzvednutí elektronické výpisu z vysvědčení Vám byl zaslán do Edu Page. Originál bude žákům předán do tří dnů po návratu do školy.

      S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek

     • Nástup do školy od 4.1. 2021

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy, zdravíme Vás do nového roku a

      v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

       

      0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

      • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
      • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
      • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
      • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
      • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky
      • všechny třídy mají 4 vyučovací hodiny
      • příchody do školy:

      - hlavní vstup: 7:35 – 1.A. 7:45- 0.A, 7:55 - 0.B

      - vstup u školní družiny: 7:35 – 1.B, 7:45 - 2. A, 7:55 -2.B

      Sraz ve stanovený čas před určeným vchodem, žáky si vyzvedávají třídní učitelé.

       

      Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem – v pondělí 4.1.2021 mají od 9:00 třídnickou hodinu v Teamsech, kde jim TU předají informace k dalšímu průběhu

                                                                                                  

      Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

      • provoz bude zajištěn od 6:30 do 16.30 hod.
      • provoz ranní družiny se neruší- probíhá stejně jak před vánočními prázdninami
      • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
      • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

      Školní jídelna

      • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 4.1.2021 obědy

      – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

      • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
      • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci – je potřeba si obědy přihlásit :

      na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz. Případně v aplikaci strava.cz

       

       

       

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Betlémské světlo

      Betlémské světlo je možno vyzvednout ve škole v pondělí 21.12. do 14:00  a v úterý 22.12. do 12:00

      Děkujeme skautům za donos a nachystání. 

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

      Vážení zákonní zástupci a žáci,

      Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

      • základních škol,
      • středních škol a konzervatoří,
      • vyšších odborných škol,
      • základních uměleckých škol,
      • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
      • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

      Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do školy naposledy v pátek 18. prosince.  Následují vánoční prázdniny do 3.1.2021. 

      Školní vyučování začne v pondělí 4.1. 2021 v režimu, který bude v souladu s aktuální situací.  Žáci i rodiče obdrží informace po rozhodnutí MŠMT.

      Školní stravování

      Obědy od 21.12. do 3.1.2021 mají všichni žáci odhlášené. Od 4.1. 2021 budou mít obědy opět přihlášené , pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

      Mgr. Přemysl Jeřábek

     • Obnovení pronájmů

      Vážení nájemci,

      v souladu s Usnesením vlády ČR  č. 498/2020 Sb. o krizovém opatření jsou od čtvrtka 3. 12. 2020 obnoveny pronájmy prostor tělocvičny a haly.

      Bude nutné dodržovat opatření zde

      V případě zájmu o obnovení pronájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz a upřesněte termín zahájení (po a út skupiny prosím o upřesnění zda máte zájem o 21.12. a 22.12.).

       

     • Informace k provozu školy od 30.11. 2020

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      od pondělí 30.11.2020 se již konečně vracíme do školy a aby vše dobře probíhalo, tak zde je pár informací k provozu: 

      Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

       Je povolena osobní přítomnost žáků ve škole a povinná prezenční výuka.

      • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

      • žáků 1. stupně základních škol,

      • žáků 9. ročníků základních škol,

      • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

      Rozdělení tříd školy pro rotační výuku na 2 skupiny

      V týdnu od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 1.stupně, 6.A,6.B,7.A.9.A,9.B, v týdnu od 7. 12. 2020 žáci 1. stupně,   7.B, 8.A, 8.B, 9.A,9.B

      Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

      Upravený rozvrh probíhá bez nultých a odpoledních vyučovacích hodin

      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

      ·         Pokud není z organizačních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

      ·         Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

      ·         Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny .

      ·         Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně u učitele nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

      ·         Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

      ·         Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

      Školní družina od 30.11.2020

      ·       Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 0. až 4. ročníku. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

      ·       Provoz školní družiny je od 6.30 do 16:30. Pro ranní družinu je potřeba se přihlásit z organizačních důvodů do čtvrtka 26.11.2020 do 12:00 na e-mail: ohnoutkova@zsjundrov.cz . Netýká se již přihlášených žáků z minulého týdne.

      Školní stravování

      Všichni žáci jsou od 30.11.2020 k odběru obědů automaticky přihlášeni - pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

      ·       Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

      ·       Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do přinesených nádob

      ·       Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 13.30 do 14:00, stejně tak i cizí strávníci (sourozenci si mohou oběd navzájem vyzvednout při odchodu ze školy)

      ·       Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

      ·       Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

      Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

      Další informace Vám zašlou třídní učitelé. 

      Děkujeme za pochopení . Přejeme pevné zdraví. A těšíme se na Vás a návrat k normálu. 

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Provoz školy od 30.11.2020

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      dle sdělení MŠMT se žáci z distanční výuky vrátí do škol k 30.11.2020

      Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů a zveřejněny na webových stránkách školy v pondělí 23.11.2020. 

      S pozdravem a přáním pevného zdraví 

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       

     • Provoz školy od 18.11.2020

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy,

      v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

       

      0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

      • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
      • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
      • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
      • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
      • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky

      Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

      • provoz bude zajištěn od 6:30  do 16.30 hod.
      • provoz ranní družiny se neruší, prosíme o zvážení nutnosti a zaslání závazného zájmu o ranní družinu do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 na e-mail: reditel@zsjundrov.cz
      • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
      • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

      Školní jídelna

      • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 18.11.2020 obědy

      – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
      • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci

       

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ke stažení zde)

       

      Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude nadále probíhat distančním způsobem

                                                                                                  

      V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022  pokračuje zákaz osobní přítomnosti žáků 3. - 9. ročníku na základním vzdělávání v základní škole, rovněž je zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání - (úhrada bude poměrně ponížena).

      Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Prodloužení distanční výuky

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně),

      pokračuje distanční výuka pro 0. ročník, 1. a 2. stupeň. Školní družina je mimo provoz. 

      Výuka bude probíhat pomocí Teamsů a Edupage, tak jak v předchozím období.

      Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

      1. stupeň od 11:00 do 12:00
      2. stupeň  od 12:00 do 13:00

      Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

      Pro stravování je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      Držte se a dávejte na sebe pozor, přejeme Vám pevné zdraví 

                                                                                                                         Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

       

     • Informace pro strávníky

      Vážení strávníci,

      od 2.11. 2020 budeme již vařit obědy v naší nově rekonstruované kuchyni. Po dobu podzimních prázdnin byly obědy všem strávníkům odhlášené. V případě zájmu o stravování od 2.11.2020 je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

     • Prodloužení podzimních prázdnin

      Na základě opatření MŠMT jsou podzimní prázdniny : od 26.10.- 30.10.2020

      Po dobu podzimních prázdnin se obědy nevydávají

      OPATŘENÍ MŠMT

      Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

      t a k t o :

      Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol,středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

      Přejeme pevné zdraví 

                                                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel 

       

       

     • Čerpání ošetřovné

      Vážení rodiče,

      pokud budete v následujících dnech čerpat na vaše dítě ošetřovné, již není potřeba potvrzení z naší základní školy o jejím uzavření. ČSSZ připravuje formulář, který vyplní samotný zaměstnanec formou čestného prohlášení a bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

      Více čtěte na https://www.mpsv.cz/osetrovne  a 

      https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

                                                                                                                                                   Ida Kolaříková

                                                                                                                                    hospodářka ZŠ Jasanová 2, Brno

     • Distanční vzdělávání

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      od středy14.10.2020 na základě opatření vlády ČR ze dne 12.10. 2020 přecházíme na distanční výuku do 23.10.2020. Od 26.10.2020 do 30. 10. 2020  jsou podzimní prázdniny.

      Toto opatření se týká 0. ročníků, 1. i 2. stupně.

      Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který vám bude zaslán pomocí Edupage, případně Teams.

      Distanční výuka je povinná.

      Školní družina bude uzavřena.

      Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

      1. stupeň od 11:00 do 12:00
      2. stupeň  od 12:00 do 13:00

      Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

      Pokud nemáte o výdej stravy zájem je potřeba se odhlásit na tel. čísle : 530512632 do 12:30.

      Děkujeme za pochopení a věřím, že to společně zvládneme

      Přejeme Vám pevné zdraví

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

     • Celoroční soutěž tříd v hlavolamech

      Letošní rok je poněkud zvláštní tím, že nemůžeme pořádat již tradiční akce. Ale máme tu jednu soutěž, kterou pořádat můžeme! Jedná se o řešení různých rébusů a hlavolamů.

       

      Soutěžní úkoly jsou rozděleny na 1. a 2. stupeň a jednotlivé úkoly budou zadávány vždy na 14 dní,

      najdete je zde

       

      Soutěžní odpovědi odevzdávejte za třídy (nikoli jednotlivce) do schránky na nástěnce žákovského parlamentu.

       

      Těšíme se na vaše řešení a držíme palce!

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace